...

Žiniasklaidos tinklalapis

Žinių bazė

2013.04.18

Esu moksleivis, ateityje mąstau įkurti žiniasklaidos portalą, norėčiau sužinoti ar tam reikia kurti įmonę, nuo kelerių metų galėčiau tai padaryti, kokie yra įstatymai būdingi šiai sričiai?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:05

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad reikėtų aptarti kelis šio klausimo aspektus. Pirmiausia, ar asmeniui būtina steigti įmonę, ar jis...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:05

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad reikėtų aptarti kelis šio klausimo aspektus. Pirmiausia, ar asmeniui būtina steigti įmonę, ar jis gali vykdyti veiklą kita forma, pvz. įregistravęs individualią veiklą. Antra, nuo kokio amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, asmuo galėtų vykdyti tokią veiklą. Trečia, reiktų įvertinti, ar minimas žiniasklaidos portalas sieks komercinės naudos (pavyzdžiui planuoja gauti pajamų už skelbiamą reklamą ir pan.), ar gaunamos pajamos bus naudojamos tik portalo išlaikymui. Ketvirta, aptartini svarbiausi įstatymai žiniasklaidos (žurnalistikos) srityje. Siekiant įvertinti, ar būtinas įmonės (juridinio asmens) steigimas norint įkurti žiniasklaidos portalą, svarbu įvertinti Visuomenės informavimo įstatymo (kuris numato viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę) nuostatas. Būtent šio įstatymo 22 str. 2 d. numato, jog viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, išskyrus informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojus, gali būti tik Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai. Tai reiškia, kad jeigu žiniasklaidos portalas atliks informacijos rengimo bei skleidimo funkcijas, reikalinga įsteigti juridinį asmenį. Antra, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, jog fizinio asmens galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas (civilinis veiksnumas) atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t. y. kai jam sueina aštuoniolika metų. Nors civilinis kodeksas numato galimybę, jog nepilnametis sulaukęs šešiolikos metų jo tėvų (rūpintojų ar globos institucijų) ir paties asmens pareiškimu gali teismo tvarka būti pripažintas visiškai veiksniu, tačiau tam reikėtų kreiptis į teismą. Šiuo atveju bendra taisyklė numato, jog asmuo, siekiantis įsteigti savo įmonę ir ją valdyti, turi būti pilnametis. Įvertinus pirmus du aspektus, reikėtų prieiti prie pagrindinės planuojamos žiniasklaidos portalo veiklos ir atitinkamai pagal siekiamus tikslus pasirinkti geriausią įmonės teisinę formą. Jeigu portalo vienas iš pagrindinių tikslų bus komercinės naudos siekimas ir įmonės savininkai norės paskirstyti uždirbtą pelną, tuomet geriausia būtų steigti uždarąją akcinę bendrovę arba mažąją bendriją. Vertinant šias teisines formas, manytina, jog pirmą kartą pradedant verslą geresnis variantas būtų mažosios bendrijos steigimas, nes ją įsteigti nereikia didelių pradinių investicijų. Pavyzdžiui, steigiant uždarąją akcinę bendrovę privalomas 10 000 Lt įstatinis kapitalas, tuo tarpu steigiant mažąją bendriją pradinis įstatinis kapitalas nėra reikalingas. Be to, įsteigus mažąją bendriją, kaip ir uždarosios akcinės bendrovės atveju, įmonės savininkai gali paskirstyti įmonės uždirbto pelno dalį. Jeigu žiniasklaidos portalo veiklos tiksluose nebūtų numatytas pelno siekimas, tuomet rekomenduotina rinktis viešosios įstaigos teisinę formą (pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą). Galiausiai pažymėtina, jog užsiimant viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo veikla (pvz. kaip klausime nurodoma - įkuriamas žiniasklaidos portalas), būtina savo veikloje vadovautis: (1) Visuomenės informavimo įstatymu; (2) Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; (3) Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu; (4) Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; (5) Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu; (5) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu ir kitais teisės aktais.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.