...

Kokią verslo formą geriausia įsteigti norint užsiimti mokymų ir seminarų organizavimu?

Žinių bazė

2014.04.02

Planuoju įkurti įmonę, kuri užsiimtų mokymų ir seminarų organizavimu. Svarstau apie VŠĮ steigimą, tačiau norėčiau pasiteirauti ar tokia verslo forma būtų geriausias pasirinkimas.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Publikavimo data: 2014-04-02 13:00

Planuoju įkurti įmonę, kuri užsiimtų mokymų ir seminarų organizavimu. Svarstau apie VŠĮ steigimą, tačiau norėčiau pasiteirauti ar tokia verslo forma...

Publikavimo data: 2014-04-02 13:00

Planuoju įkurti įmonę, kuri užsiimtų mokymų ir seminarų organizavimu. Svarstau apie VŠĮ steigimą, tačiau norėčiau pasiteirauti ar tokia verslo forma būtų geriausias pasirinkimas?

Padėti apsispręsti, kokią verslo formą pasirinkti norimai vykdyti veiklai, gali keletas aplinkybių, tokių kaip planuojamos vykdyti veiklos pobūdis, turimo kapitalo dydis, mokėtinų mokesčių dydis, atsakomybės laipsnis ir kt. Neformalusis suaugusiųjų švietimas, tai asmens ir visuomenės interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiajam neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą, pagal Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 6 straipsnį, rengti ir įgyvendinti gali Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigos, taip pat bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniosios ir aukštosios mokyklos, įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius, grupes ir t.t.), kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Ši nuostata privalomai netaikoma fizinių asmenų organizuojamiems vienkartiniams neformaliojo švietimo renginiams. Kaip matyti, Jūsų pasirinkta veikla yra laikoma neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, kurią vykdyti gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Taigi viešosios įstaigos steigimas būtų tinkamas tuo atveju, jei Jūsų vedamų mokymų ir seminarų tikslas nebūtų pelno siekimas. Priešingu atveju, galėtumėte rinktis vykdyti individualią veiklą arba steigti kitos formos juridinį asmenį, pavyzdžiui, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę ar mažąją bendriją.

Renkantis iš minėtų veiklos formų, pagrindinis kriterijus, į kurį turėtumėte atsižvelgti, yra galinčios kilti atsakomybės laipsnis, pavyzdžiui, individualios įmonės savininkas už prievoles atlygina visu savo turtu, o uždaroji akcinė bendrija ir mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės juridiniai asmenys. Kita vertus, individualiai įmonei nereikia įstatinio kapitalo, jai taikomos supaprastintos buhalterinės apskaitos taisyklės, o uždarajai akcinei bendrijai įsteigti reikia įstatinio kapitalo. Kalbant apie mažąją bendriją, jai nėra nustatytas minimalus įstatinis kapitalas, taip pat reikalaujama mažesnių steigimo išlaidų, jos valdymas yra paprastesnis nei uždarosios akcinės bendrovės.

Apibendrinant, vienareikšmiškai teigti, jog viena ar kita veiklos forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktai veiklai, negalime, kadangi tik nuo Jūsų veiklos tikslų, turimo kapitalo dydžio, norimo turėti atsakomybės laipsnio ir kitų aplinkybių priklauso, kuri veiklos forma būtų patraukliausia Jums. 

Ekspertai

Paulius Putrimas

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.