...

Kokie papildomi mokesčiai išsimant dar vieną ind.veiklos pažymėjimą?

Žinių bazė

2013.12.27

Laba diena.Dirbu pagal individualios veiklos pažymėjimą su reklamos sritimi.Galvoju jog norėčiau dar vienos veiklos. Jeigu išsiimčiau dar vieną pažymėjimą tarkim internetinei parduotuvei? Kaip su sodros įmoka ir kitais mokesčiais?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-12-27 11:39

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, ir pageidaujantis pradėti vykdyti ir kitą individualią veiklą, vėl turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai...

Publikavimo data: 2013-12-27 11:39

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, ir pageidaujantis pradėti vykdyti ir kitą individualią veiklą, vėl turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai naujai užpildytą Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36, joje nurodant ir naujos veiklos rūšies kodą (pvz. internetinės prekybos veikla Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) priskiriama 47.91.00 klasei). Individuali veikla pagal pažymą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje registruojama nemokamai.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 str. 3 dalies nuostatas gyventojo, besiverčiančio individualia veikla pagal pažymą, gautos individualios veiklos pajamos (iš jų prekybos, internetinės prekybos, gamybos, kai kurių paslaugų), išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, apmokestinamos taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą. Gyventojų pajamos, gautos iš laisvųjų profesijų veiklos apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Pagal GPMĮ 2 str. 35 dalies nuostatas laisvoji profesija – tai profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisės klausimais ir kitą teisinę veiklą), apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, žurnalisto, programuotojo, dėstytojo, lektoriaus ir panašią veiklą.
Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, iš gautų (uždirbtų) pajamų galima atimti GPMĮ 18 straipsnyje nustatytus ir Finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintame Apraše nustatytus leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu), pagrįstus juridinę galią turinčiais dokumentais. Gyventojo pasirinkimu leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, nereikalaujant atskaitomą sumą pagrįsti atitinkamais dokumentais. Pastaroji nuostata netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens.

Jei gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, tai, vadovaujantis GPMĮ nuostatomis ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus) buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040, kiekvienos rūšies veiklos pajamas ir išlaidas gyventojas turi apskaityti atskirai, t. y. pildyti atskirus Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus, bei gautas pajamas deklaruoti ir pajamų mokestį apskaičiuoti pagal kiekvieną veiklos rūšį atskirai.
Vadinasi, pagal minėtų teisės aktų nuostatas, gyventojo pajamos gautos iš reklamos veiklos atėmus leidžiamus atskaitymus, tenkančius reklamos pajamoms, apmokestinamos taikant 5 proc. arba 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. 5 proc. tarifas būtų taikomas, jei gyventojo vykdoma reklamos veikla nėra priskiriama laisvųjų profesijų veiklai, pvz. gyventojas platina, prižiūri, talpina reklamą, nuomoja reklamos plotą ir pan. (t. y. nekuria reklamos, neatlieka dizaino, neapipavidalina ir pan.). Pajamos gautos iš internetinės prekybos veiklos atėmus leidžiamus atskaitymus, tenkančius prekybos pajamoms, apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Be to, gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, turi mokėti ir į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA) biudžeto sąskaitą 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (PSD) bei 28,5 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas, kurios skaičiuojamos nuo 50 proc. dydžio individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. Šias įmokas administruoja SODRA. Informaciją galima rasti SODROS internetinėje svetainėje: www.sodra.lt  arba paskambinus informaciniu telefonu 1883.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.