...

Norėtume importuoti vyną iš Argentinos į Lietuvą?

Žinių bazė

2014.02.17

Kokie veiksmai būtų norint gauti alkoholio (vyno ) importuotojo licenziją įvežant vyną iš Argentinos?
Argentina nėra Europos šalis, kaip, tokiu atveju, gaunama importo licencija?
Domina visa susijusi informacija apie importo licenciją iš ne Europos šalių.

Labai ačiū už atsakymą.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:11

irmiausia noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad alkoholio produktai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių apskaitai, gamybai, įvežimui, importui, eksportui,...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:11

irmiausia noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad alkoholio produktai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių apskaitai, gamybai, įvežimui, importui, eksportui, prekybai ir vartojimui taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas. Lietuvos Respublikoje vyno įvežimą, importą, eksportą, gamybą bei prekybą juo reglamentuoja Alkoholio kontrolės įstatymas, taip pat Europos komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 nustatantis vyno produktų gabenimo taisykles. Antra, noriu pastebėti, kad, mano manymu, šiuo metu veikiančios Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos nėra pilnai suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatas, importuoti žemės ūkio kilmės etilo alkoholį (žemės ūkio kilmės etilo alkoholis – etilo alkoholis, gaminamas iš žemės ūkio kilmės produktų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 1 priede) leidžiama tik turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą importo licenciją, tačiau vadovaujantis Europos Sąjungos Komisijos reglamento Nr. 376/2008 normomis, vyno sektoriuje, importuojant į šį sektorių įeinančias prekes, importo licencijų nereikalaujama. Tai reiškia, kad pagal galiojantį Europos Sąjungos teisinį reglamentavimą, importo licencija, kuri suteiktų teisę importuoti vyną iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, nėra reikalinga. Trečia, noriu pažymėti, kad įmonės, įvežusios ar importavusios alkoholio produktus  į Lietuvos Respublikos teritoriją, privalo laikytis Alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų alkoholio produktų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų. Remiantis Alkoholio kontrolės įstatymu, pardavinėti alkoholinius gėrimus Lietuvos Respublikoje galima tik turint didmeninės ar mažmeninės prekybos alkoholio produktais licenciją. Todėl įmonės, siekiančios importuoti į Lietuvos Respubliką alkoholio produktus (šiuo konkrečiu atveju – vyną), turi turėti atitinkamą licenciją, suteikiančią teisę parduoti bei laikyti alkoholio produktus Lietuvos Respublikoje. Svarbu paminėti, jog įvežti alkoholio produktus į Lietuvą leidžiama tik įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje. Būtina atkreipti dėmesį, kad įstatyme nėra numatyta galimybė įvežti alkoholio produktus fiziniams asmenims įregistravusiems ir vykdantiems individualią veiklą, išskyrus įstatyme numatyto leidžiamo kiekio įvežimą asmeniniam naudojimui. Ketvirta, licenciją didmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais išduoda Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, o mažmeninei prekybai - atitinkamos savivaldybės vykdomosios institucijos. Licencija verstis didmenine vyno prekyba kainuoja 4 000 Lt, tuo tarpu licencija verstis mažmenine prekyba – 1300 LT. Licencijų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“. Penkta, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, įmonės, įvežančios alkoholio produktus, privalo turėti kiekvienos įvežtos ir realizuojamos alkoholio produktų siuntos atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių buvo įsigyti alkoholio produktai, o įvežant ir realizuojant vyno produktus – gabenimo dokumentus. Informaciją, kuri turi būti nurodyta šiuose dokumentuose, nustato Europos komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009. Šešta, be kita ko svarbu paminėti, kad įvežamų alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai privalo atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus. Alkoholio produktų saugos ir kokybės atitiktį teisės aktų reikalavimams kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Draudžiama pardavinėti ir laikyti alkoholio produktus nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Vyno produktų ženklinimo banderolėmis tvarką nustato „Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408. Septinta, galiausiai reikia pažymėti, kad alkoholiniai gėrimai pagal Akcizų įstatymą yra priskirtini prekių grupėms apmokestinamoms akcizu. Vynui, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento taikomas 40 litų už produkto hektolitrą akcizo tarifas, o vynui, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 8,5 procento tūrio – 150 litų už produkto hektolitrą tarifas. Linkiu Jums kuo geriausios kloties ir primenu, kad tai čia pateikta informacija nėra ir negalima būti įvertinta kaip advokato konsultacija, todėl patariu Jums kreiptis patarimo į advokatus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.