...

Dirbu pagal individualios veiklos pažymą. Nuo ko pradėti , norint įdarbinti žmogų. Ačiū.

Žinių bazė

2014.01.11

Turiu dėvėtų rūbų parduotuvę. Noriu plėstis, atidaryti dar vieną parduotuvę. Reikia įdarbinti žmogų. Kur reikia kreiptis: visų pirma į VMI ar sodrą.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Augustina Martinėlytė

Teisininkė / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2014-01-11 23:05

Norint įdarbinti darbuotoją visų pirma su juo reikia sudaryti darbo sutartį. Jeigu darbuotojas atitinka Jūsųs keliamus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos...

Publikavimo data: 2014-01-11 23:05

Norint įdarbinti darbuotoją visų pirma su juo reikia sudaryti darbo sutartį. Jeigu darbuotojas atitinka Jūsųs keliamus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 99 straipsniu, su juo sudaroma darbo sutartis – darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu (LR DK 93 straipsnis).

Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.) (LR DK 95 straipsnis). Taigi, darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų.

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą, dviem egzemplioriais. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Toks žurnalas neprivalomas, jei darbdavys yra fizinis asmuo, samdantis tris ir mažiau darbuotojų. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). Darbo sutarties pavyzdinę formą, registravimo taisykles, taip pat darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą, jo išdavimo, nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką nustato Vyriausybė.

Atitinkamai, darbo sutarties pavyzdinę formą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 115 „Dėl darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo“ bei  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 503 „Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos patvirtinimo“. Taigi, darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį, įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

LR DK 99 straipsnyje įtvirtinta, jog darbdavys privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (Sodrai) apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Kitais žodžiais tariant, darbuotojas negali pradėti dirbti tą pačią dieną, kai pasirašoma darbo sutartis, nes darbdavys dar nėra pranešęs Sodrai apie naujai sudarytą darbo sutartį.

Po sutarties sudarymo, darbdavys privalo pateikti 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formą. 1-SD forma pateikiama siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, pasirašant saugiu elektroniniu parašu. 1-SD pranešimo pateikimo tvarką reglamentuoja Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243.

Ekspertai

Augustina Martinėlytė

Augustina Martinėlytė

Teisininkė / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.