...

Muilo ir natūralios kosmetikos gamyba bei prekyba

Žinių bazė

2014.05.02

Ką turėčiau žinoti norėdama pradėti gaminti muilą ir natūralią kosmetiką namuose? Ar reikalingi higienos pasai? Kiek kainuotų pats verslo liudijimas mėnesiui dirbant nuo pirmadienio-penktadienio? Ar reikalingas prekių ženklinimas? Ar reikia vesti supaprastintą apskaitą? Ar būtina išrašyti pirkimo-pardavimo dokumentą? Kokios atsiranda prievolės vykdant tokią veiklą?

Temos: , , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Regiono vadovė / Klauberg BALTICS

Publikavimo data: 2014-05-02 11:26

Fiziniam asmeniui siekiant užsiimti tam tikra verslo veikla reikia pasirinkti veiklos formą, ją atitinkamai įregistruoti. Pažymėtina, kad Jūsų nurodytai veiklai...

Publikavimo data: 2014-05-02 11:26

Fiziniam asmeniui siekiant užsiimti tam tikra verslo veikla reikia pasirinkti veiklos formą, ją atitinkamai įregistruoti. Pažymėtina, kad Jūsų nurodytai veiklai verslo liudijimas neišduodamas, nes ji neįeina į baigtinį individualios veiklos rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“. Papildomai akcentuotina, kad siekiant prekybą vykdyti internetu, minėtame individualios veiklos rūšių sąraše verslo liudijimas internetinei prekybai, neatsižvelgiant į tai kokiomis prekėmis ketinama prekiauti, taip pat nenumatytas. Jūsų atveju, alternatyva verslo liudijimui būtų individualios veiklos pažyma. Individuali veikla pagal pažymą apmokestinama 5 proc. pajamų mokesčiu nuo veiklos pajamų, atskaičius neapmokestinamas pajamas, t. y., patirtas įprastines šiai veiklai išlaidas ir ne daugiau kaip 50 procentų patirtų reprezentacinių sąnaudų. Taip pat yra taikomas valstybinio socialinio draudimo (VSD) mokestis – 28,5 proc. nuo 50 proc. apmokestintų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) bei privalomo sveikatos draudimo (PSD) mokestis – 9 proc. nuo tos pat sumos. Kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos sumokamos ir 9% dydžio PSD įmokos nuo minimalios mėnesinės algos. Individualios veiklos pažyma yra išduodama LR Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI), kur galima gauti ir detalesnę informaciją kiekvienu individualiu atveju.

Vadovaujantis LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo 4, 5 punktais, gyventojas, nusprendęs iš pajamų, gautų iš individualios veiklos, atimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatytus leidžiamus atskaitymus (išlaidas), privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Šio žurnalo pavyzdinė forma pridedama kaip antras priedas prie minėto įsakymo. Papildomai pažymėtina, jog gyventojo faktiškai patirtos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato, kad tam tikri rekvizitai atitinkamiems dokumentams nėra būtini.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, kurie apskaitos dokumentus privalo išduoti tik paslaugų gavėjui pageidaujant), privalo išrašyti, išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš šių apskaitos dokumentų:
prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą;
sąskaitą faktūrą;
PVM sąskaitą faktūrą arba kitą vietoj jos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą naudojamą apskaitos dokumentą;
kasos aparato kvitą.
Jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, jo prekių pardavimas, paslaugų teikimas įforminamas pasirinktinai prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitu arba sąskaita faktūra. Jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas, jis privalo pirkėjui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, jeigu pirkėjas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas yra PVM mokėtojas. Kitu atveju prekių pardavimui, paslaugų teikimui įforminti jis naudoja prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, į kurį įrašo PVM tarifą ir sumą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai:  Bendrieji reikalavimai, Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ reikalavimų (toliau – Higienos norma 62:2003) 4.1 punktu bei pirmu priedu, muilas yra laikomas kosmetiniu gaminiu. Dėl to norint užsiimti kosmetikos gaminių prekyba, reikalingas leidimas-higienos pasas. Higienos pasus išduoda Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniai visuomenės sveikatos centrai. Daugiau informacijos apie leidimų-higienos pasų išdavimą rasite čia.

Akcentuotina, jog asmuo, prekiaujantis kosmetikos gaminiais, privalo laikytis ir kitų Higienos normos 62:2003 reikalavimų. Į prekybą išleisti kosmetiniai gaminiai turi būti paženklinti pagal šios higienos normos VII skyriuje nurodytus reikalavimus. Apie kiekvieną tiekiamą į rinką gaminį ant gaminio pirminės ir antrinės pakuotės nurodytu adresu turi būti sukaupta ir saugoma būtinoji gaminio informacija (šios higienos normos 8 priedas), kuri kontrolės sumetimais turi būti lengvai prieinama kompetentingai įstaigai. Jei dėl muilo, vonios burbulų ar kitų smulkių kosmetikos gaminių dydžio ir formos negalima ingredientų sąrašo pateikti prie gaminio etiketėje, lapelyje, juostelėje, kortelėje, ši informacija turi būti pateikta šalia demonstruojamo parduoti gaminio. Pabrėžtina, jog visa informacija apie gaminį turi būti pateikta valstybine kalba.

Apibendrinant, asmuo, siekiantis užsiimti kosmetinių produktų gamyba bei prekyba turi užtikrinti, jog jo kosmetikos gaminiai bei pats jų gamybos būdas nekelia pavojaus žmogaus sveikatai, atitinka geros gamybos praktikos ir kitus reikalavimus.

Ekspertai

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Regiono vadovė / Klauberg BALTICS

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.