...

Norėčiau atidaryti kavinukę ir norėjau pasiteirauti ar galima savo kavinukėje prekiauti desertais, kurie gaminami namuose?

Žinių bazė

2013.08.21

Kadangi nuomojamos patalpos yra labai nedidelės sutaupytumėme vietos ir pinigų, nes nereikėtu irengti virtuvės. Kavinėje prekiautume tik desertais ir karštaisiais bei gaiviaisiais gėrimais. Norėjau paklausti ar tai išviso galima daryti ir kokių leidimų tam reikia? Ar reikia pvz higienos paso ir t.t. kiekvieną dieną pagamintus gaminius avežtumėme į kavinukę.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Publikavimo data: 2013-08-21 16:33

Prieš atsakant į Jūsų klausimą, pirmiausia vertėtų paminėti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius maisto tvarkymo veiklą. Tai yra Lietuvos Respublikos maisto...

Publikavimo data: 2013-08-21 16:33

Prieš atsakant į Jūsų klausimą, pirmiausia vertėtų paminėti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius maisto tvarkymo veiklą. Tai yra Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN  15:2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023).

Maisto gaminimui, ruošimui, perdirbimui, pakavimui, laikymui, saugojimui, gabenimui, paskirstymui, tiekimui, pateikimui parduoti, pardavimui yra suteikiama maisto tvarkymo sąvoka, kuri apibrėžiama Lietuvos Respublikos maisto įstatyme.

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punkte  nustatyta, jog tvarkyti maistą galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus. Taigi fizinis arba juridinis asmuo, norėdamas gaminti ir gabenti maisto produktus, turi turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kurį išduoda atitinkama teritorinė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vadovaudamasi 2008 m. spalio 15 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-527 patvirtintais Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais (Žin., 2008, Nr. 123-4693).

Siekiant gauti minėtą pažymą, teritorinei valstybinei Maisto ir veterinarijos tarnybai reikia pateikti:

  • nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo (Žin., 2008, Nr. 123-4693, 2 priedas);
  • maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
  • maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių;
  • dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) nuostatomis.

Maisto tvarkymo subjektas patalpas, skirtas maisto gaminimo veiklai, turi įrengti taip, kad jos atitiktų teisės aktų reikalavimus, kurie išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852 / 2004 dėl maisto produktų higienos ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) nuostatuose:

  • Maisto patalpos turi būti švarios, suremontuotos ir geros būklės;
  • Maisto patalpų išplanavimas, dizainas, vieta ir dydis turi būti tokie, kad būtų užtikrintas adekvatus tvarkymas, valymas ir (ar) dezinfekavimas,  kad būtų apsaugoma nuo nešvarumų kaupimosi, kontakto su toksinėmis medžiagomis, dalelių patekimo į maistą ir kondensacijos ar nepageidautinų pelėsių ant paviršių susidarymo;
  • Kur reikalinga, užtikrinta, kad maisto produktai laikomi tinkamomis kontroliuojamomis temperatūros režimo ir sandėliavimui tinkamomis pakankamos talpos sąlygomis;
  • Turi būti įrengtas adekvatus patogiose vietose įrengtų rankoms plauti skirtų praustuvų skaičius. Rankoms plauti skirti praustuvai turi būti aprūpinti šaltu ir karštu bėgančiu vandeniu, rankų plovimo ir higieniško rankų nusausinimo priemonėmis;
  • Turi būti įrengta tinkama ir pakankama natūrali ir mechaninė ventiliacija ir kt.

Nustačiusi, kad subjekto veiklos sąlygos atitinka maisto tvarkymą, maisto saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teritorinė valstybinė Maisto ir veterinarijos tarnyba išduoda pažymėjimą, nurodo jame visas ekonominės veiklos rūšis, kurias leista vykdyti.

Taigi maisto gaminimas ne kavinės patalpose ir gabenimas į ją yra leidžiama veikla, tačiau tokiai veiklai vykdyti yra būtinas maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas, kuris yra išduodamas tik įvertinus maisto tvarkymo veiklos sąlygas ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Ekspertai

Mantas Gerdauskis

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.