...

Kokia individualios veiklos forma turėčiau užsiimti, norint vesti vaikams papildomo ugdymo (fizinio aktyvumo) užsiėmimus?

Žinių bazė

2014.01.03

Kokia individualios veiklos forma turėčiau užsiimti, norint vesti vaikams papildomo ugdymo (fizinio aktyvumo) užsiėmimus? Kokį veiklos kodą turėčiau pasirinkti? Kokia tvarka turėčiau tai registruoti VMI? Kokio dydžio mokestį turėčiau mokėti? Dėkoju už atsakymus
Dirbu šiuo metu ir pagal sudarytas kelias darbo sutartis. Užsiėmimus vesčiau ne visomis savaitės dienomis

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2014-01-03 08:11

Užsiimti vaikų papildomo sportinio ugdymo veikla galima įsigijus verslo liudijimą „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla (įeina į EVRK klases...

Publikavimo data: 2014-01-03 08:11

Užsiimti vaikų papildomo sportinio ugdymo veikla galima įsigijus verslo liudijimą „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla (įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)“ arba verslo liudijimą „“Trenerių veikla (jeigu asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (Kontrakto (įeina į EVRK klasę 85.51) bei įsiregistravus individualią veiklą pagal pažymą. Tinkamiausią veiklos vykdymo formą, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, turi pasirinkti pats gyventojas.

Įsigyti verslo liudijimą gali gyventojai, kurie neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, o su verslo liudijimu teikti paslaugas galima gyventojams ir verslo liudijime nurodyta veikla neužsiimantiems juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims suteiktų paslaugų gautos pajamos ne didesnės kaip 15500 Lt per mokestinį laikotarpį.
Verslo liudijimą galima įsigyti atvykus į bet kurią teritorinę VMI arba elektroniniu būdu, prisijungus prie autorizuotos elektroninių paslaugų srities Mano VMI.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 str. 5 dalies nuostatomis, įsigyjant verslo liudijimą mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis (apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui). Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius tvirtina kiekviena savivaldybė atskirai. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų nustatytus fiksuotus pajamų mokesčio dydžius galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje http://www.vmi.lt/lt/, adresu Gyventojams > Individuali veikla > Individuali veikla pagal verslo liudijimą > Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo apskaičiavimas ir sumokėjimas > Pajamų mokesčio dydžiai.

Be fiksuoto pajamų mokesčio, turi būti mokamos privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos.
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) 17 str. 5 dalies nuostatas, verslo liudijimą įsigijęs gyventojas kas mėnesį turi mokėti 90 Lt dydžio PSD įmokas. Asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą, nurodytą SDĮ 6 str. 4 dalyje, arba dirba pagal darbo sutartį, PSD įmokas apskaičiuoja proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui ir tokią PSD įmoką gali sumokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 dienos, pateikus metinę pajamų deklaraciją.

VSD įmokos (180 Lt į mėnesį) skaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Verslo liudijimus turintys asmenys VSD įmokų gali nemokėti, jeigu jie privalomai draudžiami VSD pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (pvz., dirba pagal darbo sutartį, gauna senatvės ar netekto darbingumo pensiją).

Vykdant individualią mokymo veiklą pagal pažymą, mokymo paslaugas galima teikti gyventojams ir juridiniams asmenims, neatsižvelgiant į per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gautų pajamų dydį.
Gyventojas, norintis vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną turi apie tai informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas Fizinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812. Ši forma gali būti atsiųsta paštu/betarpiškai įteikta valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) arba pateikta elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI.

Kokiai EVRK klasei priskiriama vaikų papildomo sportinio ugdymo veikla pagal kompetenciją teikia Lietuvos statistikos departamentas.
Individualios mokymo (ugdymo) veiklos pagal pažymą pajamos, vadovaujantis GPMĮ 6 str. 3 dalies nuostatomis, apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Pajamų mokestis skaičiuojamas nuo skirtumo, gaunamo iš gautų individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus GPMĮ 18 nustatyta tvarka. Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš pajamų galima atimti faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, kurių nereikalaujama pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais. Mokėtiną pajamų mokestį į Lietuvos biudžetą reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki sekančių metų gegužės 1 dienos, pateikus metinę pajamų deklaraciją.

Nuo individualios veiklos pagal pažymą pajamų mokamos 9 proc. dydžio PSD ir 28,5 proc. dydžio VSD įmokos, kurios skaičiuojamos nuo 50 proc. apmokestinamųjų (neatėmus PSD ir VSD įmokas) individualios veiklos pajamų. Šių įmokų mokėjimo tvarką administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA).

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.