...

Ar gali paslaugos naudotojas be paslaugos tiekėjo sutikimo perparduoti įsigytas paslaugas?

Žinių bazė

2014.05.15

Laba diena, susidūrėme su situacija, kuomet mūsų teikiamų paslaugų naudotojas perpardavė
jam teikiamas paslaugas be mūsų žinios trečiam asmeniui siekiant gauti naudos. Atsakykite prašau,
ar tokia paslaugos naudotojo veikla siekiant naudos yra teisėta ir kokiuose teisės aktuose numatyta atsakomybė už paslaugų perpardavimą be paslaugų teikėjo sutikimo. Paslaugos naudotojas nėra
konkuruojanti įmonė.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Regiono vadovė / Klauberg BALTICS

Publikavimo data: 2014-05-15 16:09

Pateiktas klausimas turi daug įvairių teisinių bei praktinių aspektų, tad priklausomai nuo teikiamos paslaugos pobūdžio galimi skirtingi pažeistų teisių gynimo...

Publikavimo data: 2014-05-15 16:09

Pateiktas klausimas turi daug įvairių teisinių bei praktinių aspektų, tad priklausomai nuo teikiamos paslaugos pobūdžio galimi skirtingi pažeistų teisių gynimo būdai. Daugelis paslaugų, dėl specifinio pobūdžio iš esmės negali būti perparduotos – suteikus paslaugą gavėjui, nebelieka objekto, kurį galima būtų parduoti. Bendriausia prasme, teikiant paslaugas, susiklosto atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Šie santykiai yra reglamentuojami Civiliniame kodekse. Klausimo autorius nurodo, jog jo paslauga yra perparduodama tretiesiems asmenims. Teisės aktai nenumato atsakomybės už paslaugų perpardavimą. Tačiau natūralu, jog paslaugų perpardavimas tretiesiems asmenims gali pažeisti paslaugų teikėjo teises, jei tokie paslaugų gavėjo veiksmai draudžiami šalių sudarytoje sutartyje. Tam, kad išvengti panašių situacijų, sudarant paslaugų teikimo sutartis vertėtų įtraukti papildomas nuostatas, kurios įpareigotų paslaugų gavėją asmeniškai naudotis jam teikiamomis paslaugomis. Taip pat sudarant sutartis, dėl kai kurių asmeninio pobūdžio paslaugų teikimo, vertėtų įtraukti į sutartį nuostatas dėl konfidencialumo, kurios apsaugotų paslaugų teikėją nuo paslaugų rezultato atskleidimo ar paplatinimo siekiant sau naudos.

Jei yra teikiamos intelektinio pobūdžio paslaugos, pvz., suteikiama konsultacinė paslauga, teisinis patarimas ir pateikiamas tam tikros problemos sprendimo variantas, siekiant apsisaugoti nuo paslaugų perpardavimo ar kitokio informacijos atskleidimo, paslaugų teikimo sutartyje vertėtų aptarti konfidencialumo įsipareigojimus, atsakomybę už tam tikros informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims.
Taip pat į šalių susitarimą galima įtraukti teisių perleidimo apribojimo nuostatas, t.y., paslaugų naudotoją įpareigoti naudotis suteiktomis paslaugomis asmeniškai arba konkrečiam tikslui, be galimybės perleisti savo teisės gauti paslaugą tretiesiems asmenims arba leidžiant teisių perleidimą tik su išankstiniu rašytiniu paslaugų teikėjo sutikimu. Sutartyje galima suformuluoti ir tiesioginį draudimą paslaugų naudotojui perparduoti teikiamas paslaugas. Norint, kad aukščiau minėtos nuostatos veiktų efektyviai, labai svarbu, jog paslaugų teikėjas tinkamai supažindintų paslaugų naudotoją su sutarties sąlygomis, gautų jo aiškiai išreikštą rašytinį sutikimą dėl šių nestandartinių sutarties sąlygų.

Tais atvejais, kai teikiamos paslaugos yra susijusios su autorių ir gretutinių teisių saugomais objektais, paslaugų gavėjui perleidus jas trečiajam asmeniui, paslaugų teikėjas savo pažeistas teises gali ginti remdamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ir gynybos būdais.

Siekiant konkrečiau atsakyti į pateiktą klausimą, patarti dėl konkrečių pažeistų paslaugos teikėjo teisių gynimo būdų, rekomenduojame susisiekti su mumis el. paštu info@dlegals.eu ir pateikti visą turimą informaciją, susijusią su paslaugos teikimu ir paslaugos gavėjo įvykdytu paslaugos perleidimu tretiesiems asmenims.

Ekspertai

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Regiono vadovė / Klauberg BALTICS

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.