...

Dėl verslo formos pasirinkimo nuomai

Žinių bazė

2013.03.05

Svarstome drabužių nuomos salono idėją, tik nežinome kaip tai juridiškai įteisinti. Ar galima dirbti su individualios veiklos pažymėjimu ar kurti individualią įmonę? Kaip vykdyti apskaitą? Kaip reikia skaičiuoti PVM mokestį?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2013-03-05 11:22

Norint užsiimti drabužių nuomos salono verslu, galima pasirinkti norimą veiklos formą. Taigi galima pasirinkti, ar versitės individualia veikla ar steigsite...

Publikavimo data: 2013-03-05 11:22

Norint užsiimti drabužių nuomos salono verslu, galima pasirinkti norimą veiklos formą. Taigi galima pasirinkti, ar versitės individualia veikla ar steigsite juridinį asmenį (individualią įmonę). Teisę užsiimti individualia veikla, nesteigiant įmonės, suteikia LR civilinis kodeksas ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Verčiantis individualia veikla, galima pasirinkti, ar užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo, ar vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą.

Įsigyjant individualios veiklos pažymą, užsiimant drabužių nuomos veikla, galima kreiptis į valstybinį mokesčių administratorių teikiant prašymo registruoti formą FR0792, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29. Ši pažyma, tai  dokumentas, patvirtinantis, kad galite verstis neribotą laikotarpį nurodyta savarankiška veikla, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos ir jai būdingas tęstinumas. Iš esmės galite vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą, išskyrus sąrašą veiklų, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys (Fiziniams asmenims išduodamų licencijų arba leidimų sąrašą bei veiklų, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys, sąrašą yra parengusi Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų institucijų pateiktais duomenimis).

Užsiimti drabužių nuoma galima įsigijus ir verslo liudijimą. Norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pirmiausia patikrinti, ar pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai. Individualios veiklos, kuria galima verstis įsigijus verslo liudijimą, rūšių sąrašas yra patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“. Minėto sąrašo 83 punkte numatyta veiklos rūšis – tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma (įeina į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus klasę 77.29). Taigi, pradedant drabužių nuomos veiklą, reikia kreiptis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti reikalingus dokumentus: prašymą verslo liudijimui įsigyti, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.).
Minėtą drabužių nuomos veiklą galima vykdyti ir steigiant juridinį asmenį – individualią įmonę. Šio juridinio asmens teisinį reglamentavimą, steigimo ir registravimo taisykles numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija apie apskaitos vedimą verčiantis veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą yra numatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita reglamentuojama pagal kitas taisykles. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintame 2002 m. gruodžio 24 d. įsakyme Nr. 415 „Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą, individualios įmonės PVM mokėtojais turi užsiregistruoti, jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra už parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio suma buvo didesnė kaip 155000 Lt (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčių įstatymo 71 str.).

Ekspertai

Dr. Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.