MB – išregistruoti ar stabdyti veikla?

Žinių bazė

2013.12.02

2013m viduryje įregistravau MB. Koks kelias norint išregistruoti MB? Dėkoju.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:20

Norint išregistruoti mažąją bendriją, kaip ir kitos formos juridinį asmenį, reikia atlikti likvidavimo procedūrą. Žemiau eilės tvarka pateikiu Lietuvos Respublikos...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:20

Norint išregistruoti mažąją bendriją, kaip ir kitos formos juridinį asmenį, reikia atlikti likvidavimo procedūrą. Žemiau eilės tvarka pateikiu Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatyme numatytus privalomus likvidavimo žingsnius. I. Pirmiausia, mažosios bendrijos dalyvių susirinkimas kvalifikuota 2/3 narių balsų daugumą turi priimti sprendimą likviduoti mažąją bendriją. Tuo atveju, kai yra tik vienas mažosios bendrijos dalyvis, priimamas vienintelio mažosios bendrijos dalyvio sprendimas dėl likvidavimo. Noriu atkreipti dėmesį, kad nei mažosios bendrijos susirinkimas, nei vienintelis dalyvis negali priimti sprendimo likviduoti nemokią mažąją bendriją. Tokiu atveju pirmiausia turėtų būti inicijuojama bankroto procedūra, o tik paskui sektų mažosios bendrijos likvidavimas ir išregistravimas. II. Mažosios bendrijos narių susirinkimas/vienintelis narys taip pat priima sprendimą dėl likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos paskyrimo. Paprastai likvidatoriumi skiriamas mažosios bendrijos vadovas ar bet kuris kitas mažosios bendrijos dalyvis. Nuo likvidatoriaus paskelbimo momento mažosios bendrijos valdymo organas (direktorius) netenka įgaliojimų. III. Apie priimtą sprendimą likviduoti mažąją bendriją likvidatorius turi viešai paskelbti mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbti vieną kartą ir pranešti visiems mažosios bendrijos kreditoriams raštu. Skelbime ir pranešime turi būti nurodyta: (i) mažosios bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė; (ii) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie likviduojamą mažąją bendriją; (iii) sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo data. IV. Paskirtas likvidatorius nurodyta tvarka privalo atlikti žemiau pateikiamus veiksmus: 1) Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti duomenis apie save (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą; jeigu sudaroma likvidacinė komisija, nurodomas jos pirmininkas) ir ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie priimtą sprendimą likviduoti mažąją bendriją dieną pateikti dokumentus, patvirtinančius sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimą; 2) sudaryti laikotarpio, kurio pradžia sutampa su mažosios bendrijos finansinių metų pradžia, o pabaiga – su sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo diena, mažosios bendrijos balansą; 3) baigti vykdyti mažosios bendrijos prievoles, atsiskaityti su likviduojamos mažosios bendrijos kreditoriais; 4) pareikšti reikalavimus mažosios bendrijos skolininkams; 5) šio įstatymo nustatyta tvarka perduoti mažosios bendrijos nariams jos turtą, likusį po atsiskaitymo su kreditoriais, ir surašyti tokio turto priėmimo–perdavimo aktus; 6) mažosios bendrijos dokumentus perduoti saugoti Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka (atkreipiame dėmesį, jog prieš pateikdamas dokumentus archyvavimui likvidatorius turi būti įsitikinęs, jog yra pateiktos visos privalomos ataskaitos ir formos Valstybinei mokesčių inspekcijai ir SODRAI); 7) sudaryti mažosios bendrijos likvidavimo aktą, kuriame turi būti nurodoma informacija apie prievolių įvykdymą ir patvirtinama, kad atlikti visi su mažosios bendrijos likvidavimu susiję veiksmai; 8) išregistruoti mažosios bendrijos interneto svetainę, jeigu mažoji bendrija ją turi. V. Atlikus visus aukščiau nurodytus veiksmus likvidatorius privalo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui mažosios bendrijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus mažajai bendrijai išregistruoti. Apibendrinus tai kas išdėstyta aukščiau, noriu pabrėžti, kad mažosios bendrijos likvidavimo procese labai svarbu laikytis terminų, ypač informuojant kreditorius ir Juridinių asmenų registrą. Likviduota mažoji bendrija pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro momento.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.