...

Ko verslininkus gali išmokyti Biblija?

Verslas

2016.11.04

Autorius: Povilas Sabaliauskas

Temos: .

Ko verslininkus gali išmokyti Biblija?

Iš Biblijos pasakojimų galime išmokti labai daug. flickr.com

Biblija visada buvo ir bus knyga, kurstanti diskusijas. Apskritai greičiausiai kiekvienas iš mūsų yra girdėjęs tą pastebėjimą, jog užsimezgusi kalba apie religiją – tai tiesus kelias į barnį. Iš tikrųjų labai dažnai būtent taip ir nutinka. O juk galėtų būti ir visai kitaip. Labai dažnai į Bibliją žiūrime neadekvačiai, neįsigiliname, kas tai per knyga ir kaip ji buvo rašoma.

Biblija juk nenukrito iš dangaus savo galutiniu variantu. Bibliją ilgus metus keliais skirtingais etapais rašė žmonės. Todėl Biblija iš tikrųjų yra ne viena knyga, o greičiau daugelio skirtingų knygų rinkinys. Ir tos knygos labai skirtingos, atliekančios visiškai kitokias funkcijas. Vienos knygos per mitą aiškina pasaulio kilmę, kitos pateikia pranašų darbus, trečios supažindina su žydų tautos istorija, ketvirtos pateikia žydų papročius ir įstatymus, o į penktas galima žvelgti tiesiog kaip į nuostabius poezijos rinkinius. Šiandien žvelgdami į šiuos kūrinius galime klausti: kuo mums gali būti naudingos prieš du tūkstantmečius ir dar seniau gyvenusių žmonių mintys? Tačiau juk iš tikrųjų kiekvienas naujas dalykas yra tik gerai pamirštas senas. Keičiasi aplinkybės, kuriomis gyvename, bet žmonės vis dar kvėpuoja tokiomis pačiomis svajonėmis ir viltimis. Todėl iš Biblijos pasakojimų galime išmokti labai daug. Ne išimtis ir verslininkai – jiems Biblijos autoriai irgi paliko savų pamokymų. Pateiksime tik kelis iš jų, nes visų išdėlioti tiesiog neįmanoma. Biblijos juk neįmanoma perskaityti. Ją reikia nuolatos skaityti.

Lyderystės pamokos

Biblija knibžda personažų, iš kurių galima mokytis ir mokytis lyderystės meno. Jų pavyzdys gali įkvėpti kiekvieną verslininką. Kiek dabarties lyderių išdrįstų pasielgti taip, kaip pasielgė Abraomas: palikti viską, ką turi, ir pradėti nuo nulio vedamas vien tik tikėjimo, kad taip turi būti? Ar kiekvienas sugebėtų taip vadovauti ir motyvuoti žmones, kaip tai padarė Mozė? Mozė savo tautai pateikė bendros ateities viziją, leido jai turėti tikslą ir taip prikėlė ją naujam gyvenimui. Kiek iš mūsų mestų iššūkį, regis, neįveikiamai kliūčiai, kaip tai padarė Dovydas? Taip, Biblija kalba mito kalba, kurią ne visada paprasta suprasti, bet visi šie pavyzdžiai mums pasakoja ir apie kiekvieno žmogaus vidinę kovą, moko, kaip ją laimėti.

Belskite ir jums bus atidaryta

Jėzus Luko Evangelijoje moko: „Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.“ Ši jo mintis tiesiog idealiai tinka pradedantiems verslininkams. Ka dir kokia gera būtų jūsų idėja, kad ir koks talentingas būtumėte jūs pats, be asmeninių pastangų jokių rezultatų net nesitikėkite. Praneškite apie save potencialiems partneriams, ieškokite kontaktų, belskite į kiekvienas duris – jas tikrai kas nors atidarys.

Leiskite savo darbuotojams dirbti savarankiškai

Jėzus Mato Evangelijoje pasakoja istoriją apie ūkininką, kuris „iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo.“ Jam grįžus iš pirmojo tarno gavo jau dešimt, o iš antro talentus, nes šie paliktus pinigus investavo ir taip padvigubino. Trečiasis savo talentą buvo paslėpęs ir įteikė jį šeimininkui atgal. Šis pagyrė pirmus du tarnus ir išpeikė trečiąjį: „Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis.“ Suteikite savo darbuotojams daugiau laisvės ir pasitikėjimo. Geriausieji jums už tai atsilygins dvigubai, o nelojalūs ir nenaudingi bus labai aiškiai demaskuoti.

Išlikite sąžiningi

Patarlių knygoje rašoma: „Skriaudimas vargšų norint praturtėti ir davimas turtuoliui baigiasi neturtu.“ Visada išlikite sąžiningas prieš savo darbuotojus ir prieš save patį. Jeigu bendro darbo vaisiais mėgausitės tik jūs vienas, tai labai greitai neteksite ne tik savo darbuotojų pagarbos, bet ir galiausiai jų pačių. Galvokite labai paprastai: juk ir jūs pats tikrai nenorėtumėte dirbti žmogui, kuris nėra sąžiningas su savo pavaldiniais ir jų negerbia.

Išlikite kuklus

Jėzus moko: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: užleisk jam vietą! Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: bičiuli, pasislink aukščiau! Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“ Kartais klaidingai manome, jog ambicijos ir pasitikėjimas savimi niekaip nesiderina su kuklumu. Tačiau kodėl? Mes galime jausti savo vertę, tikėti savo sugebėjimais, bet suvokti, kad visa tai nedaro mūsų geresnių už kitus.

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.