...

Savarankiškos įmonės kriterijaus užtikrinimas

Žinių bazė

2020.10.06

Sveiki,

iškilo toks klausimas. Neretai, pretenduojant į ES paramas yra toks reikalavimas:

“Pareiškėjas turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Komisijos rekomendacijoje Nr. 2003/361/EB (taikoma fiziniams asmenims), ir turi būti savarankiška įmonė, kaip yra apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.”

Pagal minėtą įstatymą:

Savarankiška įmonė – įmonė, kuri neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių.

Partnerinės įmonės – įmonės, pagal šį įstatymą nepriskiriamos prie susijusių įmonių ir tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.

Įmonės, kurios atitinka bent vieną toliau nurodytų kriterijų, yra laikomos susijusiomis:
1) įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:
a) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;
b) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organo narių;
c) įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;
d) įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;
2) kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose;
3) kai tarp įmonių yra susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte nurodytų įmonių ryšių per vieną ar kelias įmones arba per šio straipsnio 15 dalies 1–4 punktuose nurodytus investuotojus.

Plačiau Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Norėčiau pasimuliuoti tokią situaciją.

Pareiškėjas – verslininkas, fizinis asmuo, veiklą vykdantis pagal verslo liudijimą ir paraiškos teikimo metu atitinka minėtą savarankiškos įmonės kriterijų. Tačiau staiga jis įsteigia Mažąją bendrija, yra vienintelis steigėjas ir vadovas. Tokiu būdu yra pažeistas savarankiškumo kriterijus.

Klausimas. Kokiu būdu ir kaip tai būtų galima padaryti – restruktūrizuoti MB (tai yra priimti daugiau narių, pakeisti vadovą), kad ir toliau atitikti savarankiškos įmonės kriterijų (pareiškėjui)? Ir toks pats klausimas, jeigu būtų įsteigta UAB su vienu akcininku.

Daugiau info dar galima rasti Komisijos rekomendacijoje Nr. 2003/361/EB 2.1 punktas ir 23.1 punktas:
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Kaimo_pletra/Lietuvos_kaimo_pletros_2007%E2%80%932013%20m._programa/Parama_verslo_kurimui_ir_pletrai/MVIapibrezimas-vartotojo%20vadovas.pdf

Apibendrinant, noriu paklausti, kaip galima ir ar galima perkeisti pareiškėjo įsteigtą MB ar UAB, kad fizinis asmuo pareiškėjas ir toliau atitiktų savarankiškos įmonės reikalavimą?

Ačiū

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Kol kas nėra atsakymų.

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.