...

Sužinok pirmas apie planuojamą renginį!

Pasiūlymas teikti paraišką 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“

Įvykęs renginis

Pasiūlymas teikti paraišką 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“

, ,

REMIAMOS VEIKLOS: informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, organizavimas.Aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams šiose srityse: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema,  darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai […]

Kaina: Nemokamai

  • 2013-05-28/2013-07-2200:00/00:00
  • Nėra
  • Bilietai: Nemokamai
  • Nėra

Renginio aprašymas:

REMIAMOS VEIKLOS: informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, organizavimas.Aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams šiose srityse: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, 

darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internalizacija ir pan.); taip pat kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menųinkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms.

GALIMI PAREIŠKĖJAI: viešosios įstaigos, kurių vienas iš dalyvių arba savininkas yra valstybė ir (arba) savivaldybė, asociacijos, kurių nariai yra juridiniai asmenys, ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys visas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 4-415 (Žin., 2013, Nr. 51-2563) patvirtinto VP2-2.2-ŪM-02-K priemonės „Asistentas-4“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 

Tinkami partneriai yra viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, asociacijos, kurių nariai yra juridiniai asmenys, ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys visas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 4-415 (Žin., 2013, Nr. 51-2563) patvirtinto VP2-2.2-ŪM-02-K priemonės „Asistentas-4“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.Įgyvendinant projektą kartu su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 partneriai.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.