...

Kokia verslo forma tinkama užsiimant prekių gamyba ir pardavimu?

Žinių bazė

2013.06.22

Planuoju užsiimti natūralios kosmetikos gamyba (aliejai, kremai, muilas) bei realizavimu/pardavimais. Ar galiu šia veikla užsiimti pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymėjimą? Kokius mokesčius reikės mokėti? Ar reikės spec. institucijų patvirtinimo dėl prekių patikrinimo ir leidimo naudotis? Kaip dėl pavadinimo , t.y. ar reikės patentuoti?

Labai dekoju.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2013-06-22 01:27

Remiantis 2003 m. gruodžio 23 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-757 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos...

Publikavimo data: 2013-06-22 01:27

Remiantis 2003 m. gruodžio 23 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-757 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos” (Žin., 2003, Nr. 33-1577), kosmetikos gaminys apibrėžiamas kaip medžiaga ar preparatas, skirtas išorinėms kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims, burnos ertmės gleivinei tik/ar daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ir/ar koreguoti kvapą, apsaugoti ir/ar palaikyti jų gerą būklę. Kosmetikos gaminių grupių pavyzdinis sąrašas pateiktas šios higienos normos 1 priede.

Pradėdami gamybą, Lietuvos kosmetikos gamintojai turi gauti teritoriniame Visuomenės sveikatos centre leidimą-higienos pasą (Žin., 2000, Nr. 52-1508) ir vadovautis kosmetikos priemonių gamintojų, tiekėjų ir kosmetikos paslaugų teikėjų pareigas reglamentuojančiais teisės aktais.

Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše, kuris patvirtintas Lietuvos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“, kosmetikos gamyba nėra numatyta. Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin.,2007, Nr. 119-4877), kosmetikos gamybai priskirtinas 20.42 EVRK kodas (kvepalų ir tualeto priemonių gamyba), 20.53 EVRK kodas (eterinio aliejaus gamyba).
Vykdydami individualią veiklą (kosmetikos priemonių gamybą bei prekybą), turėtumėte mokėti 5 proc. dydžio gyventojų pajamų mokestį, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp gautų (uždirbtų) ir tai veiklai patirtų išlaidų (leidžiamų atskaitymų). Taip pat, privalomojo sveikatos draudimo įmokas bei valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Taip pat pažymėtina, kad nurodyta veikla galite užsiimti įsteigę juridinį asmenį – individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę ar mažąją bendriją. Uždaroji akcinė bendrovė bei mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Tai reiškia, kad tokio juridinio asmens dalyviai už juridinio asmens prievoles savo asmeniniu turtu neatsako. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad įmonės turtas nėra atskiriamas nuo asmens turto ir už įmonės skolas fizinis asmuo atsako visu savo turtu.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog ūkio subjektas, gaminantis ar tiekiantis rinkai kosmetikos gaminius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas, kad jo gaminami ir/ar tiekiami gaminiai būtų saugūs žmonių sveikatai. Pagrindinis teisės aktas, kuris nustato kosmetikos priemonių gamintojų, tiekėjų ir kosmetikos paslaugų teikėjų pareigą užtikrinti teikiamo gaminio ir paslaugos saugą ir atsakomybę, yra Produktų saugos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2324). Visiems juridiniams bei fiziniams asmenims, gaminantiems, gabenantiems, laikantiems, įvežantiems į Lietuvos Respubliką kosmetikos gaminius, prekiaujantiems ar kitaip pateikiantiems vartotojams kosmetikos gaminius (platinantiems, teikiantiems paslaugas), kompetentingoms įstaigoms, taip pat kontrolės įstaigoms, kontroliuojančioms gaminamus, įvežamus ir teikiamus vartotojui kosmetikos gaminius taikoma Higienos norma HN 62:2003.

Kosmetikos gamyba apima ne tik kosmetikos gaminio pagaminimą, bet ir pilstymą, pakavimą, perpakavimą bei kitus procesus. Lietuvos kosmetikos gamintojams privalomai taikomas Lietuvos standartas LST EN ISO 22716:2008 “Kosmetikos gaminiai. Gera gamybos praktika. Geros gamybos praktikos vadovas” (ISO 22716:2007). Tarptautiniame standarte pateikiamos kosmetikos gaminių gamybos, kontrolės, laikymo ir išsiuntimo rekomendacijos, išdėstyti patalpoms keliami reikalavimai, gaminių kokybės aspektai. Šį standartą galima įsigyti Lietuvos standartizacijos departamente, T. Kosciuškos 30, LT-01100, Vilnius.

Nuo 2013 m. liepos 11 d. visose ES šalyse narėse įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių. Prie ES teisinės bazės siekiama pritaikyti terminiją, suvienodinti kosmetikos gamybos etapus, reikalavimus darbuotojų asmens higienai bei sveikatai, žaliavų identifikavimui bei laikymui, gamybos atliekų šalinimui. Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos dalykai priskiriami tiesioginei gamintojų atsakomybei.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prieš teikiant gaminį Lietuvos Respublikos rinkai, remiantis Pranešimo (notifikavimo) apie į Lietuvos Respublikos rinką pateikiamus kosmetikos gaminius tvarkos aprašu, būtina pateikti pranešimą Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Taip pat reikia turėti HN 62:2003 8 priede nurodytus dokumentus, įrodančius gaminio saugą (jų pateikti prieš teikiant į rinką gaminį nereikia, jų gali būti paprašyta kai gaminiai bus tikrinami rinkoje).
Atsakant į Jūsų klausimą dėl pavadinimo, pažymėtina, kad steigiant juridinį asmenį, pavadinimas būtų registruojamas Juridinių asmenų registre. Jeigu norėtumėte įregistruoti prekės ženklą (bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai), LR valstybiniam patentų biurui turėtumėte teikti prašymą įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą. Prekių ženklų registravimą reglamentuoja LR prekių ženklų įstatymas. Jeigu norėtumėte įregistruoti išradimą kaip pramoninės nuosavybės objektą ir gauti patentą, LR valstybiniam patentų biurui turėtumėte teikti prašymą išduoti patentą. Kokie pramoninės nuosavybės objektai yra patentabilūs, nustato LR patentų įstatymas. Daugiau informacijos apie prekių ženklų ir patentų registravimą galite rasti internetiniame puslapyje http://www.vpb.lt/index.php. 

Ekspertai

Dr. Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.