...

Kuriu naują maitinimo tinklą, noriu kurti jam franšizę

Žinių bazė

2021.01.31

Esu jau išgryninęs aiškią naujos kartos maitinimo paslaugų koncepciją. Turiu šiuo metu kitus restoranų tinklus, turiu tam patirties. Naujo koncepcijos plėtrai numatęs franšizę. Man svarbu ir suprasti, kokios franšizėje privalomos dalys: verslo modelis, marketingo strategija, aptarnavimo strategija? Ar privalu su franšize organzuoti mokymus ir t. t. Kaip žinoti sąlygas?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Birutė Dauderienė

Patentinė patikėtinė, intelektinės nuosavybės apsaugos ekspertė / METIDA

Publikavimo data: 2021-02-18 08:55

Pagal franšizės sutartį franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui leidimą naudotis verslo modeliu kartu su visais jo elementais (prekių ženklais, technologijomis,...

Publikavimo data: 2021-02-18 08:55

Pagal franšizės sutartį franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui leidimą naudotis verslo modeliu kartu su visais jo elementais (prekių ženklais, technologijomis, verslo know-how, sukurta dalykine reputacija ir kt.), todėl davėjas privalo parengti detalų pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisių paketą ir suteikti franšizės gavėjui teises juo naudotis. Vienas iš esminių teisių turėtojų interesų pagal franšizės sutartį yra kontroliuoti, kaip teisių naudotojas laikosi teisių turėtojo sudarytų instrukcijų, kaip vykdo teisių turėtojo verslo modelį ir veiklos koncepciją, taip pat, ar neblogina teisių turėtojo verslo ir dalykinės reputacijos. Kiekviena franšizės sutartis yra individuali, todėl sąlygos gali skirtis priklausomai nuo veiklos srities, kurioje yra vykdoma franšizės davėjo veikla. Jūsų paminėti aspektai nėra privalomi, tačiau neabejotinai turėtų būti aptarti sutartyje. Detalios franšizės davėjo instrukcijos franšizės gavėjui užtikrina franšizės reputaciją, vertę bei nuoseklią plėtrą, taip pat franšizės gavėjo verslo sėkmę bei jūsų gaunamą grąžą. Atsižvelgiant į tai, kad nuo franšizės gavėjo sėkmė tiesiogiai priklauso didžioji dalis franšizės davėjo sėkmės, franšizės davėjas turėtų nuolat konsultuoti franšizės gavėją visais su jų franšize susijusiais klausimais. Gana dažnai franšizės tinkluose tokios konsultacijos franšizės gavėjui yra privalomos. Franšizės davėjo pareiga yra organizuoti ir vykdyti visas veiklas, nukreiptas į franšizės teigiamo žinomumo sukūrimą ir įvaizdžio gerinimą. Šie veiksmai yra susiję su rinkodara, rinkotyra, viešinimo, teisiniais ir kitais veiksmais. Franšizės davėjas gali detaliai reglamentuoti reikalavimus interjerui, samdomiems darbuotojams ir jų mokymams, klientų aptarnavimo tvarkai. Taip pat būtina aiškiai ir detaliai nustatyti kokybės standartus, pagal kuriuos turi veikti franšizės gavėjas. Privalu reglamentuoti, kokia turi būti receptūra ir kokia turi būti maistui naudojamų produktų kokybė bei higienos reikalavimai, taip pat aptarti scenarijus, kaip bus tvarkomasi su klientų nusiskundimais dėl aptarnavimo. Viena iš svarbiausių franšizės davėjo pareigų yra sekti bei tikrinti kaip franšizės gavėjas laikosi sutartyje nustatytų veiklos reikalavimų, rūpintis nuolatiniu franšizės modernizavimu bei tinkamu naujovių įdiegimu. Sutartyje būtina nurodyti, kaip techniškai gausite informaciją, kokie bus jos gavimo terminai, gal reikalinga numatyti ir teisę daryti patikrinimus, auditus. Reikia ir aiškių svertų drausminti franšizės gavėją, jei šis neteikia privalomų duomenų ar nesilaiko franšizės sutartyje išdėstytų reikalavimų kokybei. Tai gali būti baudos ar netgi galimybė nutraukti sutartį. Sutartyje taip pat svarbu aptarti atsiskaitymo sąlygas. Reikėtų įvertinti ar turėtų būti mokama vienkartinė įmoka, ar nuolat gaunamas „procentas“? O galbūt abiejų įmokos būdų kombinacija? Jei bus nuolatiniai mokėjimai, kaip juos skaičiuosite – nuo apyvartos ar pelno? Kaip sukontroliuosite, ar gaunate teisingą informaciją apie franšizės gavėjo verslo finansinę padėtį? Galbūt yra konkrečių reikalavimų franšizės gavėjo privalomoms atlikti investicijoms? Ruošiantis sudaryti sutartį, verta pamąstyti ir apie jos nutraukimą. Kuo ilgiau dirbsite su franšizės gavėju, tuo sudėtingiau bus ją nutraukti, nes franšizės gavėjas bus investavęs lėšų, taip pat savo laiko ir energijos. Tačiau galimybė užbaigti verslo santykius būtina, ypač tokiais atvejais, kai franšizės gavėjas kenkia verslo reputacijai, sistemingai nesilaiko kokybės standartų, nebendradarbiauja arba ilgą laiką veikia nuostolingai. Franšizės sutartyje reiktų aptarti komercinių paslapčių, konfidencialios informacijos apsaugą. Reiktų aiškiai numatyti kokia franšizės gavėjui atskleista informacija yra konfidenciali (receptūros, procedūros, viešinimo modeliai, tiekėjų, klientų sąrašai ir t. t.). Svarbu įvertinti kas yra svarbu jūsų verslui ir kas verslui kuria vertę, pranašumą, išskirtinumą ir kaip ši informacija turi būti saugoma. Taip pat franšizės sutartyje pageidautina nustatyti nekonkuravimo įsipareigojimus. Logiškas reikalavimas franšizės gavėjui būtų neturėti konkuruojančių verslų, nenaudoti kitų prekių ženklų. Taip pat galimi ir draudimai vykdyti tam tikrą veiklą ar ją vykdyti tam tikru būdu, tam tikroje teritorijoje pasibaigus sutarčiai. Būtina numatyti reikšmingas baudas, kurios veiks ir kaip drausminanti prevencinė priemonė, ir kaip nuostolių kompensavimo mechanizmas.

Ekspertai

Birutė Dauderienė

Birutė Dauderienė

Patentinė patikėtinė, intelektinės nuosavybės apsaugos ekspertė / METIDA

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.