...

Kokią verslo formą pasirinkti?

Žinių bazė

2013.01.03

Kokią verslo formą pasirinkti? Ketinu pradėti prekiauti buitinės chemijos prekėmis. Prekyba vyks įvairiais kanalais: reklama, skrajučių pagalba ir prekių pristatymas į namus, prekyba iš namų, prekyba turgavietėse, taip pat ketinu atidaryti e-parduotuvę.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:23

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Jūsų nurodyta ūkine – komercine veikla, t.y. mažmenine prekyba, turi teisę verstis individualią veiklą...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:23

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Jūsų nurodyta ūkine – komercine veikla, t.y. mažmenine prekyba, turi teisę verstis individualią veiklą įregistravę fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentai neriboja teisės vykdyti atitinkamos veiklos. Atsižvelgiant į tai, reikėtų pasirinkti atitinkamą ūkinės – komercinės veiklos formą, t.y. įregistruoti individualią veiklą, įsteigti individualią įmonę, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Konkrečios veiklos teisinės formos pasirinkimą lemia daugelis aplinkybių, pavyzdžiui, veiklos apimtis, veiklos rizikos įvertinimas ir pan. Reikia pažymėti, kad mažoji bendrija ir uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, todėl šių juridinių asmenų savininkas (akcininkas) neatsako už įmonės prievoles savo asmeniniu turtu. Tuo tarpu vykdant individualią veiklą arba įsteigus individualią įmonę, asmuo, vykdantis individualią veiklą ar individualios įmonės savininkas, už individualios veiklos vykdymo metu atsiradusias prievoles ar individualios įmonės prievoles atsako savo asmeniniu turtu. Reikalavimus į rinką tiekiamoms chemijos prekėms nustato Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas, 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas nustato, kad asmenys, tiekiantys į rinką cheminius preparatus privalo: nustatyti ir taikyti savo veikloje priemones, šalinančias arba iki minimumo mažinančias neigiamą cheminių medžiagų ir preparatų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, taip pat įvertinti cheminių medžiagų keliamą riziką ir, jei reikalinga, rekomenduoti tolesniems tiekimo grandinės dalyviams atitinkamas rizikos mažinimo ir saugos priemones;  turėti duomenų apie gaminamų, tiekiamų rinkai, naudojamų ar kitaip tvarkomų cheminių medžiagų ir preparatų savybes, kiekį, taip pat kitą reikalingą informaciją, pagal šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus klasifikuoti, pakuoti, ženklinti chemines medžiagas ir preparatus, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais ir tvarka registruoti chemines medžiagas ir autorizuoti jų naudojimą; teikti vartotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie tiekiamų rinkai ar kitaip tvarkomų cheminių medžiagų ir preparatų pavojingas savybes, galinčias pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai, taip pat taikytinas rizikos valdymo ir saugos priemones; tinkamai kontroliuoti pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų riziką ir, kai tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu, nuosekliai juos keisti tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais arba technologijomis. Atsižvelgdami į tai, prieš pradedant vykdyti prekybą buitinės chemijos prekėmis, rekomenduotume įvertinti aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus. Pažymėtina, kad prekių mažmeninę prekybą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės, kurios nustato bendruosius mažmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje organizavimo reikalavimus. Šiose taisyklėse nustatytas draudimas pardavėjui parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais, taip pat parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka. Prekių ženklinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 patvirtintos Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad sutarčių sudarymą elektoriniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintos „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės“. Apibendrinant tai, kas išdėstyta aukščiau, teisės aktai nedraudžia fiziniams asmenims, įregistravusiems individualią veiklą, vykdyti prekybos buitinės chemijos prekėmis. Tačiau, atsižvelgiant į šios veiklos specifiką ir galimą riziką, rekomenduotume apsvarstyti galimybę nurodytą ūkinę komercinę veiklą vykdyti įsteigiant juridinį asmenį.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.