...

Ar gausiu higienos pasą, dirbdama gyvenamosios paskirties patalpose?

Žinių bazė

2020.07.22

Gyvenamosios paskirties patalpose jau keliolika metų veikia kirpykla. Joje įrengtos dvi darbo vietos. Yra atskira patalpa galvų plovimui, buitinė patalpa darbuotojams, tualetas, atskira zona įrankių dezinfekavimo, laukiamasis. Šiuo metu kirpykloje dirba tik vieną kirpėja. Higienos pasą ji išsiėmusi 2015 metais ir jis yra neterminuotas. Komercinės veiklos vertinimo pažymoje nurodytos dvi darbo vietos. Kurį laiką ir dirbo dvi kirpėjos. Apie metus laiko, vienai kirpėjai išėjus, darbo vieta yra laisva. Norėčiau pradėti dirbti toje kirpykloje pagal verslo liudijimą. Ar galėsiu gauti higienos pasą ir teikti grožio paslaugas (plaukų priežiūros) kaip ir jau anksčiau toje kirpykloje dirbanti kolegė? Ačiū už atsakymą.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Edita Naidaitė

Regionų koordinatorė / Versli Lietuva

Publikavimo data: 2020-10-14 10:31

Pirmiausia norint pradėti teikti grožio paslaugas, Jums reikalingas leidimas-higienos pasas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos...

Publikavimo data: 2020-10-14 10:31

Pirmiausia norint pradėti teikti grožio paslaugas, Jums reikalingas leidimas-higienos pasas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Leidimas-higienos pasas, be kitų veiklų, išduodamas ir grožio paslaugų veiklai: (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos. Patalpos turi atitikti reikalavimus. Visą informaciją apie reikalavimus, galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302715/asr  „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 "Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo“ (aktuali 2020-08-27 redakcija). Jei kirpykla veikia ir joje dirba kolegės, vadinasi specialistai yra įvertinę patalpas ir jos atitinka visus reikalavimus, kitu atveju kirpykla tiesiog negalėtų veikti. Dėl leidimo-higienos paso išdavimo, paraišką ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt Fizinis, juridinis asmuo ar filialas paraišką ir kitus dokumentus gali pateikti ir atvykęs į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu). Leidimas-higienos pasas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą. Leidimas-higienos pasas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu. Visa informacija apie išduotas licencijas, vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (galiojanti Suvestinė redakcija nuo 2015-02-20), nuostatais, pateikiama Licencijavimo informacinėje sistemoje adresu https://licencijavimas.lt/ Leidimas-higienos pasas išduodamas neribotam laikui. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą; fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise; patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams). Daugiau informacijos galite rasti: https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas--77;10388.html

Ekspertai

Edita Naidaitė

Edita Naidaitė

Regionų koordinatorė / Versli Lietuva

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.