...

Plovykla

Žinių bazė

2014.05.15

Norėčiau atidaryti mašinų plovykla be vandens, pirkdamas franšizę. Norėčiau sužinoti nuo kuo reikėtų pradėti, darbų eiliškumą: vietos ieškojimas, žmonių samdymas, UAB atidarymas. Yra daugiau nei vienas suinteresuotų asmenų, norinčių kartu užsiimti konkrečia veikla, tai būtų 3 asmenys. Mūsų trys ir kaip geriau būtu pasiskirstyti pareigas. Kokias smulkmenas reikėtu įsidėmėti prieš pasirašant sutartį.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:59

Atsakydami į Jūsų klausimą, pažymime, kad pirmiausia Jums reikėtų įteisinti savo veiklą (sprendžiant iš klausimo - įsteigti uždarąją akcinę bendrovę)....

Publikavimo data: 2020-01-03 10:59

Atsakydami į Jūsų klausimą, pažymime, kad pirmiausia Jums reikėtų įteisinti savo veiklą (sprendžiant iš klausimo - įsteigti uždarąją akcinę bendrovę). Tokios įmonės steigimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) antrosios knygos V skyriaus nuostatomis. Kadangi minėjote, kad veiklą ketinate vykdyti trise, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 7 str. 1 d., turite sudaryti bendrovės steigimo sutartį, kurioje (be kitų reikalavimų) turi būti nurodyta steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė. Atsižvelgiant į tai, dar prieš įsteigiant bendrovę reikėtų pasirūpinti vieta, kurioje bus vykdoma Jūsų veikla. ABĮ 4 str. 2 d. 7 ir 8 punktuose numatyta, kad bendrovės įstatuose turi būti nurodyta visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka bei kiti bendrovės organai, jų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, todėl iki bendrovės įregistravimo turėtumėte pasiskirstyti pareigas ir išsirinkti bendrovės vadovą, kuriam bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose savo nuožiūra suteiktumėte įgaliojimus, nustatytumėte kitų pareigų vykdymo tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad akcininkų balsų skaičius renkant bendrovės organų narius bei sprendžiant kitus klausimus priklausys nuo įgyjamų akcijų skaičiaus. Akcininkai priklausytų visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus, keisti bendrovės buveinę, rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą, taip pat kitas įstatyme įtvirtintas teises. Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų bendrovėje būtų 3 akcininkai, valdyba ir stebėtojų taryba negalėtų būti sudaroma, nes jas gali sudaryti bent 3 nariai neskaitant vadovo. Toliau vertinant franšizės sutarties sudarymą, pagal LR CK 6.766 str. 3 d., franšizės sutarties šalimis gali būti tik įmonės (verslininkai), todėl šią sutartį patariame sudaryti prieš jau įsteigus uždarąją akcinę bendrovę. Pažymėtina, kad sudarant franšizės sutartį, svarbu atkreipti dėmesį į šalių teises ir pareigas. Bendrosios franšizės davėjo pareigos numatytos CK 6.770 str. 1 ir 2 dalyje. Atkreiptinas dėmesys, kad franšizės davėjas privalo sudaryti visas sąlygas, kad perduotomis teisėmis franšizės gavėjas galėtų realiai naudotis. Tai reiškia, kad franšizės davėjas turi atlikti ne tik teisinius, bet ir visus teisių perdavimui reikalingus faktinius veiksmus, tokius kaip informacijos perdavimas, pagalba tariantis su tiekėjais, darbuotojų apmokymas ir t. t. Atkreipkite dėmesį, kad sudarant franšizės sutartį, vertėtų numatyti nuostatas, reglamentuojančias franšizės sutarties išankstinio nutraukimo, o taip pat sutarties pasibaigimo padarinius ir tvarką. Svarbu tai, kad įstatymais yra nustatytas reikalavimas franšizės sutartį registruoti Juridinių asmenų registre, priešingu atveju franšizės sutarties fakto nebus galima panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Jei franšizės sutartis apima ir naudotojui suteikiamą teisę naudotis, pavyzdžiui, prekių ženklais ar patentais, ši sutartis taip pat turi būti registruojama ir Valstybiniame patentų biure. Atsakant į Jūsų klausimą dėl darbuotojų samdymo, pagal ABĮ 37 str. 8 d., darbuotojus priima ir atleidžia bendrovės vadovas. Atsižvelgiant į tai, darbuotojus samdyti galėsite tik tada, kai toks vadovas bus paskirtas,  ir bus aiškiai nustatytos jo teisės ir pareigos. Atkreipiu dėmesį, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio. Dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.