...

Lietuvos verslininkų įvaizdis: mitai ir realybė

Verslas

2012.06.01

Autorius: Mantė Sabaliauskaitė

Temos: .

Lietuvos verslininkų įvaizdis: mitai ir realybė

Veiklos standartas, arba lūkesčiai, vienodi visiems: tiek Lietuvos, tiek Vakarų valstybių varslininkams. BFL/Tomo Urbelionio nuotr.

„Lietuvoje verslininkų įvaizdis dažnai suvokiamas ir tapatinamas su tuo, kaip jie atrodo. Tačiau asmens įvaizdį sudaro daug sudedamųjų elementų: vertybės, kultūra, tikslai, troškimai, religija, įgyta patirtis, savęs pripažinimas ir vertinimas, įgūdžių pagrindai, o tik vėliau mes matome vizualų atspindį per išvaizdą, kūno kalbą, mimiką, balso tembrą ir elgseną, – pasakoja Alvyda Jasilionytė, įvaizdžio konsultantė-trenerė.

– Tradicinio lietuvio verslininko įvaizdžio apibūdinti keliais sakiniais nenorėčiau, nes tai būtų abstraktu ir netikslu. Reikėtų atlikti atskirą tyrimą, tačiau ir tai būtų tam tikros imties rezultatas. Įvairių turime verslininkų: sąžiningų, jautrių, kūrybingų, dosnių, inovatyvių ir labai egoistiškų, negerbiančių žmonių, su kuriais dirba, kuriuos pasikvietė dirbti drauge ir kurti įmonės vertės bei įvaizdžio.

Kiekvienas sau gali atsakyti arba pastebėti, kaip atrodo verslininkas: susitvarkęs, visuomet švariais drabužiais, susiderinęs spalvas, apsikirpęs, švariais plaukais, švariai nusiskutęs, tvarkingais dantimis ir oda, malonia ar dažniau pikta ir susirūpinusia veido išraiška, gebantis palaikyti draugišką pokalbį, dažnai besišypsantis ir malonaus balso tembro ar dažniau kalbantis pakeltu, reikalaujančiu balsu su išslystančiais keiksmažodžiais. Juk matyti, kaip jis elgiasi su kolegomis, draugais, šeimos nariais, ar žino ir taiko etiketo normas, ar moka įdėmiai išklausyti, giriasi ir puikuojasi, ar visiškai nesididžiuoja ir nesipuikuoja, bendraudamas domisi kitais arba tik kalba apie save. Verslininkas gali būti jautrus gamtai ir vietai, kur vykdo veiklą, ten esantiems žmonėms.

Išskirtiniai bruožai, būdingi tik lietuviams verslininkams? Visų pirma elgiamės nenatūraliai, nemokame pagirti ir paskatinti, pasakyti komplimento, dažnai nevaldome emocijų ir nemokame efektyviai spręsti konfliktų, nustatyti tikrųjų jų priežasčių. Taip pat sukuriame priešiškumo, o ne bendradarbiavimo atmosferą.

Nemokame pripažinti, kad suklydome, ir atsiprašyti su tuo susijusių asmenų. Dar stokojame pagarbaus bendravimo įgūdžių ir atsakomybės. Tačiau reikia nepamiršti, kad turima valdžia didina atsakomybę. Individas su savo vertybėmis ir tam tikro laipsnio atsakomybe ateina į organizaciją, o organizacijų visuma sudaro visuomenę.

Socialinė atsakomybė – sąmoningai kuriama ekonominių, politinių, teisinių, dorovinių santykių tarp organizacijos ir visuomenės, įvairių jos struktūros formų ir pasirengimo atsakyti už savo poelgius, veiksmus bei gebėjimo atlikti pareigą ir priimti visuomenės sankcijas, esant tam tikroms teisingumo arba kaltumo sąlygoms. Jei reikalauji iš pavaldinio, visų pirma pats turi būti tinkamas pavyzdys. Jei nori, kad tau būtų gera gyventi savo šalyje, prisidėk prie to savo veikla. Lyderis iš kitų išsiskiria tuo, kad atsiranda noras sekti jo pavyzdžiu. Arba ne…

Veiklos standartas, arba lūkesčiai, vienodi visiems: tiek Lietuvos, tiek Vakarų valstybių varslininkams. Tai yra skaidrumas, įsipareigojimas, pastovumas, decentralizacija, socialinė atsakomybė, atskaitomybė, lygiateisiškumas ir socialinis įtraukimas, mokesčių mokėjimas, etiškas ir sąžiningas elgesys, bendradarbiavimas dirbant.

Valstybės sektoriaus organizacijoms šie principai yra privalomi, nes jos naudoja visuomenės fondo pinigus, o iš privačių organizacijų to tikimasi. Taip pat didelį vaidmenį atlieka dorovinės vertybės: pareiga, atsakomybė, sąžinė, laisvė, savanoriškumas, valia, teisingumas, savivertė, grožis, meilė, gėris, tiesa. Visas šias vertybes mums tenka lavinti, jei norime pasiekti pusiausvyrą savo gyvenime.

Didelį poveikį vertybių kaitai turi ekonomikos pokyčiai. Totalitarinėje visuomenėje dominavo kolektyvinio pobūdžio vertybės. Šiuo metu Lietuvoje vertybių sistemos pokyčiai vyksta materialinės gerovės užtikrinimo ir saugumo garantijų ieškojimo kryptimi. Vakarų šalyse vertybių orientacija kinta gyvenimo kokybės ir saugumo užtikrinimo linkme.

Kokias organizacijas kursime, kokioje šalyje gyvename ir gyvensime, priklauso tik nuo mūsų. Norėčiau pacituoti keletą žodžių apie žmogiškumą iš kinų išminties: „Mano tikslas yra tiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama – žmogiškumas, mano atokvėpis – menas. Jeigu žmogaus prigimtis užtemdys išauklėtumą, susidursime su laukiniu, o jeigu išauklėtumas užgoš prigimtį, turėsime rašto žinovą. Tiktai tas, kuriame prigimtis ir išaukėtumas išlaiko pusiausvyrą, gali vadintis tikru žmogumi.“

Jeigu kalbėtume apie vyrų ir moterų vadovų charakterio savybes, taip, yra skirtumas. Kadangi moterų vadovių vis daugiau, kai kurios jų yra perėmusios vyrų vadovavimo modelį. Man labai patiko vertybių sugrupavimas „The silent revolution“ (M. Burke & P. Sarda). Tad tuo ir norėčiau pasidalyti.

Vyrų vertybių sistema

Fizinė jėga

Materialinė jėga

Plėtra, užkariavimas

Laimėjimas – pralaimėjimas

Laimėjęs pasiima viską

Agresyvumas

Kovos dvasia

Binarinis (dvinaris, dvigubas) mąstymas

Taip, Ne, Tiesa, Klaida

Juoda arba balta

Vieneto padidinimas (išskaidymas, plėtra) unikalus elgesys

Savivalda (autonomija)

Nepriklausomybė

Racionalumas, analizė

Kiekybinis objektyvumas

Tiesioginis kryptingas valdžios ir galios naudojimas

Moterų vertybių sistema

Psichologinė jėga

Sugebėjimas greitai atgauti fizines ir dvasines jėgas

Pirmenybė pusiausvyrai

Siekis laimėti

Problemų sprendimas

Bendradarbiavimas

Abipusis pripažinimas

Dviprasmiškumo (neaiškumo) priėmimas

Niuansų pripažinimas

Ieškojimas panašumų su kitais

Tarpusavio priklausomybė

Abipusiškumas

Intuicija, subjektyvumas

Sisteminis požiūris priimant sprendimus

Netiesioginis galios ir įtakos naudojimas

Pagrindinės asociacijos lyderystėje

Vyrų vertybių:

Drąsa (bebaimiškumas)

Įžūlumas

Valios jėga

Autoritetas, ryžtingumas

Kolektyvinis didžiadvasiškumas

Stabilumas

Loginis mąstymas

Gebėjimas įtikinamai kalbėti

Atsidavimas vienam tikslui (reikalui)

Moterų vertybių:

Atkaklumas (ištvermingumas)

Kantrybė

Individualus geranoriškumas

Emocinis mąstymas

Viliojimo gebėjimas

Psichologinis jausmas

Gebėjimas įdėmiai išklausyti

Pripažinimas ir komfortas dviprasmiškume (nevienareikšmiškume)

Jeigu vadovaujant organizacijai protingai ir išmintingai taikomos ir vyriškos, ir moteriškos vertybės, turime puikų rezultatą ir organizacijos augimą. Mokykitės taip, tarsi jums nuolat trūktų žinių, ir taip, tarsi nuolat bijotumėte jas iššvaistyti. Geriausi linkėjimai!

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.