...

Prekyba gėlėmis iš pavilijono

Žinių bazė

2013.12.21

Noriu pradėti prekybą gėlėmis iš pavilijono .Pavilijoną planuoju statytis pats ,kaip man sužinoti ar toje vietoje galeciau jį pastatyti? Kokių dokumentų, leidimų man reikės , kad viską susitvarkyčiau? Steigčiau individualią imonę.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Karolina Jaraitė

Teisininkė / UAB „Ius viridis“

Publikavimo data: 2013-12-21 12:21

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad skirtingose savivaldybėse yra patvirtintos skirtingos Laikinų statinių (kioskių, paviljonų) statymo tvarkos. Paprastai yra nustatoma,...

Publikavimo data: 2013-12-21 12:21

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad skirtingose savivaldybėse yra patvirtintos skirtingos Laikinų statinių (kioskių, paviljonų) statymo tvarkos.
Paprastai yra nustatoma, kad laikinus statinius galima statyti (įrengti) viešose vietose valstybinėje žemėje, jeigu teritorija neįrašyta į draudžiamų statyti vietų sąrašą, derinasi su esama urbanistine aplinka ir išlaikomi norminiai reikalavimai, taip pat ir privačiuose sklypuose. Jeigu asmuo neturi žemės nuosavybės ar kitos naudojimo teisės patvirtinančių dokumentų, su tokiu asmeniu sudaroma valstybinės žemės nuomos sutartis. Pažymėtina, kad asmuo privalo turėtų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą laikino nesudėtingo statinio įrengimo projektą. Asmuo per nustatytą terminą turi užbaigti laikino nesudėtingo statinio statybą.

Pradėti vykdyti veiklą paviljone galima tik gavus leidimą prekiauti viešose vietose. Leidimų išdavimo tvarka kiekvienoje savivaldybėje taip pat gali skirtis.
Paprastai leidimai prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose ir leidimai prekiauti išduodami atitinkamos savivaldybės nustatyta Leidimų prekiauti viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarka.
Asmuo, norintis įgyti leidimą prekiauti paviljone, savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:
prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens  – pavadinimas, buveinės kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas, fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas, prekybos (paslaugų teikimo) vieta; kiosko (paviljono) plotas (kv.m.), prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
nustatyta tvarka suderintą paviljono projektą (rašytinį pritarimą), kai statomas naujas paviljonas;
atliekų (komunalinių, maisto, antrinių žaliavų) išvežimo sutarties kopiją;
vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ar kopiją.

Paviljonų savininkai, prieš gaudami leidimą, privalo turėti pasirašytą paviljono eksploatavimo sutartį. Leidimas išduodamas ne trumpiau kaip 3 mėnesiams arba iki paviljono eksploatavimo sutarties galiojimo pabaigos.

Tuo atveju, jeigu ketinate veiklą vykdyti vienas, neplanuojate samdyti darbuotojų, rekomenduotina vykdyti individualią veiklą. Pažymėtina, kad vykdant individualią veiklą Jūs asmeniškai atsakysite savo turtu už visas prievoles, prisiimtas vykdant veiklą.

Kitu atveju, Jūsų nurodyta veikla gali būti vykdoma steigiant juridinį asmenį – individualią įmonę, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Individuali įmonė nuo mažosios bendrojos ir uždarosios akcinės bendrovės skiriasi tuo, kad indiviualios įmonės akcininkas atsako už įmonės prievoles, o mažųjų bendrovių savininkų bei uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų atsakomybė yra ribota, paprastai  savininkai ir akcininkai už įmonių prievoles neatsako. Paminėtina ir tai, kad uždarajai akcinei bendrovei įsteigti yra reikalingos lėšos įstatiniam kapitalui suformuoti (mažiausiai 10.000 Lt), tuo tarpu steigiant individualią įmonę ar mažąją bedriją reikalavimų kapitalui (įnašams) įstatyme nėra numatyta. Be to, tiek individualios įmonės, tiek mažosios bendrijos buhalterinę apskaitą gali tvarkyti ir pats įmonės savininkas ar bendrijos narys, o uždarosios akcinės bendrovės tik buhalteris ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Ekspertai

Karolina Jaraitė

Karolina Jaraitė

Teisininkė / UAB „Ius viridis“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.