...

Noriu atidaryti plauku, nagu, blakstienų priauginimo priemonių parduotuvė.

Žinių bazė

2014.03.06

Pati esu Latvijos pilietė, Lietuvoj gavau leidimą gyventi. Noriu pradėti nedideli savo verslą, atidaryti savo mieste nagu, plauku blakstienų priauginimo priemonių parduotuve. Ir savo parduotuvei priaugint plaukus savo klientėm. Galvoju atsidaryt UAB. Bet nuo ko pradėt?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Karolina Jaraitė

Teisininkė / UAB „Ius viridis“

Publikavimo data: 2014-03-06 14:48

Atsakydama į Jūsų klausimą pažymiu, kad Jūsų nurodyta veikla galima ir pagal pažymą ir steigiant juridinį asmenį. Tokiu atveju veiklą...

Publikavimo data: 2014-03-06 14:48

Atsakydama į Jūsų klausimą pažymiu, kad Jūsų nurodyta veikla galima ir pagal pažymą ir steigiant juridinį asmenį. Tokiu atveju veiklą vykdant pagal pažymą joje būtų įrašyti du veiklos kodai – 960200 grožio paslaugų teikimas ir 479900 –priemonių pardavimas.

Jeigu veiklą vykdysite pagal individualios veiklos pažymą, ar pasirinksite steigti individualią įmonę (IĮ) tai už visas atsiradusias prievoles atsakysite savo turimu turtu. Veiklą vykdant pagal individualios veiklos pažymą taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas. Šis tarifas taikomas pajamoms iš gamybos (įskaitant žemės ūkį), prekybos ar daugumos paslaugų teikimo. Apmokestinamomis pajamomis yra laikomos visų pajamų ir leistinų atskaitymų skirtumas. Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusius leidžiamus atsiskaitymus bei jų apskaičiavimo tvarką nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakyme Nr. 303 ,,Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimų susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“.

Individualią veiklą vykdantys asmenys privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, taip pat ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti (VSD įmokos). Bendras VSD įmokų tarifas – 28,5 proc. Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma. VSD įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma.

Steigiant mažąją bendriją (MB) arba uždarąją akcinę bendrovę (UAB) savininkų (akcininkų) atsakomybė yra ribota, tai reiškia, kad paprastai akcininkai ir savininkai už įmonės prievoles neatsako. Paminėtina ir tai, kad norint įsteigti UAB reikia lėšų įstatiniam kapitalui suformuoti (mažiausiai 10 000 Lt), o steigiant IĮ ar MB reikalavimų kapitalui (įnašams) įstatymas nenumato. Be kita ko, buhalterinę apskaitą tiek IĮ, tiek MB gali vykdyti pats įmonės savininkas ar bendrijos narys, o UAB tik buhalteris ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė. Taigi Jums reikia pasirinkti kokią veiklos forą vykdysite ir kreiptis į Jūsų mieste esančią Valstybinę mokesčių inspekciją.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 7 punkto nuostatos, taip pat Lietuvos higienos normos 117/2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatos numato, kad užsiimant grožio paslaugų veikla, t.y. teikiant plaukų priežiūros paslaugas, veido priežiūros paslaugas, kūno priežiūros paslaugas, nagų priežiūros paslaugas, tatuiravimo paslaugas, ilgalaikio makiažo paslaugas, papuošalų vėrimo paslaugas ir kt. yra būtinas leidimas – higienos pasas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų, išskyrus reglamentuojančių maisto saugą bei tvarkymą, reikalavimus. Todėl, atsižvelgiant į tai, kokią veiklą Jūs ketinate vykdyti, patalpoms, kuriose bus teikiamos paslaugos, bus papildomai reikalingas ir leidimas – higienos pasas.

Pažymėtina, jog tam, kad gautumėte leidimą – higienos pasą, patalpos, kuriose planuojate grožio paslaugų teikimo veiklą, turi būti ūkinės komercinės paskirties. Leidimo – higienos paso išdavimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintose „Leidimų – Higienos pasų išdavimo taisyklėse“, kuriose teigiama, kad leidimus – higienos pasus išduoda Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldi teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą – higienos pasą, visuomenės sveikatos centrui apskrityje turi pateikti šiuos dokumentus: paraišką gauti leidimą – higienos pasą (Leidimų – Higienos pasų išdavimo taisyklių 1 priedas); juridiniai asmenys – registracijos pažymėjimą, fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodantį dokumentą; statinio (-ių), kuriame (-iuose) vykdoma ar numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, Valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymėjimą apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos; dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą.

Ekspertai

Karolina Jaraitė

Karolina Jaraitė

Teisininkė / UAB „Ius viridis“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.