...

Mano teisės į sukurtą išradimą dirbant ne savo įmonėje

Žinių bazė

2021.10.26

Ar galiu gauti išradimo patentą, jei dirbu įmonėje ir tuo metu buvo sukurtas mano asmeniškai? Ar šis patentas priklausys darbdaviui ar man?  Nes man minėjo kolega, kad teisės priklausys darbdaviui. Jei taip, ar galima šią teisę asmeninę apskritai išsaugoti kai dirbi ne sau, bet įmonėje? Taip pat ar galiu reikalauti atlygio ir kokio už išradimą, jei patento teisės priklausytų įmonei?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Birutė Dauderienė

Patentinė patikėtinė, intelektinės nuosavybės apsaugos ekspertė / METIDA

Publikavimo data: 2021-11-03 17:44

Jūsų nurodytą situaciją reglamentuoja LR Patentų įstatymo 11 straipsnis: 1. Tarnybinis išradimas – tai išradimas, sukurtas: 1) darbo sutarties, kuri...

Publikavimo data: 2021-11-03 17:44

Jūsų nurodytą situaciją reglamentuoja LR Patentų įstatymo 11 straipsnis: 1. Tarnybinis išradimas – tai išradimas, sukurtas: 1) darbo sutarties, kuri numato išradybos veiklą, vykdymo metu; 2) kai yra konkretus pavedimas, projektavimo, konstravimo, mokslinio tyrimo arba technologijų kūrimo metu; 3) naudojantis sukaupta darbdavio patirtimi arba jo technologijomis ir įrengimais. 2. Darbuotojas, sukūręs tarnybinį išradimą, privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti darbdaviui. Iki patento paraiškos padavimo darbdavys ir darbuotojas negali atskleisti išradimo esmės tretiesiems asmenims. Jeigu darbdavys atsisako teisės gauti patentą arba per 4 mėnesius nepraneša išradėjui apie ketinimą pasinaudoti šia teise, teisė gauti patentą pereina išradėjui. 3. Patento paraiška dėl tarnybinio išradimo paduodama Valstybiniam patentų biurui darbdavio vardu. 4. Darbdavys, gavęs tarnybinio išradimo patentą, privalo mokėti išradėjui autorinį atlyginimą. Šio atlyginimo dydis priklauso nuo išradimo ekonominės vertės ar kitos naudos, kurią darbdavys gali gauti panaudojęs šį išradimą. Autorinio atlyginimo ir jo mokėjimo sąlygos nustatomos darbdavio ir išradėjo pasirašomoje autorinio atlyginimo sutartyje. Autorinio atlyginimo sutartis sudaroma ne vėliau kaip per pusę metų nuo patento išdavimo arba per metus nuo išradimo naudojimo pradžios, jeigu išradimas pradėtas naudoti iki patento išdavimo. Jeigu darbdavys nevykdo autorinio atlyginimo mokėjimo sutarties reikalavimų arba tokia sutartis per šioje dalyje nurodytus terminus nesudaroma, išradėjas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų pripažintas tarnybinio išradimo patento savininku. 5. Autorinis atlyginimas nemokamas, jeigu darbuotojo darbo sutartyje yra numatytas išradimų kūrimas ir už tai jam buvo arba yra mokamas sutartas padidintas atlyginimas. 6. Jeigu tarp šalių nėra susitarimo, autorinio atlyginimo dydį nustato teismas. 7. Darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos, susijusios su tarnybiniais išradimais, išskyrus autorinio atlyginimo mokėjimą, pasibaigia patentui netekus galios arba po metų nuo darbo santykių nutraukimo. 8. Darbdavys ir darbuotojas gali susitarti, kad teisė gauti patentą, teisė į patento paraišką arba teisė į patentą priklauso sukūrusiam išradimą darbuotojui. Šiuo atveju autorinis atlyginimas darbuotojui nemokamas, nebent susitariama kitaip. Tad atsakymas į Jūsų klausimą priklauso nuo to, ar išradimo sukūrimas yra tiesiogiai susijęs su Jūsų pareigomis arba ar tam buvo specialus pavedimas, arba pasinaudojote darbdavio įrengimais , technologijomis ar įrengimais. Jeigu atsakymas bent į vieną iš šių variantų yra „TAIP“, Jūsų sukurtas išradimas bus darbdavio nuosavybė, nebent jis atsisakys teisės patentuoti išradimą arba per 4 mėn. nuo Jūsų pranešimo nepraneš apie ketinimą pasinaudoti šią teise. Kaip numatyta įstatyme, pasinaudojęs patentavimo teise, darbdavys turi išmokėti Jus atlyginimą, dėl kurio turėtumėte susitarti su darbdaviu ir pasirašyti atitinkamą sutartį, nebent Jūsų darbinės pareigos ir numato išradimų kūrimą ir Jums dėl to jau yra mokamas padidintas atlyginimas. Jeigu norite išradimą išsaugoti sau, dėl to turite susitarti su darbdaviu. Bet kokiu atveju turite informuoti darbdavį raštu apie išradimo sukūrimą, tačiau negalima šios informacijos viešinti jokių būdu, kad nepažeistumėte išradimo naujumo. Nutylėti išradimo sukūrimą (neinformuoti darbdavio) ir patentuoti išradimą pačiam nerekomenduočiau, nes paaiškėjus, kad išradimas buvo tarnybinis, o Jūs darbdavio neinformavote, darbdavys galės per teismą išsireikalauti patento nuosavybę, o Jūs dėl to patirtumėte nuostolius/išlaidas.

Ekspertai

Birutė Dauderienė

Birutė Dauderienė

Patentinė patikėtinė, intelektinės nuosavybės apsaugos ekspertė / METIDA

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.