...

Kokią verslo formą rinktis įdarbinant 4 asmenis?

Žinių bazė

2013.11.02

Sveiki planuoju nusipirkti sunkvežimį virš 12t., ir užsiimti vietinių birių krovinių pervežimų (smėlis, žvyras, grūdai ir t.t.) planuoju įdarbinti iki 4 asmenų, norėjau pasiteirauti kokia verslo forma būtų geriau steigti? Kiek kainuoja įsteigimas? Ir ar būtina tapti PVM mokėtoju?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Augustina Martinėlytė

Teisininkė / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2013-11-02 19:47

Visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad sąvokos „mokykla“ apibrėžimas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos įstatymuose. Tai reiškia, kad taip yra nustatomi ir...

Publikavimo data: 2013-11-02 19:47

Visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad sąvokos „mokykla“ apibrėžimas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos įstatymuose. Tai reiškia, kad taip yra nustatomi ir tam tikri reikalavimai. Įdarbinti asmenis galėsite sudarydami su jais darbo sutartis bei įsteigę juridinį asmenį. Juridinių asmenų teisinės formos yra nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, pvz. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, kt. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 str. 10 d.  numatyta, kad mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas. Taigi, jūsų įsteigta mokykla gali teikti tiek formalųjį, tiek neformalųjį švietimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, formalusis švietimas yra valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą diplomą arba pažymėjimą. Teikiant formaliojo švietimo paslaugas, reikia parengti mokymo programas, kurias turi patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras). Konkreti mokymo trukmė priklauso nuo parengtos ir suderintos mokymo programos, todėl ji kiekvienu atveju gali skirtis. Neformaliojo švietimo atveju išduotas pažymėjimas nesuteikia konkrečios kvalifikacijos, jis gali būti laikomas tik kaip papildomas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos kėlimą. Tuo tarpu vykdant neformalųjį švietimą nėra reikalingos patvirtintos programos, švietimo ir mokslo ministerijos išduodamos licencijos ar leidimai.

Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą turi turėti Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos išduotą licenciją Licencijų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 birželio 29 d. nutarimu patvirtintos Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės. Šiose taisyklėse įtvirtinta, kad asmenys, norintys užsiimti formaliojo profesinio mokymo veikla turi turėti:

(1) profesijos mokytojus arba kandidatus į profesijos mokytojus, atitinkančius formaliojo profesinio mokymo programose ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus;
(2) teorinio ir praktinio mokymo vietas, atitinkančias numatomą mokyti mokinių skaičių, mokymo programose ir teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Teoriniam ir praktiniam mokymui skirti materialieji ir metodiniai ištekliai turi atitikti numatomą mokinių skaičių ir mokymo programoje nustatytus reikalavimus;
(3) mokymo patalpas, aprūpintas materialiaisiais ištekliais.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 str. numatyta, kad  mokytoju gali būti pedagogai, asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą bei asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintys 3 metų atitinkamos srities darbo stažą ir išklausę švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Asmenys, nutarę įsteigti juridinį asmenį, sudaro juridinio asmens steigimo sandorį, sudaromi steigimo dokumentai ir atliekami kiti veiksmai, numatyti įstatymuose, tam, kad juridinis asmuo galėtų būti įregistruojamas. Tuomet notarui pateikiami steigimo ir kiti dokumentai, reikalingi nustatyti, ar atsirado aplinkybės, lemiančios juridinio asmens registravimą. Atlikus šiuos veiksmus, juridinis asmuo registruojamas juridinių asmenų registre.

Ekspertai

Augustina Martinėlytė

Augustina Martinėlytė

Teisininkė / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.