...

Ar reikia kasos aparato užsiimant devėtų rūbų prekyba?

Žinių bazė

2013.02.16

Ar reikia kasos aparato užsiimant devėtų rūbų prekyba? Užsiimu individualia veikla pagal pažyma.

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-02-16 12:45

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka nustatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m....

Publikavimo data: 2013-02-16 12:45

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka nustatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522, toliau – Aprašas).

Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, nuo 2012 m. gegužės 1 dienos gyventojai, vykdantys individualią prekybos (tarp jų ir dėvėtų drabužių) veiklą pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse (t. y. ne lauko sąlygomis), savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus. Aprašo 4 punkte nustatyta, kad kasos aparatai turi būti įrengti ir naudojami kiekvienoje atsiskaitymo vietoje (išskyrus Aprašo 10-12 punktuose nurodytus atvejus), kurioje asmenys už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis.

Gyventojas vykdantis prekybos dėvėtais drabužiais individualią veiklą patalpose, pajamų apskaitai privalėtų naudoti kasos aparatą.

Išlygas dėl kasos aparato nenaudojimo reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą“ (Žin., 2012, Nr. 41-2003; 2012 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. VA-60 nauja redakcija Žin., 2012, Nr. 69-3579, toliau – Įsakymas). Vadovaujantis šio Įsakymo nuostatomis, naudoti kasos aparato nereikalaujama (bet kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas):

1. individualia veikla besiverčiantiems gyventojams (toliau – gyventojai), kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką,

2. gyventojams, kurie per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo,

3. gyventojams, kurie įsigijo prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti tik 1 dieną per savaitę, ir pasirinko veiklą vykdyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybių teritorijose ar neribojant veiklos teritorijos prekiauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybių teritorijose, taip pat gyventojams, kurie prekiauja įsigiję prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti ne daugiau kaip 2 dienas per savaitę kitų savivaldybių teritorijose,

4. konkrečiais atvejais, kai Valstybinė mokesčių inspekcija įvertina objektyvias priežastis ir priima individualius sprendimus, dėl kurių kasos aparato naudojimas atitinkamoje prekybos vietoje yra negalimas arba sukeltų akivaizdžiai neproporcingas administracinės naštos pasekmes.
Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kuriems šio įsakymo 1–4 punktuose nustatytais atvejais leidžiama nenaudoti kasos aparatų, neprivalo pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvito ar kito teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamo apskaitos dokumento, kai perkama prekių ne daugiau kaip už 10 litų.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.