...

Dėl mažosios bendrijos steigimo

Žinių bazė

2013.07.09

Norėčiau įsteigti MB, kurioje bus tik vienas žmogus (ir narys ir vadovas) – aš. MB užsiminės prekių pardavimu. Kokie mokesčiai bus taikomi?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:39

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai ir steigėjai yra fiziniai asmenys ir...

Publikavimo data: 2020-01-03 10:39

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai ir steigėjai yra fiziniai asmenys ir jų bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10. Visi mažosios bendrijos steigėjai nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Noriu pabrėžti, kad steigiant šį juridinį asmenį nereikalingi kokie nors specialūs leidimai. O leidimai, licencijos (bendrąja prasme vadintini leidimais), juridinio asmens prašymu išduodami, kai juridinis asmuo nori užsiimti tam tikra veikla, kuriai būtinas leidimas. Pavyzdžiui licencija reikalinga alkoholio arba tabako gaminių prekybai ar gamybai, norint gaminti ar parduoti maisto produktus reikalingas maisto tvarkytojo pažymėjimas ir pan. Paprastai tariant, leidimai gali būti reikalingi juridinio asmens vykdytinai veiklai, o ne juridinio steigimui, todėl šių dokumentų esmės ir paskirties nereikėtų painioti. Mažosios bendrijos steigimo teisinis pagrindas yra steigėjų sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas. Steigimo sutartis sudaroma, kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų. Mažąją bendriją steigiant vienam steigėjui, sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas. Steigimo sutartyje arba akte nurodomi mažosios bendrijos steigėjai, pavadinimas, buveinė, teisinė forma, mažosios bendrijos vadovas (jeigu mažoji bendrija numato turėti vienasmenį valdymo organą), steigėjų įnašų dydis į mažąją bendriją, įnašo įnešimo tvarka, terminai ir kt. Mažosios bendrijos steigimo sutartyje gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymui ir kitiems teisės aktams. Taip pat mažoji Bendrija turi turėti mažosios bendrijos nuostatus, mažoji bendrija savo veikloje vadovaujasi šiais nuostatais ir jos veiklą reglamentuojančiais įstatymais. Nuostatuose turi būti nurodyta: mažosios bendrijos pavadinimas, teisinė forma, mažosios bendrijos veiklos tikslai mažosios bendrijos organai, jų kompetencija, mažosios bendrijos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, jeigu mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą, ir kiti aspektai numatyti Mažųjų bendrijų įstatyme. Kalbant apie mažosios bendrijos mokamus mokesčius reikėtų išskirti pačios bendrijos, kaip įmonės mokamus mokesčius, ir mažosios bendrijos nario mokamus mokesčius. Mažosios bendrijos narys vieną kartą per metus nuo gautų pajamų turi sumokėti gyventojų pajamų mokestį, kuris sudaro 20% nuo gautų pajamų, atskaičius deklaruotas kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas. Taip pat mažosios bendrijos narys nuo asmeniniams poreikiams iš mažosios bendrijos išimtos pinigų sumos kartą per mėnesį turi mokėti pensijų socialinio draudimo įmoka, sudarančią 26,3%, 15% gyventojų pajamų mokesčio ir 9% sveikatos draudimo įmoką (nuo gautų pajamų), daugiau informacijos apie sveikatos draudimo įmokas galite rasti čia SODROS interneto svetainėje adresu http://www.sodra.lt/index.php?cid=22616. Jei mažosios bendrijos nariai neišima asmeniniams poreikiams pinigų, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, tokiu atveju kiekvienas mažosios bendrijos narys kas mėnesį moka 9% minimaliosios mėnesinės algos dydžio įmokas. Mažoji bendrija kaip juridinis asmuo turi mokėti 15% pelno mokestį. 5% pelno mokesčio tarifas taikomas tada, kai mažojoje bendrijoje darbuotojų skaičius yra ne didesnis nei 10, o pačios mažosios bendrijos pajamos per metus neviršija 1 milijono litų. Atsižvelgiant į tai kad mažoji bendrija vykdys komercinę veiklą, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nustato, kad prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į biudžetą tenka apmokestinamiesiems asmenims, kurie šalies teritorijoje tiekia prekes arba teikia paslaugas. PVM mokėtoju mažoji bendrija turėtų pareigą registruotis tuo atveju, jeigu už bendrijos pateiktų prekes ir (ar) paslaugų suma per metus viršytų 155.000,00 Lt, taip pat jeigu iš kitos valstybės narės mažoji bendrija įsigytų prekių daugiau nei už 35.000 Lt per kalendorinius metus. Linkiu sėkmės ir primenu,  kad pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir parengta pagal šios konsultacijos rašymo dieną galiojančias teisės aktų normas, kurios yra kintančios, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir konkretaus mokesčio tarifo patariu kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.