...

Ar galiu dirbti Danijoje ir įsidarbinti žmogų?

Žinių bazė

2015.03.26

Užsiimu individualia veikla Lietuvoje. Ar galiu dirbti Danijoje ir įsidarbinti žmogų. Kokie būtų mokesčiai ir kur juos reikėtų mokėti Danijoje ar LT? Dirbtumėme įvairius statybos darbus.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Publikavimo data: 2015-03-26 14:42

Jei asmeniui išduotas verslo liudijimas, kuriame nurodyta neribota veiklos teritorija, ar jis dirba pagal pažymą, kurioje nurodyta, kad asmuo paslaugas...

Publikavimo data: 2015-03-26 14:42

Jei asmeniui išduotas verslo liudijimas, kuriame nurodyta neribota veiklos teritorija, ar jis dirba pagal pažymą, kurioje nurodyta, kad asmuo paslaugas teikia Lietuvoje ir užsienio valstybėje, asmuo turi teisę vykdyti veiklą užsienio valstybėje. Asmuo, vykdantis individualią veiklą, turi teisę samdyti darbuotojus, t. y. įdarbinti darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis. Individualią veiklą vykdantis gyventojas, į darbą priėmęs darbuotoją ir su juo sudaręs darbo sutartį, prisiima visus darbdavio įsipareigojimus – mokestį išskaičiuojančio asmens (kaip ir juridinis vienetas) įsipareigojimus, t. y. privalo mokėti darbo sutartyje numatytą darbo užmokestį ir įstatymų nustatyta tvarka išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas bei nustatyta tvarka deklaruoti išmokas ir išskaičiuotus mokesčius.

Pajamų mokestis. Jei asmuo individualią veiklą vykdys Danijoje, tuomet turėtų būti taikomos 1993 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos ir Danijos Karalystės sutarties „Dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo“ (toliau – Sutartis) nuostatos. Remiantis Sutarties 14 punktu, jei asmuo per dvylika mėnesių ištisai ar su pertraukomis paslaugas Danijoje teikia daugiau kaip 183 dienas, tuomet asmens pajamos apmokestinamos Danijoje. Jei asmuo Danijoje veiklą vykdo mažiau nei 183 dienas, tuomet mokesčius asmuo mokės Lietuvoje.

Individualią veiklą vykdančio asmens, kaip darbdavio, mokami mokesčiai už samdomą darbuotoją taip pat priklausys nuo to, ar darbuotojas dirbs Danijoje ilgiau nei 183 dienas per metus. Jei darbuotojas Danijoje dirbs ilgiau nei 183 dienas, tuomet mokesčiai bus mokami Danijoje.

Svarbu apsispręsti dėl darbuotojo darbo vietos nustatymo darbo sutartyje. Jeigu darbuotojas samdomas tik darbui Danijoje, tai turėtų būti nustatoma darbo sutartyje ir jam turėtų būti taikomi Danijos darbo įstatymai. Darbo sutartyje nustačius, kad darbuotojo darbo vieta yra Lietuvoje, individualią veiklą vykdantis asmuo, darbuotoją siųsdamas dirbti į Daniją, turėtų darbuotojui mokėti komandiruotpinigius, remiantis Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1365.

Socialinio draudimo įmokos. 2004 m. balandžio 29 d Europos Parlamento ir tarybos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai. Taigi, socialinio draudimo įmokos mokamos tik vienoje valstybėje.

To paties reglamento 12 straipsnyje numatyta, kad asmeniui, kuris paprastai vykdo veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybėje narėje ir kuris vyksta dirbti panašios veiklos į kitą valstybę narę, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta tokios veiklos trukmė neviršija 24 mėnesių. Taip pat numatyta, kad asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas darbdavys išsiunčia į kitą valstybę narę dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta tokio darbo trukmė neviršija 24 mėnesių ir jis nesiunčiamas pakeisti kito komandiruoto asmens. Taigi, aukščiau minėtais atvejais socialinio draudimo įmokos bus mokamos Lietuvoje.

Jei veikla (darbas) kitoje valstybėje trunka ilgiau nei 24 mėnesius, tuomet taikomos nuostatos, reglamentuojančios teisės aktų taikymą, dirbant keliose valstybėse. Minėto reglamento 13 straipsnyje numatyta, kad paprastai dviejose ar daugiau valstybių narių savarankiškai dirbančiam asmeniui taikomi: a) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo toje valstybėje narėje; arba b) valstybės narės, kurioje yra jo veiklos centras, teisės aktai, jeigu jis negyvena vienoje iš valstybių narių, kurioje jis vykdo didelę veiklos dalį. Dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, nurodoma, kad paprastai dviejose ar daugiau valstybių narių pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi:

a) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo toje valstybėje narėje;
b) jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo ne toje valstybėje narėje, kurioje gyvena:
    i) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei jis dirba vienoje įmonėje arba vienam darbdaviui;
    ii) valstybės narės, kurioje yra įmonių arba darbdavių registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonėse arba dviems ar daugiau darbdavių, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra tik vienoje valstybėje narėje;
    iii) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, kitos nei jo gyvenamosios vietos valstybės narės, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, kurių registruotos buveinės arba veiklos vietos yra dviejose valstybėse narėse, ir viena iš jų yra gyvenamosios vietos valstybė narė;      iv) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, iš kurių bent dviejų registruota buveinė ar veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse ir kitoje nei gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Taigi, socialinio draudimo mokesčiai būtų mokami toje valstybėje, kurios teisės aktai taikomi konkrečioje situacijoje.

Dėl Danijoje taikomų mokesčių dydžių bei mokėjimo tvarkos reikėtų konsultuotis su Danijos teisę išmanančiu teisininku arba Danijos mokesčių administratoriumi.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Eglė Paulauskytė

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.