...

Sužinok pirmas apie planuojamą renginį!

„AUDITAS PRAMONEI LT“

Įvykęs renginis

„AUDITAS PRAMONEI LT“

,

Kvietimo pradžia: 2017 m. kovo 29 d. Kvietimo pabaiga: 2017 m. gegužės 29 d. Kvietimo biudžetas: 300 000,00 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). 2. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo  auditui atlikti vidutinėje ar […]

Kaina: Nemokamai

  • 2017-03-29/2017-03-2902:00/16:00
  • Nėra
  • Bilietai: Nemokamai
  • Nėra

Renginio aprašymas:

Kvietimo pradžia: 2017 m. kovo 29 d.

Kvietimo pabaiga: 2017 m. gegužės 29 d.

Kvietimo biudžetas: 300 000,00 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:
1. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
2. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo  auditui atlikti vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 18 000 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų) Eur.

Tinkamas pareiškėjas:
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

Kvietimo tikslas:
skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Finansuojamos veiklos: energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 straipsnį yra laikomos išlaidos tyrimams, t. y. energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą).

Paraiškų pateikimo būdai:
Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt.  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 29 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. gegužės 29 d. 16:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt iki 2017 m. gegužės 29 d. 16:00.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.