...

Sužinok pirmas apie planuojamą renginį!

Finansinės subsidijos verslui

Įvykęs renginis

Finansinės subsidijos verslui

Inovacijų agentūros regionuose įsteigtų bendradarbystės centrų „Spiečius” nariai kviečiami pasinaudoti nauja priemone – finansinėmis subsidijomis verslui! „Spiečių” nariai gali gauti iki 15 tūkst. eurų finansinę subsidiją savo verslo augimui ir plėtrai, susijusiai verslo skaitmeninimo sprendimų diegimu! Ši parama iš viso sieks 340 000 Eur. Kokias veiklas galima finansuoti? Subsidiją galima panaudoti investavimui į paslaugas ir (arba) prekes, kuriomis […]

Kaina: Nemokamai

 • 2022-07-13/2022-10-05
 • Nėra
 • Bilietai: Nemokamai
 • Nėra

Renginio aprašymas:

Inovacijų agentūros regionuose įsteigtų bendradarbystės centrų „Spiečius” nariai kviečiami pasinaudoti nauja priemone – finansinėmis subsidijomis verslui! „Spiečių” nariai gali gauti iki 15 tūkst. eurų finansinę subsidiją savo verslo augimui ir plėtrai, susijusiai verslo skaitmeninimo sprendimų diegimu! Ši parama iš viso sieks 340 000 Eur.

Kokias veiklas galima finansuoti?

Subsidiją galima panaudoti investavimui į paslaugas ir (arba) prekes, kuriomis siekiama skaitmeninti ir (arba) optimizuoti su gamybos ir (arba) paslaugų teikimu susijusius procesus, taip pat klientų valdymo ir aptarnavimo, tarptautinių kokybės vadybos standartų diegimo ir (arba) veiklos organizavimo procesus (verslo skaitmeninimą).

Netinkamos finansavimui išlaidos
 • išlaidos, patirtos iki 2022 m. sausio 1 d.
 • konsultacinių paslaugų, galimybių studijų įsigijimo, investicijų projektų parengimo išlaidos
 • pareiškėjo ar jo darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos
 • dividendai, lėšos, išmokėtos pareiškėjui ar jo dalyviams, kapitalui mažinti, savo akcijų supirkimo išlaidos, delspinigiai, kitokie mokėjimai iš kapitalo pareiškėjui, jo dalyviams ar jo darbuotojams atlikti
 • pareiškėjo paskoloms suteikti ar grąžinti
 • patalpų ar žemės nuomos, jų įsigijimo išlaidos, mokėjimai už komunalines paslaugas
 • pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į ataskaitą įtrauktas nebuvo
 • susisiekimo, ryšių įrangos ir (arba) susisiekimo ir ryšių paslaugų, kompiuterinės įrangos ir reikmenų įsigijimo išlaidos (įskaitant automobilius, mobiliuosius telefonus, kompiuterius, kompiuterinę įrangą), išskyrus atvejus, kai perkamos ryšių ar kompiuterinės įrangos prekės, susijusios su verslo skaitmeninimo sprendimais ir (arba) skirtos jiems įgyvendinti
 • veiklai, finansuotai ar finansuojamai iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų ar kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir, kuriai skyrus subsidiją, ji būtų pripažinta tinkama finansuoti ir (arba) apmokėta daugiau nei vieną kartą.

Kas gali gauti finansinę subsidiją?

Subsidijos bus teikiamos pareiškėjams, kurie atitiks šiuos kriterijus:

 • pareiškėjas yra arba buvo sudaręs bendradarbystės centro „Spiečius“ paslaugų teikimo sutartį (jeigu „Spiečius“ paslaugų teikimo sutarties galiojimo terminas yra pasibaigęs, šios sutarties paskutinė galiojimo diena negali būti vėlesnė nei 12 mėnesių nuo šios priemonės aprašo įsigaliojimo dienos)
 • pareiškėjas veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje
 • pareiškėjo pardavimo pajamos per paskutiniuosius ataskaitinius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 20 000 Eur
 • į pareiškėjo turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus
 • pareiškėjui nėra iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pareiškėjas nėra likviduojamas, nepradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai įvykdyto nusikaltimo ekonomikai ar verslo tvarkai
 • pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal LR mokesčių įstatymus
 • pareiškėjas nėra padaręs LR baudžiamojo kodekso XXVII ir XXXVIII skyriuose nurodyto nusikaltimo ar kitų ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų;
 • pareiškėjas atitinka de minimis reikalavimus.

Verslininkai, norintys gauti finansinę subsidiją, kviečiami pretenduoti Inovacijų agentūrai pateikiant reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 5 d. Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti čia: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/finansines-subsidijos-verslui/

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.