...

Dėl žinomo žmogaus išvaizdos naudojimo

Žinių bazė

2014.08.23

Ar galiu ir turiu teisę naudoti žmonių (įžimybių) išvaizdą? Tarkim: A. Sabonis arba Bob Marley ant marškinelių? Esu dailininkas, pats atvaizduočiau ir nupiesčiau, tai nebūtų kokios nors nuotraukos kopija ar kažkas panašaus. Be to, piešinys turėtų tam tikros meninės stilizacijos. Ir nebūtų paišaipi, įžeidžianti ar kritikuojanti.

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Regiono vadovė / Klauberg BALTICS

Publikavimo data: 2014-08-23 21:53

Teisė į privataus gyvenimo gerbimą yra viena iš svarbių demokratinėje visuomenėje saugomų vertybių. Privataus gyvenimo sferai priskirtinos tokios vertybės kaip...

Publikavimo data: 2014-08-23 21:53

Teisė į privataus gyvenimo gerbimą yra viena iš svarbių demokratinėje visuomenėje saugomų vertybių. Privataus gyvenimo sferai priskirtinos tokios vertybės kaip asmens atvaizdas, vardas bei kiti asmens duomenys. Asmens teisė į atvaizdą saugoma tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais. Paminėtini šie teisės aktai: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvekcijos 8 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.22 straipsnis.

Asmens atvaizdas atskleidžia asmens unikalias savybes ir yra vienas esminių asmenybės atributų. Teisės į atvaizdą apsaugos esmė yra ta, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Atvaizdo perteikimas menine forma patenka į asmens atvaizdo teisinės apsaugos rėmus, kadangi sukurtu objektu yra vaizduojamas konkretus asmuo, jį galima atpažinti iš sukurto kūrinio. Teisė į atvaizdą suteikia asmeniui galimybę kontroliuoti atvaizdo naudojimą, nustatyti ribojimus, prieštarauti atvaizdo naudojimui, atgaminimui, tačiau taip pat suteikia teisę leisti atvaizdą atgaminti ar parduoti. CK 2.22 straipsnyje nurodoma, kad asmens atvaizdas gali būti naudojamas tik jo sutikimu. Įstatymas nenustato specifinės sutikimo formos. Sutikimas gali būti išreikštas žodžiu, raštu ar net konkliudentiniais veiksmais. Itin svarbu atkreipti dėmesį, kad asmens sutikimas su jo atvaizdu atlikti tam tikrus veiksmus, nesuteikia teisės atvaizdą naudojančiam asmeniui praplėsti duoto sutikimo ribų, pavyzdžiui: asmens sutikimas būti fotografuojamam negali būti tapatinimas su sutikimu komerciniais tikslais parduoti jo nuotraukas, nebent tai išimtinai susiję su asmens profesine veikla. To pavyzdžiu galėtų būti modelio darbas.

Siekiant panaudoti asmens atvaizdą komerciniais tikslais ne tik reikia asmens sutikimo, tačiau patartina sudaryti specifines asmens atvaizdo panaudojimo sutartis ir aiškiai apibrėžti suteiktų įgaliojimų apimtį. Teismų praktikoje nagrinėjant atvejus dėl galimų asmens teisės į atvaizdo pažeidimų laikomasi pozicijos, kuria asmens teisė į atvaizdą, kaip ir privatų gyvenimą, yra svarbesni teisiniai gėriai nei komercinė nauda. Taigi, prioritetas teikiamas asmens atvaizdo apsaugai, nebent atvaizdo panaudojimas buvo aiškiai išreikštas, nekeliantis abejonių, dėl to buvo sutarta.

CK 2.22 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad asmens sutikimas nėra privalomas atvaizdo panaudojimui, pardavimui, demonstravimui, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Ši taisyklė nėra absoliuti. Visais atvejais reikia laikytis reikalavimo, kad pastaroji įstatymo išimtis turi tam tikrus ribojimus ir yra galima tik esant viešajam interesui. Taip pat svarbu paminėti, kad asmuo gali išreikšti savo nesutikimą atvaizdo naudojimui, pardavimui ar kitokiam atliekamam veiksmui. Atvaizdavimas taip pat negali pažeminti asmens garbės, orumo ar dalykinės reputacijos.
Įžymių asmenų priskyrimas viešiesiems asmenims yra diskutuotina sfera. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 73 punktas be kitų punkte išvardintų viešųjų asmenų, prie jų priskiria ir asmenis, kurių nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams. Pastaroji sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, be to, reikia pasyti viešojo intereso buvimą.

Taigi, asmens atvaizdavimas panaudojant nuotraukas ar sukuriant kitokį meninį atvaizdo objektą yra galimas esant aiškiai išreikštam asmens sutikimui. Po asmens mirties sutikimą gali duoti asmens sutuoktinis, tėvai ar vaikai. Atkreiptinas dėmesys, kad atvaizdo panaudojimui taip pat itin svarbus duoto sutikimo turinys, kuris apibrėžia, kokia apimtimi ir tikslais asmens atvaizdą gali naudoti, parduoti, demonstruoti tokios teisės gavėjas. Siekiant išvengti galimų asmens neturinių teisių pažeidimų situacijų, patartina sudaryti atskirus rašytinius susitarimus dėl asmens atvaizdo naudojimo ar pardavimo.

Ekspertai

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Regiono vadovė / Klauberg BALTICS

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.