...

Dėl prekybos automobiliais

Žinių bazė

2013.04.01

Sveiki, galvoju pradėti prekybą automobiliais iš JAV, nes pats esu dabar už Atlanto, būtų labai įdomu sužinoti, kokie mokesčiai manęs laukia, jeigu bandyčiau kuos atgabenti į Lietuvą?
Iš anksto dėkoju.

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-04-01 08:20

Dėl gyventojų pajamų mokesčio Gyventojo, vykdančio automobilių prekybos veiklą Lietuvoje, mokami mokesčiai priklausytų nuo pasirinktos veiklos vykdymo formos. Lietuvoje gyventojas...

Publikavimo data: 2013-04-01 08:20

Dėl gyventojų pajamų mokesčio
Gyventojo, vykdančio automobilių prekybos veiklą Lietuvoje, mokami mokesčiai priklausytų nuo pasirinktos veiklos vykdymo formos. Lietuvoje gyventojas gali savarankiškai vykdyti automobilių prekybos veiklą pasirinkęs Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 2 str. 7 dalyje apibrėžtą individualią veiklą pagal pažymą, arba šią veiklą vykdyti įsteigęs juridinį vienetą (įmonę).

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius teisės aktus automobilių prekybos veiklai neprivaloma steigti įmonės, šią veiklą gyventojas gali vykdyti kaip fizinis asmuo įregistravęs individualią veiką.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną privalo pateikti mokesčių administratoriui užpildytą Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą (Žin., 2005, Nr. 46-1537). Prašymo FR0792 formoje reikia nurodyti vykdomos individualios veiklos rūšies kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Žin., 2007, Nr. 119 4877, toliau – EVRK). EVRK galima rasti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas apie pradėtą vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje mokesčių administratorių privalo informuoti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, pateikdamas Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG807 formą.

Prašymai įregistruoti individualią veiklą gali būti pateikti: elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainę adresu www.vmi.lt., atsiųsti paštu (per pašto įstaigą), įteikti betarpiškai AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui.

Pagal GPMĮ 6 str. 3 dalies nuostatas, individualios veiklos pajamos, gautos iš automobilių prekybos veiklos būtų apmokestinamos taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, iš gautų (uždirbtų) pajamų galima atimti GPMĮ 18 straipsnyje numatytas su vykdoma veikla susijusias išlaidas, kurios priskiriamos leidžiamiems atskaitymams

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos faktiškai patirtos individualios veiklos išlaidos (įsigijimo, transportavimo ir kitos faktiškai patirtos su vykdoma veikla susijusios išlaidos)  pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus arba GPMĮ 18 str. 12 dalyje nustatyta tvarka, kai gyventojo pasirinkimu vietoj kitose šio straipsnio dalyse nurodytų faktiškai patirtų išlaidų, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Pasirinkus šį išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams būdą, nereikia turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.
Individualią veiklą vykdantis gyventojas, mokėtiną pajamų mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą privalo pasibaigus mokestiniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, savo nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių administratoriui pateikdamas Metinę pajamų deklaraciją. Nuolatinis Lietuvos gyventojas teikia deklaracijos GPM308 formą, nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje teikia deklaracijos FR0531 formą. Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą, privalo pateikti Metinę pajamų deklaraciją net tuo atveju, jei individualios veiklos pajamų negavo.

Dėl privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų
Gyventojai vykdantys individualią veiklą turi mokėti 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) bei 28,5 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas, kurios skaičiuojamos nuo 50 proc. dydžio individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. Šios įmokos turi būti sumokėtos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) biudžeto sąskaitą kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d.. Šių įmokų mokėjimą administruoja Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigos.

Informaciją apie socialinį draudimą, socialinio draudimo įmokas ir mokėjimo tvarką galima rasti Sodros internetinėje svetainėje: www.sodra.lt. arba paskambinus į Sodros informacinį centrą telefonu 1883.

Dėl pridėtinės vertės mokesčio
Automobilis, įsigytas JAV ir atgabentas į Lietuvą, yra importo PVM objektas Lietuvoje. Importo PVM apskaičiuoja muitinė, taikydama 21 proc. PVM tarifą, todėl asmuo (nesvarbu, fizinis ar juridinis, PVM mokėtojas, ar ne), įsigydamas automobilį iš trečiosios šalies (pateiktu atveju – iš JAV), turi sumokėti importo deklaracijoje nurodytą importo PVM sumą. Skiriasi tik importo PVM sumokėjimo tvarka, priklausomai nuo to, ar asmuo yra PVM mokėtojas, ar ne.

Pažymėtina, kad nuo 2013 m. kovo 1 dienos Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes neturi mokėti į Muitinės sąskaitą, nes šis apskaičiuotas importo PVM įskaitomas/sumokamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI). Importo PVM, kuris turi būti įskaitomas (sumokamas) VMI, deklaruojamas to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600), kuriame šiam PVM mokėtojui atsirado prievolė mokėti šių importuotų prekių importo PVM (t. y. kuriame buvo įforminama importo PVM deklaracija).

Tačiau Lietuvos PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims (juridiniams ar fiziniams) naujoji importo PVM sumokėjimo VMI tvarka netaikoma. Tokie asmenys, iš trečiųjų valstybių importuojantys į Lietuvą prekes, už kurias teisės aktų nustatyta tvarka turi būti sumokėtas importo PVM, importo deklaracijoje apskaičiuotą importo PVM turi mokėti į muitinės sąskaitą.

Registruotis PVM mokėtoju prievolė atsiranda, kai bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 155 000 Lt.

Skaičiuojant 155 000 Lt atlygio sumą, kada privalomai tampama PVM mokėtojais, neatsižvelgiama į atlygį už prekių/paslaugų tiekimus/teikimus už šalies teritorijos ribų, į atlygį už PVM neapmokestinamų prekių tiekimą ir (ar) paslaugų teikimą, į avansų sumas, į atlygį už ilgalaikio turto, naudoto ekonominėje veikloje, pardavimą bei atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir asmuo paprastai tokia veikla nesiverčia.

Automobilio pardavimo apmokestinimas PVM priklausys nuo to, kas automobilį parduos: PVM mokėtojas ar ne PVM mokėtojas ir nuo to, kam automobilis bus parduotas: Lietuvos asmeniui, ES PVM mokėtojui ar ne PVM mokėtojui, ar trečiosios šalies asmeniui, ar automobilis bus išgabentas iš šalies teritorijos, ar ne ir nuo to, ar parduodamas automobilis naujas, ar naudotas.

Gyventojas, įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, už šalies teritorijoje parduodamus automobilius (naujus ar naudotus), kurie nebus išgabenti iš Lietuvos, turės skaičiuoti pardavimo PVM, taikydamas standartinį (21 proc.) PVM tarifą.

PVM mokėtoju privalėjęs įsiregistruoti, tačiau to nepadaręs, apmokestinamasis asmuo privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir paslaugas, už kurias jis privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.