...

Vienkartinė programavimo paslauga. Kokie mokesčiai mokami užsiimant individualia programavimo veikla.

Žinių bazė

2013.07.16

Gyventojas dirba programuotoju/dizaineriu. Norėtų užsakovui suteikti vienkartinę programavimo paslaugą. Prašoma paaiškinti:
1. kokiu būdu gyventojas galėtų tai padaryti (pvz., įsigijęs verslo liudijimą, sudaręs autorinę sutartį ir pan.)?
2. jei ateityje norėtų užsiimti individualia programavimo veikla, kokius mokesčius reikėtų mokėti?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-07-16 11:44

1. Santykiai tarp šalių turi būti įforminti, atsižvelgiant į tikrąjį jų turinį, pagal kurį ir turi būti apskaičiuoti bei sumokėti...

Publikavimo data: 2013-07-16 11:44

1. Santykiai tarp šalių turi būti įforminti, atsižvelgiant į tikrąjį jų turinį, pagal kurį ir turi būti apskaičiuoti bei sumokėti mokesčiai. Kokios rūšies sutartis turi būti sudaroma, sprendžia abi susitarančios šalys, atsižvelgdamos į teisės aktų reikalavimus bei darbų atlikimo pobūdį.

         Jei gyventojas nevykdo individualios veiklos bei santykiuose su užsakovu nebūtų darbo santykiams būdingų požymių (nebūtų susitarimo dėl darbo vietos, pavaldumo, funkcijų, gyventojui neturėtų būti suteikiamos darbo priemonės, nenustatomas darbo laikas ir pan.), dėl vienkartinių programavimo paslaugų teikimo su tokiu gyventoju galėtų būti sudaryta vienkartinė paslaugų teikimo sutartis.

        Autorinė sutartis galėtų būti sudaryta tuo atveju, jei gyventojo užsakovui atliktas darbas turėtų Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003 Nr.28-1125) autorių teisių objektą apibūdinančius kriterijus.
 
        Gyventojų pajamos apmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) nustatyta tvarka, priklausomai nuo gautų pajamų rūšies. Pagal paslaugų ar autorinę sutartį nuolatiniam Lietuvos gyventojui (nevykdančiam individualios veiklos) išmokėtas atlygis už suteiktas paslaugas, pagal GPMĮ 6 str. 1 dalies nuostatas, apmokestinamas taikant 15 proc. dydžio pajamų mokesčio tarifą, tačiau nuo pajamų, gautų pagal autorines sutartis, mokamos ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos.
   
       Pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką pajamos priskiriamos A ar B klasei. Pagal paslaugų sutartį gautos ne individualios veiklos pajamos bei pajamos, gautos pagal autorines sutartis iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę, priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą, GPMĮ 23 straipsnyje nustatyta tvarka, privalo išmoką išmokantis asmuo.

        Iš kitų gyventojų, įskaitant užsienio valstybių gyventojų (ne per nuolatinę bazę), bei iš užsienio valstybių vienetų (ne per nuolatinę buveinę), esančių užsienyje, pagal minėtas sutartis gautos pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą turi pats gyventojas, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų metų, gegužės 1 dienos pateikdamas netinę pajamų deklaraciją. 

       2. Gyventojas individualią veiklą vykdyti gali įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijęs verslo liudijimą.

        Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas patvirtintas 2002-11-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992; toliau – Sąrašas). Sąraše programavimo veiklai verslo liudijimas nėra numatytas, todėl minėta veikla galima verstis įregistravus individualią veiklą pagal pažymą.

        Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norintis vykdyti individualią veiklą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą formą REG812 (Žin., 2013, Nr. 67-3390).

        Pajamos iš programavimo veiklos, vadovaujantis GPMĮ 6 str. 3 dalies nuostatomis, būtų apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, pagal GPMĮ 18 straipsnio nuostatas, iš pajamų būtų galima atimti faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, kurių nereikalaujama pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais.

    Be to, įregistravus individualią veiklą pagal pažymą, mokamos 9 proc. dydžio PSD ir 28,5 proc. dydžio VSD įmokos, kurios skaičiuojamos nuo 50 proc. apmokestinamųjų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) individualios veiklos pajamų. Šias įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA). Plačiau SODROS kompetencijai priskirtais klausimais konsultacijas ir informaciją galima rasti SODROS tinklalapyje www.sodra.lt. arba paskambinus numeriu 1883.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.