...

Nuo ko pradėti, jei pavyzdžiui noriu pradėti gaminti šokoladinį batonėlį ir išleisti jį į prekyba? Ar tai išvis įmanoma?

Žinių bazė

2014.04.18

Ko reikia, norint pradėti gaminti savo, tarkim šokoladus, su savo prekes ženklu? Ko tam reikia ir kiek į tai reiktų investuot?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Publikavimo data: 2014-04-18 22:46

ūsų planuojama užsiimti veikla yra maisto tvarkymas. Norint verstis maisto tvarkymo veikla, tam reikia gauti maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, kurį...

Publikavimo data: 2014-04-18 22:46

ūsų planuojama užsiimti veikla yra maisto tvarkymas. Norint verstis maisto tvarkymo veikla, tam reikia gauti maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, kurį išduoda atitinkamai apskričių, miestų ar rajonų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba.

Siekiant gauti tokį pažymėjimą, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai reikia pateikti:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo;
2. maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
3. maisto tvarkymo proceso aprašymą  projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių;
4. dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ nuostatomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad subjektai, norintys į rinką teikti maisto produktus turi laikytis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 “Maisto higiena” reikalavimų, taip pat
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos reikalavimų.

Be to, maisto produktų ženklinimui svarbu atkreipti dėmesį į Lietuvos higienos normą HN 119:2002 “Maisto produktų ženklinimas”, kuri nustato bendruosius maisto produktų ženklinimo, maistingumo bei partijų žymėjimo reikalavimus.

Norint gaminti šokoladus ir parduoti juos su savo prekės ženklu galima užregistruoti prekės ženklą toje valstybėje (valstybėse) kur bus prekiaujama ženklinamu šokoladu. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu egzistuoja trys prekių ženklų registravimo sistemos: nacionalinė, Bendrijos prekės ženklo ir tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema. Nuo to, keliose valstybėse bus siekiama gauti ženklo registraciją priklausys išlaidų dydis ženklo registracijai bei registracijos laikas. Taip pat pažymėtina, kad siekiant registruoti prekės ženklą, jis negali būti tapatus arba klaidinamai panašus į jau esantį registruotą arba pripažintą plačiai žinomu prekės ženklą toms pačioms arba panašioms prekėms/paslaugoms žymėti. Prekės ženklo registracijos kainos skiriasi priklausomai nuo to, kokioms prekėms ir paslaugoms žymėti jis bus skirtas. Paduoti prekės ženklo paraišką ir gauti registracijos liudijimą Lietuvoje minimali suma būtų apie 500 LTL, Bendrijos prekės ženklo – apie 3500 LTL, o tarptautinės registracijos minimali suma būtų apie 2000 LTL.

Be abejo, galima prekės ženklo ir neregistruoti, bet žymėti juo savo prekes ar paslaugas. Tam tikra prekės ženklo apsauga atsiranda tik jį sukūrus ir naudojant neregistruotą, bet tokiu atveju jo savininkas neturi išimtinių teisių į ženklą ir jos pačiam savininkui tam tikrais atvejais gali būti apribotos.

Taigi, šokoladinių batonėlių gamybai pirmiausiai reikalingas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, kurio išdavimo tvarka jau aprašyta aukščiau. Tuo tarpu norint užsiimti ir šokoladinių batonėlių prekyba reikia atsižvelgti į 2013 m. liepos 19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-487 patvirtinto “Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo” reikalavimus.

Norint žymėti savo gaminamus produktus prekių ženklu, ženklas gali būti neregistruotas arba registruotas, tačiau pažymėtina, kad pirmenybė registruotam prekės ženklo savininkui suteikiama netgi prieš sąžiningą neregistruoto prekės ženklo savininką, t.y. jei asmuo naudoja neregistruotą prekės ženklą žymiai ilgiau lyginant su tapatų ar panašų prekės ženklą įregistravusiu asmeniu. Ženklo registracijos kaina priklauso nuo to, keliose valstybėse bus registruojamas prekės ženklas ir kokioms prekėms ir paslaugoms jis bus naudojamas (svarbu prekių/ paslaugų rūšių kiekis).

Ekspertai

Paulius Putrimas

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.