...

Noriu prekiauti karštais sumuštiniais, nealkoholiniais gėrimais mūgėse, kituose renginiuose.

Žinių bazė

2013.12.16

Kokie reikalavimai prekiaujant maistu mūgėse, parodose ar kitose trumpalaikėse šventėse? Ar tam reikia verslo liudijimo ar Individualios veiklos pagal pažymą? Kokie prekybos reikalavimai?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Karolina Jaraitė

Teisininkė / UAB „Ius viridis“

Publikavimo data: 2013-12-16 17:40

Jūsų nurodyta veikla verstis įsigyjant prekybos verslo liudijimą nėra galima, todėl šiuo atveju Jūs turėtumėte užsiimti individualia veikla pagal pažymą....

Publikavimo data: 2013-12-16 17:40

Jūsų nurodyta veikla verstis įsigyjant prekybos verslo liudijimą nėra galima, todėl šiuo atveju Jūs turėtumėte užsiimti individualia veikla pagal pažymą.

Norėdami užsiimti prekyba karštais sumuštiniais visų pirma turite gauti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (turite kreiptis į savo mieste esančią teritorinę maisto ir veterinarijos tarnybą). Tam, kad gautumėte tokį pažymėjimą turite turėti tinkamai įrengtas ir maistui ruošti pritaikytas  patalpas, kuriose bus vykdomas sumuštinių gaminimas. Patalpose privalo būti vandentiekis, kanalizacija, technologiniai įrenginiai, vėdinimas ir kt. Prieš išduodant atitinkamą pažymėjimą,  Teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius atliks Jūsų patalpų įvertinimą, ar jos atitinka visus keliamus reikalavimus ir higienos normas.

Jau pradėjus vykdyti veiklą, Maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai reguliariai tikrina kaip laikomasi patalpų ir įrangos švaros normų, maisto produktų temperatūros, kokios žaliavos yra naudojamos. Privalu žinoti, kad maisto produktai, kurie turi būti patiekiami karšti, privalo būti laikomi apie 68 laipsnių temperatūroje termokrepšiuose. Gavę Maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimą užsiimti minėta veikla, gausite leidimą eksportuoti karštus sumuštinius į turgavietes – muges.

Maistu prekiaujantiems  turgavietėse taip pat keliami tam tikri reikalavimai. Turi būti:

a) įrengtos vietos asmens higienai palaikyti (įskaitant higieniniam rankų plovimui ir džiovinimui, persirengimui skirtas vietas ir higienines sanitarines priemones);
b) su maistu besiliečiantys paviršiai turi būti geros būklės ir lengvai valomi, o prireikus dezinfekuojami, pagaminti iš lygių, plaunamų ir korozijai atsparių bei netoksinių medžiagų;
c) užtikrinamas darbo įrangos ir įrankių plovimas, valymas, o kur būtina, dezinfekcija;
e) užtikrintas atitinkamas karšto ir (ar) šalto geriamo vandens tiekimas;
f) atitinkamų pakavimo priemonių (vienkartinių indų ir kt.). Numatyta vieta jų laikymui;
g) pasirūpinta atitinkamais įrengimais ir (arba) priemonėmis, reikalingomis maisto tinkamos temperatūros palaikymui (šaldytuvai, vaflių kepimo įranga ir kt.);
h) maisto produktai turi būti laikomi taip, kaip nurodo gamintojas ir užtikrinama, kad būtų išvengta jų užteršimo rizikos.

Įvertinti konkrečius maisto tvarkymo patalpai taikomus reikalavimus galima tik pamačius maisto tvarkymo vietą, turint visą informaciją apie dirbančius darbuotojus, asortimento dydį, gamybos apimtis ir pan.

Bendruosius ir specialiuosius reikalavimus visoms maisto tvarkymo patalpoms reglamentuojantis teisės aktas – 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319). II priedo III skyrius numato reikalavimus laikinoms patalpoms.

Gėrimus galima laikyti pardavimui ir parduoti vartotojui, jeigu jie atitinka Nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 3D-13 (Žin., 2009, Nr. 7-252) ; Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-438 redakcija) (Žin., 2000, Nr. 20-518; 2010, Nr. 55-2722) nuostatas.

Ekspertai

Karolina Jaraitė

Karolina Jaraitė

Teisininkė / UAB „Ius viridis“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.