...

MB ir mokesčiai Lietuvoje, gyvenant užsienyje

Žinių bazė

2021.02.25

Sveiki, šiuo metu grįžtu iš užsienio gyventi į Lietuvą ir bandau suprast, kaip mokesčių sistema čia veikia, nes išvykau jau 12 metų atgal.

Šiuo metu aš ir mano vyras esam laisvai samdomi ir turim įplaukų iš kelių internetinių tinklalapių, kuriuose kuriam skaitmeninį turinį, plius gaunam įmokas už įvairias ‘affiliate’ programas, įmokas iš reklaminių partnerių. Grįžtam į Lietuva praktiškai vien todėl, kad nebenorim turėt ryšių su JK (čia pragyvenom pastaruosius 12 metų), bet, praėjus porai mėnesių, vėl išvyksim porai metų keliauti po pasaulį ir mūsų įplaukų šaltiniai neturėtų smarkiai pasikeisti.

Šiuo metu galvojame, ar verta įsteigti Mažąją Bendriją ir visas mūsų įplaukas suvesti į ją, bet negalim išsiaiškinti, ar mums reikės mokėti PVM, nes įplaukos gerokai viršija 45,000. Mokesčių inspekcijos puslapyje parašyta, kad PVM mokėti reikia nuo įplaukų, kurios gaunamos vykdant veiklą Lietuvoje, bet mūsų veikla su Lietuva techniškai visiškai nesusijus.

Antras klausimas turbūt mažiau etiškas: jeigu mes išsiregistruotume iš Lietuvos ir kol keliaujam būtume be mokesčių rezidencijos (niekur neapsistotume daugiau, nei 3–6 mėnesiams), bet tuo metu gautume įplaukas į lietuvišku adresu registruotas banko sąskaitas, ar tai nekeltų problemų ateityje? Dėkoju labai už atsakymus.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Regina Utkienė

Mokesčių informacijos departamento direktorė / VMI

Premium

Publikavimo data: 2021-03-16 10:05

Lietuvoje registruotai Mažajai bendrijai atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoja, skaičiuoti ir mokėti PVM, kai jos gautos/gautinos pajamos iš PVM požiūriu...

Publikavimo data: 2021-03-16 10:05

Lietuvoje registruotai Mažajai bendrijai atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoja, skaičiuoti ir mokėti PVM, kai jos gautos/gautinos pajamos iš PVM požiūriu šalies teritorijoje (Lietuvoje) vykdomos PVM apmokestinamos veiklos, per paskutinius 12 mėnesių viršys 45 000 eurų. Pagal pagrindinę paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklę, paslaugos (taip pat ir internetinių tinklapių skaitmeninio turinio kūrimo ir affiliate paslaugos) laikomos suteiktomis Lietuvoje, kai jos teikiamos Lietuvoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui (pvz., Lietuvos įmonėms ir/arba gyventojams, vykdantiems ekonominę veiklą) arba užsienyje įsikūrusio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam Lietuvoje. Jeigu tokios paslaugos bus teikiamos užsienio šalių apmokestinamiesiems asmenims (pvz., užsienio šalių įmonėms ir/arba gyventojams, vykdantiems ekonominę veiklą), jos PVM požiūriu nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje (Lietuvoje) ir Mažajai bendrijai dėl tokių sandorių su PVM susijusių prievolių Lietuvoje neatsiras. Todėl prievolė registruotis PVM mokėtoja, skaičiuoti ir mokėti PVM Lietuvoje Mažajai bendrijai atsiras tik tuo atveju, jeigu internetinių tinklapių skaitmeninio turinio kūrimo ir affiliate paslaugos bus teikiamos Lietuvoje įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims ir gautas/gautinas atlygis už suteiktas paslaugas ir kitos Lietuvoje vykdomos ekonominės PVM apmokestinamos veiklos (jeigu kita veikla bus vykdoma) per paskutinius 12 mėnesių viršys PVMĮ nustatytą 45 000 eurų ribą. Mažosios bendrijos vadovui, kuris pagal sudarytą civilinę paslaugų sutartį už atlygį teiks Mažajai bendrijai vadovavimo paslaugas, taip pat taikomos aukščiau nurodytos nuostatos dėl PVM, t. y. Mažosios bendrijos vadovui taip pat atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM, jeigu jo gautos/gautinos pajamos iš vadovavimo veiklos (ir kitos Lietuvoje vykdomos PVM apmokestinamos veiklos, jeigu tokia veikla bus vykdoma) per paskutinius 12 mėnesių viršys 45 000 eurų. Daugiau informacijos šiuo klausimu galite rasti PVMĮ 13, 71 straipsnių komentaruose www.vmi.lt > Mokesčių žinynas > Pridėtinės vertės mokestis > Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras. Gyventojas, kaip fizinis asmuo, gaunantis atlygį už suteiktas paslaugas, mokestines prievoles (įregistruoti individualią veiklą, apskaityti ir deklaruoti gaunamas pajamas, mokėti mokesčius ir pan.) turi vykdyti toje valstybėje, kurios nuolatiniu gyventoju jis yra. Tuo atveju, jei gyventojas faktiškai negyvena (neturi pastovios gyvenamosios vietos), keliauja po užsienio valstybes (pastoviai negyvena vienoje jų) ir negalima nustatyti konkrečios valstybės, kurioje jis būtų nuolatiniu gyventoju, mokestines prievoles jis turi įvykdyti toje valstybėje, kurios valstybės pilietybę jis turi. Problemų nekyla tuo atveju, kai pajamos apskaitytos ir mokestinės prievolės įvykdytos mokesčių teisės aktuose nustatyta tvarka. Jei mokestinės prievolės būtų vykdomos užsienio valstybėje pagal mokesčių mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus, VMI specialistui paprašius, gyventojas privalėtų pateikti tai įrodančius dokumentus (pvz., užsienio valstybei pateiktas deklaracijas, ataskaitas ir pan.).

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.