...

Dėl mažosios bendrijos sutarties

Žinių bazė

2021.05.28

Sveiki,
Kokia sutartis turėtų būti sudaroma su mažosios bendrijos nariais, kad nebūtų perkvalifikuoti į darbo santykius? Ir kur galėčiau gauti?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Neringa Trinskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Publikavimo data: 2021-10-29 12:03

Vadovaujantis LR Mažųjų bendrijų įstatymo III Skyriaus 7 straipsnio 4 punktu, kuris sako, kad „Mažosios bendrijos narys gali sudaryti civilines...

Publikavimo data: 2021-10-29 12:03

Vadovaujantis LR Mažųjų bendrijų įstatymo III Skyriaus 7 straipsnio 4 punktu, kuris sako, kad „Mažosios bendrijos narys gali sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams.“ Pagal Civilinio kodekso 6.716 straipsnį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Civilinė sutartis laikoma sudaryta, kai sutarties šalys susitarė dėl visų esminių jos sąlygų. Pažymėtina, kad jeigu šalys dėl bent vienos esminės sutarties sąlygos nesusitaria, sutartis laikoma nesudaryta. Sprendimą dėl civilinės (paslaugų) sutarties sąlygų ar jos nutraukimo priima mažosios bendrijos narių susirinkimas. Sprendžiant darbo santykių atskyrimo nuo civilinių santykių klausimą, vertinami šie esminiai darbo santykiams būdingi požymiai: 1) darbas dirbamas ar pareigos einamos darbdaviui ir gyventojui susitarus; 2) asmuo dirba tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eina tam tikras pareigas; 3) gyventojas dirba paklusdamas darbovietėje nustatyta darbo tvarkai (darbo laiko, darbo organizavimo, darbo drausmės, darbo atlikimo būdo, technologijų ir pan.), t. y. darbo santykiams būdingas pavaldumo darbdaviui požymis; 4) asmuo dirba atlygintinai. Darbo teisiniams santykiams dažniau būdingas periodiškai mokamas atlyginimas, o atliekant užduotį civilinių sutarčių pagrindu, įprastai mokamas atlygis už galutinį rezultatą. VMI prie FM, aiškindamasi darbo santykių egzistavimo klausimą, vertina šių kriterijų visumą ir kitas reikšmingas faktines aplinkybes.

Ekspertai

Neringa Trinskienė

Neringa Trinskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.