...

Mažoji bendrija, kurios vienas narių yra ne ES pilietis ir veikla vykdoma Lietuvoje ir Indijoje: įmonės registracija ir vizos

Žinių bazė

2013.03.05

Laba diena,

Ketinu steigti kelionių agentūrą. Planuoju rinktis MB teisinę formą, partneris bus ne ES pilietis.

1 klausimas: ketiname organizuoti keliones tiek iš Lietuvos, tiek į Lietuvą bei kaimynines šalis. Ar abu atvejus vykdyti galime tiesiog užregistravę MB Lietuvoje, ar reikia juridiškai įsiteisinti ir Indijoje?

2 klausimas: užsieniečiui tapus MB nariu Lietuvoje, kokiu būdu jis verslo reikalais galėtų atvykti į Lietuvą? Ar tai turistinė, ar darbo viza, kaip asmeniui, vykdančiam ūkinę veiklą Lietuvoje? Atitinkamai ir man: į Indiją galėčiau gauti darbinę ar turistinę vizą?
Ačiū.

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:12

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad užsieniečių atvykimo, išvykimo, buvimo ir gyvenimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymas dėl...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:12

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad užsieniečių atvykimo, išvykimo, buvimo ir gyvenimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties. Šiame įstatyme reglamentuojama, kokios vizos gali būti išduodamos užsieniečiams. Pavyzdžiui Šengeno trumpalaikė viza (C), kuri suteikia teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ne ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką ar kitą Šengeno valstybę dienos. Nacionalinė viza (D) suteikia teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvos Respublikoje vizoje nurodytą laiką, kuris gali trukti iki 12 mėnesių. Šengeno daugkartinė trumpalaikė (C) viza, galiojanti iki vienų metų, išduodama užsieniečiui, pateikusiam dokumentus, įrodančius, kad jam nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikoje įregistruotas nekilnojamasis turtas; taip pat užsieniečiui, pateikusiam dokumentus, įrodančius, kad jis yra užsienio valstybėje įregistruotos įmonės, turinčios padalinį ir vykdančios ūkinę-komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje, arba įmonės, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos įmone, vadovas (stebėtojų tarybos, valdybos narys, administracijos vadovas ar jo pavaduotojas); taip pat kitais įstatyme nustatytais atvejais. Pažymėtina, kad užsieniečiui, kuris periodiškai atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla ir kurio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, gali būti išduodama daugkartinė nacionalinė viza (D). Dėl vizos išdavimo asmuo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, arba dėl Šengeno vizos išdavimo asmuo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje. Kreipiantis dėl vizos išdavimo, asmuo turi sumokėti 60 EUR konsulinį mokestį už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą (Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje), arba jeigu viza išduodama Lietuvos Respublikoje, už vizos išdavimą nustatyta valstybės rinkliava  –  207 Lt, kuri mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas  5740. Užsienietis, kreipdamasis dėl vizos išdavimo, taip pat turi pateikti šiuos dokumentus: 
(1) galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką; (2) užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti Šengeno vizą; (3) vieną 35x45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių; (4) galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą. Norint gauti nacionalinę vizą (D), sveikatos draudimo suma yra 20 tūkst. litų, o Šengeno trumpalaikę vizą (C)  – 30 tūkst. eurų); (5) dokumentus, patvirtinančius teisę sugrįžti į valstybę, iš kurios atvyko, ar valstybę, kurios pilietis ar nuolatinis gyventojas užsienietis yra, arba patvirtinančius teisę vykti į trečiąją valstybę; (6) jei užsieniečio vardu dokumentus vizai gauti pateikia fizinio asmens įgaliotas atstovas arba juridinio asmens įgaliotas atstovas – notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą arba juridinio asmens patvirtintą įgaliojimą. Šengeno trumpalaikei vizai (C) užsienietis taip pat privalo pateikti patvirtintą kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką arba dokumentus, patvirtinančius numatomo apsilankymo Lietuvos Respublikoje tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje metu ar jų teisėtą gavimo šaltinį, turimas lėšas grįžti į valstybę, į kurią užsienietis turi teisę vykti. Kai užsieniečiui viza išduodama kvietimo pagrindu arba pagal turistinių paslaugų teikimo sutartį, lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 20 eurų vienai dienai, kitais atvejais – 40 eurų vienai dienai. Norint daug kartų atvykti į Lietuvos Respubliką – ir dokumentus, patvirtinančius daugkartinio atvykimo būtinumą. Nacionalinei vizai (D) užsienietis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis, kurio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, periodiškai atvyks į Lietuvos Respubliką dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla. Pažymime, kad detali informacija apie vizų išdavimo sąlygas ir tvarką yra skelbiama Lietuvos Respublikos migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt. Atsakydami į Jūsų klausimą dėl galimybės gauti vizą vykimui į Indiją, pažymime, kad Jūs turėtumėte kreiptis į Indijos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę, kadangi užsienio šalių vizų išdavimo tvarką bei sąlygas nustato atitinkamos valstybės nacionaliniai teisės aktai.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.