...

Ar turiu moketi mokesčius Lietuvai?

Žinių bazė

2014.03.03

Sveiki,
Dirbu Irake privačioje apsaugos kompanijoje. 3 mėnesius dirbu ir vieną mėnesį atostogauju Lietuvoje, tad per visus metus išbūnu tik 90 dienų Lietuvoje.
Kiek žinau ir kiek teko kalbėti su kolegomis iš kitų Europos valstybių, visi jie yra atleisti nuo mokesčių nes savo šalyje išbūna mažiau nei 180 dienų.
Prašau Jūsų man išaiškinti kaip turėčiau elgtis?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2014-03-03 23:05

Prievolė deklaruoti užsienio valstybėje gautas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas (darbo užmokestį) ir nuo tokių...

Publikavimo data: 2014-03-03 23:05

Prievolė deklaruoti užsienio valstybėje gautas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas (darbo užmokestį) ir nuo tokių pajamų mokėti gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje, priklauso nuo to, ar pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 4 straipsnio nuostatas pajamas gavęs fizinis asmuo laikomas nuolatiniu ar nenuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju, pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais, laikomas fizinis asmuo, kuris, neatsižvelgiant į jo pilietybę, atitinka bent vieną iš GPMĮ 4 str.  1 dalyje nustatytų kriterijų, t. y.: fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, arba fizinio asmens asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, arba fizinis asmuo mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų, arba fizinis asmuo Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, arba fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka šios dalies 3 ir 4 punkto kriterijų, tačiau jam atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų.

Tuo atveju, jei gyventojas neatitinka nei vieno iš aukščiau nurodytų, nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibrėžti nustatytų kriterijų, pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais, jis laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, gyventojo pripažinimas nuolatiniu ar nenuolatiniu Lietuvos gyventoju nepriklauso vien tik nuo aplinkybės, ar jis Lietuvoje išbūna 183 dienas per kalendorinius metus. Vertinat kurioje valstybėje yra asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta, turi būti atsižvelgiama į kriterijų visumą. Objektyviais gyventojo buvimo Lietuvoje kriterijais laikoma: jo šeimos nuolatinė gyvenamoji vieta Lietuvoje, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, parodantys gyventojo ryšius su Lietuva, kai Lietuvoje yra didžioji jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto dalis, banko sąskaitos, tai, kad jis vykdo Lietuvoje veiklą (darbo, politinę, kultūrinę, visuomeninę ar kt.) ir panašiai.
Įvertinti visų GPMĮ 4 str. 1 dalyje nustatytų aplinkybių visumą ir nuspręsti, ar laiko save nuolatiniu, ar nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, turi pats gyventojas.

Pagal GPMĮ 5 straipsnį:
– nenuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje gautos pajamos nelaikomos pajamų mokesčio objektu Lietuvoje, todėl gyventojų pajamų mokesčiu Lietuvoje neapmokestinamos ir nedeklaruojamos;
– nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra visos jo Lietuvoje ir užsienio valstybėse gautos pajamos, kurios turi būti apmokestinamos ir deklaruojamos Lietuvoje GPMĮ nustatyta tvarka.
Vadinasi, Jums kaip Lietuvos Respublikos piliečiui, kuris didžiąją metų dalį gyvena ir gauna pajamas Irako Respublikoje, mokestinės prievolės Lietuvoje neatsirastų tik tuo atveju, jeigu atitinkamais kalendoriniais metais, įvertinus GPMĮ 4 straipsnyje nustatytus kriterijus, būtumėte laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Jeigu būtumėte laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, Jums atsirastų prievolė deklaruoti užsienyje gautas pajamas ir nuo jų Lietuvoje mokėti 15 proc. dydžio pajamų mokestį. Pateikti Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma) ir sumokėti joje apskaičiuotą pajamų mokestį turėtumėte kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos (už kiekvienus metus atskirai). Nuo už darbą Irake gauto darbo užmokesčio toje valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, vadovaujantis GPMĮ 37 str. 2 dalies nuostatomis, galėtumėte atskaityti iš nuo šių pajamų apskaičiuotos Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, tačiau tik tuo atveju, jeigu kartu su deklaracija pateiktumėte Irako valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintus dokumentus, apie toje valstybėje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio sumą.
Išsami informacija, kokiais atvejais Lietuvos pilietis laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju skelbiama VMI prie FM interneto svetainės www.vmi.lt skyrelyje Gyventojams > Konsultacinės medžiagos katalogas (http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb) > Gyventojų pajamų mokestis > Mokėtojai; o informacija apie nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienyje gautų pajamų apmokestinimą bei deklaravimą Lietuvoje skelbiama srities Konsultacinės medžiagos katalogas dalyje Gyventojų pajamų mokestis > Pajamų/išmokų rūšys > Užsienyje gautos pajamos.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.