...

Žolių sėklos perpardavimas

Žinių bazė

2013.10.10

Kokią veiklą reikia įforminti ir kokių leidimų reikia, norint verstis sėklų (žolių) perpardavimu?
Noriu pirkti sėklą iš sėklininkystės ūkių mažsne/didmenine kaina ir ją perparduoti.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Publikavimo data: 2013-10-10 11:03

Žolės sėklos ir kitų augalų dauginamųjų medžiagų tiekimą rinkai ir sertifikavimą reguliuoja Augalų sėklininkystės įstatymas. Žolės sėkla priskiriama pašarinių augalų...

Publikavimo data: 2013-10-10 11:03

Žolės sėklos ir kitų augalų dauginamųjų medžiagų tiekimą rinkai ir sertifikavimą reguliuoja Augalų sėklininkystės įstatymas. Žolės sėkla priskiriama pašarinių augalų grupei, todėl taip pat reikia vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintu Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašu. Šiame apraše nurodyti reikalavimai privalomi sėklos augintojams ir tiekėjams.

Siekiant vykdyti sėklų pardavimo veiklą būtina įregistruoti ūkininko ūkį arba juridinį asmenį. Būtina pažymėti, kas fiziniams asmenims norintiems įregistruoti ūkininko ūkį nustatytas profesinio pasirengimo reikalavimas, taip pat ūkinė veikla turi būti vykdoma ūkininkui priklausančioje, nuomojamoje, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje žemės ūkio paskirties žemėje.
Nusprendus veiklą vykdyti įsteigiant juridinį asmenį, galima rinktis tarp individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės ar kitos verslo formos. Pažymėtina, jog individualiai įmonei įsteigti nereikia įstatinio kapitalo, jai taikomos supaprastintos buhalterinės apskaitos taisyklės, nebūtina sudaryti finansinės atskaitomybės, pakanka užpildyti mokesčių deklaraciją. Tačiau, kita vertus, individuali įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo, kurios savininkui taikoma neribota turtinė atsakomybė, t.y. už įmonės skolas  savininkas atsako visu savo turtu. Mažoji bendrija ir uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos atsakomybės juridiniai asmenys, kurių savininkai (akcininkai) už įmonės prievoles neatsako savo asmeniniu turtu. Mažajai bendrijai nenustatytas minimalus įstatinis kapitalas, reikalaujama mažesnių steigimo išlaidų, jos valdymas yra paprastesnis nei uždarosios akcinės bendrovės; mažajai bendrijai taikomi supaprastinti apskaitos reikalavimai. Taigi atsižvelgiant į išdėstytus kriterijus, galite pasirinkti, kokia verslo forma norite vykdyti žolės sėklos pardavimo veiklą.

Remiantis Augalų sėklininkystės įstatymu Lietuvoje galima pardavinėti tik sertifikuotą sėklą. Būtina paminėti, kad sertifikuojamos tik tos augalų veislės, kurios yra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Taip pat taikomi šie reikalavimai nustatyti Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 patvirtintame Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų apraše: a) asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai sėklą, turi būti atestuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka; b) sėklos augintojas turi licencinę sutartį dėl veislių, kurioms taikoma teisinė apsauga; c) sėklinis pašarinių augalų pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka šių reikalavimų apraše išdėstytas nuostatas; d) sėkla supilta į fasuotes, kurias galima sandariai uždaryti; e) oficialusis ar įgaliotasis bandinių ėmėjas iš sėklos siuntos fasuotės paėmė bandinį pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą sėklos bandinių ėmimo metodiką;  f) sėklos siuntos fasuotė paženklinta oficialiąja etikete, kuri atitinka aprašo nuostatas; g) sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje. 
Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestacijos tvarka numatyta Žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 3D-730 patvirtintame Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos apraše.

Ekspertai

Mantas Gerdauskis

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.