...

Klubo moksleiviams steigimas

Žinių bazė

2013.11.19

Sveiki, norėtume įsteigti klubą, kuris teiktų nemokamas pamokas moksleiviams bendradarbiaujant su mokykla, vykdyti kitus projektus.
Mes norėtume būti įstaiga, kuri galėtų priimti savanorišką paramą (2%, daiktais, pinigais) ir galėtų gauti pelno.

Keletas klausimų?
Ar oficialiai išvis yra toks dalykas kaip klubas, kuri formuluotė būtų teisinga dokumentuose pvz.: Klubas “Spindulys”
Draugija “Spindulys”
VšĮ “Spindulys”
VšĮ “Klubas Spindulys”

Nuo kokių aplinkybių priklausytų pasirinkimas tarp asociacijos ir viešosios įstaigos
Asociacija – kaip suprantu steigiama tada, kuomet yra daug narių, koks paprastai yra tas skaičius?
Jei ateityje planuosime plėstis, ar verta iškart pasirinkti asociaciją?
Kokiais dar bruožais išsiskiria asociacija?

Dėkui

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Publikavimo data: 2013-11-19 11:55

Atsakydami į jūsų pateiktą klausimą pažymime, kad konkrečios teisinės formos pasirinkimas priklauso nuo jūsų siekiamų tikslų. Viešoji įstaiga – tai...

Publikavimo data: 2013-11-19 11:55

Atsakydami į jūsų pateiktą klausimą pažymime, kad konkrečios teisinės formos pasirinkimas priklauso nuo jūsų siekiamų tikslų.

Viešoji įstaiga – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, galintis būti paramos gavėju, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Viešosios įstaigos turi teisę samdyti darbuotojus. Viešajai įstaigai neleidžiama: 1) gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose; 2) neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį; 3) skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens; 4) užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Viešoji įstaiga uždaresnė forma nei asociacija, sudėtingesnė naujų narių prisijungimo tvarka, didžiausią įtaką veiklos formai ir turiniui turi steigėjai.

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija veikia narystės pagrindu. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Asociacijas dažniausiai steigia asmenys, norėdami glaudesnio bendradarbiavimo, vykdo įvairius visuomenei naudingus projektus. Pažymėtina, kad asociacija įstatų nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas. Asociacijos turi teisę samdyti darbuotojus. Asociaciją gali sudaryti daug narių ar savanorių, todėl galima įtraukti į veiklą ir suvienyti bendram tikslui daugiau asmenų. Detaliau asociacijos steigimo, valdymo, veiklos ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas numato, kad pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą, ir kad pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.
Remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, tiek viešoji įstaiga, tiek asociacija, gali būti paramos gavėjais. Atsižvelgiant į tai, kad abiejų formų juridiniai asmenys yra ne pelno siekiantys asmenys, jie gali gauti pelno, tačiau yra nustatyti tokio pelno naudojimo apribojimai. Viešajai įstaigai draudžiama pelną skirti kitiems veikloms tikslas, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose. Asociacijoms draudžiama mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies, taip pat pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams.

Atsakant į klausimo dalį dėl pavadinimo, būtina paminėti, kad įsteigus asociaciją yra galimybė asociacijos pavadinime vartoti tokius žodžius kaip „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“, „Klubas“ ar kiti. Todėl pavadinimo formuluotė – Klubas „Spindulys“ būtų tinkama. Įsteigus viešąją įstaigą, ši turėtų būti pavadinta VšĮ „Klubas Spindulys“ arba VšĮ „Spindulys“. Pasitikrinti, ar jūsų sugalvoto juridinio asmens pavadinimo nenaudoja jau veikiantis juridinis asmuo galite VĮ “Registrų cetras” internetiniame puslapyje adresu: http://www.registrucentras.lt/jar/p/pav.php.

Daugiau informacijos telefonu 8 655 92353 arba el. paštu m.gerdauskis@adlex.lt

Ekspertai

Mantas Gerdauskis

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.