...

Leidimai parduodant stalo/kortų žaidimus

Žinių bazė

2014.02.18

Sveiki, noriu užsiimti stalo/kortų žaidimų kuriuos kurčiau pats su komanda pardavimu. Kokių reikėtų leidimų? Ar yra kokia nors cenzūra, draudimai ir panašiai?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Publikavimo data: 2014-02-18 22:49

Visų pirma, iš Jūsų pateikto klausimo nėra aišku, kokiai auditorijai planuojami kurti žaidimai bus skirti. Pažymėtina, jog žaidimams keliami reikalavimai...

Publikavimo data: 2014-02-18 22:49

Visų pirma, iš Jūsų pateikto klausimo nėra aišku, kokiai auditorijai planuojami kurti žaidimai bus skirti. Pažymėtina, jog žaidimams keliami reikalavimai priklauso nuo to, į kokią auditoriją jie bus orientuoti. Žaidimai yra priskiriami žaislams, jeigu jie suprojektuoti ir skirti žaisti vaikams iki 14 metų. Tokiu atveju, žaidimams taikomas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174 patvirtintas žaislų saugos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas), kuriame išdėstyti visi reikalavimai, keliami žaislų gamybai ir platinimui. Taigi galima išskirti tokius reikalavimus žaislams:

1. Pateikdami žaislus į rinką, gamintojai turi užtikrinti, kad žaislai būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis Reglamento reikalavimų.
2. Gamintojai turi parengti privalomus techninius dokumentus ir atlikti atitikties vertinimo procedūrą, t.y. atlikti analizę dėl cheminio, fizinio, mechaninio pobūdžio pavojaus bei pavojaus dėl elektros, degumo, higienos ir radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, ir vertinti galimo minėtų rūšių pavojaus atsiradimo galimybes. Ši procedūra atliekama atitikties vertinimo įstaigoje.
3. Jeigu atlikus atitikties procedūrą įrodoma žaislo atitiktis taikomiems reikalavimams, tai gamintojai turi parengti EB atitikties deklaraciją ir paženklinti žaislą CE ženklu. Gamintojai privalo saugoti techninius dokumentus ir EB atitikties deklaraciją 10 metų nuo žaislo patekimo į rinką.
4. Gamintojai turi užtikrinti, kad ant jų žaislų būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos, ar modelio numeris ar kitas elementas, leidžiantis nustatyti jų tapatumą, arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrinti, kad informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar žaislo lydimajame dokumente.
5. Gamintojai turi nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba žaislo lydimajame dokumente.
6. Gamintojai turi užtikrinti, kad prie žaislo būtų pridėtos naudojimo instrukcijos ir saugos informacija lietuvių kalba.
7. Į rinką pateikti žaislai turi atitikti esminius saugos reikalavimus, t.y. žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; turi būti atsižvelgiama į naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma, kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai.
8. Etiketės ir prie žaislų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir riziką patirti žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti.

Tuo atveju, jeigu jūsų planuojami kurti žaidimai būtų skirti tik vyresniems nei 14 metų asmenims, jiems būtų taikomi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme nurodyti reikalavimai. Bendra visiems į rinką teikiamiems produktams taikoma nuostata yra ta, jog tiekiamas į rinką produktas turi būti saugus. Gamintojas privalo į rinką teikti tik saugius gaminius, tinkamai ženklinti gaminius ir teikti vartotojams reikiamą informaciją prieš jiems perduodamas gaminį, kad vartotojai galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką, kai rizika be reikiamo perspėjimo nėra akivaizdi. Gamintojai taip pat turi žinoti apie galimą su gaminiu susijusią riziką per visą gaminio vartojimo laiką. Sužinojęs, kad gaminys kelia riziką vartotojų saugai, gamintojas turi imtis atitinkamų veiksmų rizikai pašalinti, o sužinojęs, kad gaminys pavojingas, nedelsdamas informuoti apie tai vartotojus bei atitinkamos srities kontrolės institucijas, pašalinti jį iš rinkos, ir, jei būtina, gaminį susigrąžinti. Gamintojas turi pareigą bendradarbiauti su kontrolės institucijomis, kad būtų išvengta tiekiamų ar patiektų į rinką gaminių rizikos, vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus bei įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojui pavojingu gaminiu padarytą žalą.

Pažymėtina, jog reikalavimų, užtikrinančių, kad į rinką būtų teikiami tik saugūs produktai, laikymąsi Lietuvoje kontroliuoja Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.

Norėdami užsiimti žaidimų gamyba bei prekyba taip pat turėtumėte nuspręsti, kokia forma veikti – ar steigti juridinį asmenį, ar verstis individualia veikla. Žaidimų gamyba ir prekyba jais specializuotose parduotuvėse priskiriami ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 32.40 ir 47.65 klasėms. Taigi savo veiklą vykdyti galite įsteigęs juridinį asmenį arba veikdamas pagal individualios veiklos pažymą.

Apibendrinant, žaidimų gamybai keliami reikalavimai priklauso nuo auditorijos, kuriems jie skirti. Jeigu žaidimai bus tinkami žaisti vaikams iki 14 metų, jie turi atitikti Žaislų saugos reglamente keliamus reikalavimus. Jeigu tiksliai žinoma, jog žaidimai bus skirti tik vyresniems nei 14 metų asmenims, jiems bus taikomi bendrieji produktų saugos reikalavimai, nurodyti Produktų saugos reglamente.

Ekspertai

Paulius Putrimas

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.