...

Transporto priemonių importas iš JAV ir eksportas į ES, kaip su PVM

Žinių bazė

2013.10.02

Noriu steigti įmonę. Įmonė importuos transporto priemones su defektais iš JAV į Lietuvą, čia atliks transporto priemonių atitikties sertifikavimą ir registraciją ant įmonės vardo, o tada su naujais lietuviškais dokumentais eksportuos į Europos Sajungos valstybes nares.

Kaip yra su PVM? Importuojant sumokamas muitas ir PVM. Ar įmonė galės parduoti transporto priemones registruotiems PVM mokėtojams Europos Sajungos valstybėse narėse su 0% PVM, o sumokėtą PVM Lietuvoje susigrąžinti?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-10-02 09:32

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVMĮ) 49 str. 1...

Publikavimo data: 2013-10-02 09:32

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVMĮ) 49 str. 1 dalies nuostatas, taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje (toliau – ES valstybės narės) įregistruotam PVM mokėtojui, kurios pardavėjo, pirkėjo ar jų užsakymu trečiojo asmens išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę.

           Taigi, PVMĮ požiūriu šalies teritorijoje įvykęs prekių tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą, kai yra įvykdytos abi PVMĮ 49 str. 1 dalyje nurodytos sąlygos: prekės tiekiamos kitos ES šalies PVM mokėtojui; prekės yra išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas tiekiamas prekes gabena: prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis).
Vadinasi, įmonė parduodama transporto priemones galės taikyti 0 proc. PVM tarifą pagal PVMĮ 49 str., jei turės dokumentus, įrodančius, kad prekės išgabentos iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę ir kad pirkėjas kitoje valstybėje narėje yra registruotas PVM mokėtoju. Jeigu transporto priemonės būtų parduodamos ES ne PVM mokėtojui, tai neatsižvelgiant į tai, kad jos ir bus išgabentos iš Lietuvos į kitą ES šalį, 0 proc. PVM tarifas netaikomas, šiuo atveju apmokestinimui taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

          Pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies nuostatas asmuo, įsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM sumas gali traukti į atskaitą tuo atveju, jeigu įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos PVM (nesvarbu 0 proc., lengvatiniu ar standartiniu PVM tarifu) apmokestinamų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui.
PVMĮ 64 str. nurodyti reikalavimai dėl PVM sumų įtraukimo į PVM atskaitą. Importo PVM suma gali būti traukiama į PVM atskaitą, jeigu ji nurodyta nustatytos formos importo muitinės deklaracijoje arba kitame vietoj importo muitinės deklaracijos naudojamame dokumente.
Teigiama,  kad  įmonės importuotos transporto priemonės bus skirtos pardavimui, tai tokių įsigytų transporto priemonių importo PVM atskaita galima.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos PVM mokėtojų nuo 2013-03-01 importuotų į Lietuvą prekių apskaičiuota importo muitinės deklaracijoje (bendrajame administraciniame dokumente) importo PVM suma už į laisvą apyvartą išleistas prekes turi būti sumokėta (įskaityta) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. PVM mokėtojas prievolės mokėti importo PVM atsiradimo momentu muitinės deklaracijoje (bendrajame administraciniame dokumente) apskaičiuotą importo PVM sumą turi įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (FR0600) 27 laukelį „Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI“ ir jeigu PVM mokėtojo importuotos prekės (ar jų dalis) yra skirta šio PVM mokėtojo vykdomai PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytai t. y. PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai deklaracijos (FR0600) 27 laukelyje įrašytą importo PVM sumą ar jos dalį jis turi teisę įtraukti į PVM atskaitą ir šią sumą (ar jos dalį) įrašyti į to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelį „Atskaitomas PVM“.
Vadinasi, importavus transporto priemones į Lietuvą, jei prekių importuotojas bus registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje, tai pagal aukščiau nurodytą importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) tvarką, importo PVM realiai į biudžetą nebemoka, importo PVM sumą atvaizduoja tik PVM deklaracijos atitinkamuose laukeliuose.

Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-94/1B-785 (Žin., 2012, Nr. 122-6175).

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.