...

Pasaulio verslumo stebėsenos tyrimas parodė: kas penktas tikisi pradėti verslą

Verslas

2023.05.23

Autorius: bzn start

Temos: .

Pasaulio verslumo stebėsenos tyrimas parodė: kas penktas tikisi pradėti verslą

Pasaulio verslumo stebėsenos vykdytojai Lietuvoje // Ryčio Galadausko nuotr.

Vilniaus universiteto Verslo mokykla, Inovacijų agentūra, Vyriausybės ir Seimo atstovai kartu su ekspertais, kitų šalių diplomatais, įmonių vadovais bei investuotojais šiandien vykusiame forume „Pasaulio verslumo įžvalgos: Lietuvos perspektyvos ir iššūkiai“ dalinosi Pasaulio verslumo stebėsenos (angl. Global Entrepreneurship Monitor, GEM) tyrimo rezultatais, Lietuvos verslumo pokyčiais bei ateities tendencijomis. Lietuva į GEM tyrimą sugrįžo po beveik dešimtmečio pertraukos 2022 metais ir rikiuojasi tarp pirmaujančių šalių verslumo srityje.

Optimistiškos tendencijos Lietuvai

GEM tyrimo Lietuvoje vadovė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos Antreprenerystės ir inovacijų plėtros vadovė prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė pažymi, kad atsižvelgiant į pandemijos ir energetinių kainų krizės foną, Lietuvos rezultatai GEM indekse išties maloniai stebina.

„Beveik 40 proc. gyventojų mano, kad Lietuvoje yra palankios sąlygos pradėti verslą. Tiek pat gyventojų pažymi, kad nori pradėti verslą arba jau įsteigė savo įmonę su tikslu daryti pokyčius pasaulyje. Palyginimui kaimyninėje Lenkijoje taip galvojančių respondentų skaičius ženkliai mažesnis: 16 proc. ir 11 proc.“, – pažymi tyrimo vadovė.

Ataskaitoje atsispindi stipri Lietuvos verslumo kultūra – pastebimas ryškus gyventojų pasitikėjimo savimi ir verslumo gebėjimų augimas. Pažymėtina, kad šis augimas pastebėtas ir tarp vyrų, ir tarp moterų, o tai rodo visuotinę pažangą. Teigiamo požiūrio į verslumą augimas buvo ypač ryškus tarp moterų – nuo 29 proc. 2014 metais iki daugiau kaip 40 proc. 2022 metais.

Nepaisant paskutiniu metu netrūkusių iššūkių, daugelis Lietuvos verslininkų demonstravo atsparumą, naudodamiesi naujomis galimybėmis ir rodydami gebėjimą prisitaikyti neapibrėžtais laikais. GEM tyrimo rezultatai rodo, kad beveik 30 proc. pradedančiųjų verslininkų pasinaudojo jiems teikiamomis galimybėmis, atsiradusiomis dėl pandemijos.

„Pandemijos laikotarpis, taip pat prasidėjęs karas Ukrainoje turėjo poveikį visų pasaulio šalių verslumui. Daugelis vyriausybių inicijavo paramos programas. Lietuva pasauliniame GEM indekse užima 1 vietą pagal tikslines pandemijos paramos priemones, skirtas įmonėms. Žinoma, labiausiai džiugina, kad Lietuva yra tarp 10 pasaulio valstybių, turinčių aukščiausią verslumo indeksą“, – dalinosi rezultatais prof. dr. S. Mačiukaitė-Žvinienė.

Lietuvos verslumo aplinka yra išskirtinai palanki. Pagal bendrą verslumo ekosistemos vertinimą 2022 metais Lietuva užėmė 6-ąją vietą pasaulyje, taip įrodydama savo infrastruktūros, profesinių ir komercinių išteklių veiksmingumą. Forumo Seime metu buvo pažymėta, kad Lietuvoje tarp verslą pradedančių asmenų dominuoja turintys aukštąjį išsilavinimą, o pasaulinėje GEM ataskaitoje, įvertinus daugiau kaip 20 metų renkamus duomenis visame pasaulyje, nurodoma koreliacija, kad kuo daugiau asmenų turi aukštąjį išsilavinimą, tuo didesnis yra verslumo indeksas valstybėje.

Lietuva vis dar turi iššūkių

Nepaisant šių teigiamų tendencijų, GEM Lietuvos ataskaitoje taip pat išryškinamos tobulintinos sritys. Daugelį potencialių verslininkų atgraso nesėkmės baimė: 5 iš 10 moterų ir 6 iš 10 vyrų dėl šios baimės susilaikė nuo verslo pradėjimo. Tai pat su iššūkiais susiduria ir šeimos verslas, nes šeimos verslo tradicijų tęsimas mažiausiai motyvuoja asmenis integruotis į verslo ekosistemą. Beje, panašios tendencijos dėl šeimos verslų pastebimos Švedijoje, Latvijoje, Slovakijoje. Tai rodo, jog būtų galima daugiau nuveikti teikiant tikslinę paramą ir išteklius potencialiems verslininkams bei verslumo tradicijų stiprinimui.

„Atliktas tyrimas atskleidžia ir kitus iššūkius, su kuriais susiduria Lietuva, pavyzdžiui tik 3 procentai gyventojų planuoja įdarbinti daugiau kaip 6 asmenis savo įmonėse per ateinančius 5 metus, pusė apklaustųjų pažymi, kad įsteigti verslą 2022 metais tapo sunkiau negu ankstesniais metais, taip pat tik trečdalis verslo įmonių planuoja naudoti daugiau skaitmeninių priemonių, o jaunieji verslininkai stokoja valstybės paramos prieigai prie mokslo ir inovacijų infrastruktūros“, – iššūkius vardijo prof. dr. S.Mačiukaitė-Žvinienė.

Be to, nors Lietuvoje padaryta tikrai įspūdinga pažanga verslumo srityje, lyčių atotrūkis vis dar tebėra didelė problema. 2022 metų tyrimo duomenys rodo, kad tikimybė, jog vyrai pradės naują verslą buvo dukart didesnė nei moterų. Nors moterų pasitikėjimas savo gebėjimais verslumo srityje augo nuo 2014 metų, tačiau 2022 metais vis dar buvo mažesnis nei vyrų (58 proc. ir 41 proc.). Atradus sprendimus šiam atotrūkiui įveikti būtų ne tik sukurta lygesnė verslumo ekosistema, bet ir paskatintas tolesnis ekonomikos augimas.

Nustatyta, jog verslumą labiausiai skatina švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Tačiau duomenys taip pat rodo, kad daugiau dėmesio galėtų būti skiriama verslumui po mokyklos baigimo. Nors šalies mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatai gerokai viršijo pasaulinį GEM vidurkį, pasiūlyta daugiau vyriausybės dėmesio skirti naujų ir augančių įmonių galimybėms naudotis naujausių mokslinių tyrimų ir technologijų prieiga.

Lietuva padarė didelę pažangą

Remiantis tyrimu, Lietuva padarė didelę pažangą, kurdama stiprią verslumo ekosistemą. Tačiau dar yra vietos tolimesniam augimui, ypač sprendžiant skaitmenizacijos, lyčių atotrūkio problemą ir stiprinant verslumo įgūdžius aukštosiose mokyklose. „Moody‘s Lietuva“, remiančios tyrimo vykdymą Lietuvoje, vadovas Mariano Andrade Gonzalez teigia, kad būtent todėl ir siekia bendradarbiauti su mokslo institucijomis tokiuose projektuose: „Moody’s“ siekia puoselėti ugdančią ir įtraukią kultūrą, kuri suteikia teisingas galimybes siekti pažangos ir plėtoti mūsų ekonomikas ir bendruomenes. Glaudžiai bendradarbiaudami su Vilniaus universiteto Verslo mokykla atliekant Pasaulio verslumo stebėsenos tyrimą visoje Lietuvoje, remiame reikalingų įžvalgų apie verslumo tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu mokslinį pagrindimą ir padedame daryti ilgalaikį poveikį, skatindami socialinius pokyčius bei gerindami žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas”.

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė neabejoja, kad šie rezultatai rodo augantį šalies verslumą ir besikeičiančiomis situacijomis pademonstruotą atsparumą. „Kas penktas Lietuvos gyventojas per artimiausius 3 metus tikisi pradėti verslą, tad lieka tik pasidžiaugti kylančiu Lietuvos verslumu, kuris ir toliau kuria daugiau galimybių šalies gyventojams bei uždega inovacijų šviesą įvairiuose sektoriuose. Lietuvos mažųjų įmonių atsparumas per pastaruosius kelerius metus buvo ne tik įkvėpimas, bet ir esminis mūsų ekonomikos, inovacijų, socialinio, švietimo ir sveikatos sektorių variklis“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė.

GEM tyrimas padeda imtis verslumą skatinančių veiksmų

Inovacijų agentūros Pažangos departamento vadovė Patricija Reut pastebi, jog paskutinį kartą atliktas 2011–2014 metų GEM tyrimas tapo atspirtimi identifikuojant svarbiausias verslo pradžios ir vystymo problemas bei kuriant naujas priemones verslumo skatinimui, o dabar turint naujausius duomenis, tai leidžia įvertinti pasiektą pažangą.

Anot P. Reut, tokie tyrimai yra ypatingai svarbūs formuojant ir įgyvendinant verslumo skatinimo politiką, kuri daro reikšmingą poveikį – gali padėti įmonėms kurtis, skatinti jų augimą. Šis tyrimas Lietuvai kaip tik ir parodė, jog lietuviai bijo, bet kartu ir nori kurti verslą, o verslai dažniau kuriami ne dėl rinkoje matomų galimybių, bet iš būtinybės sukurti sau darbo vietą.

„Tokios įžvalgos tapo atspirtimi kuriant naujas, verslininkams skirtas programas ir įrankius – Inovacijų agentūra išplėtė bendradarbystės centrų „Spiečius“ tinklą, pristatė verslo akceleravimo programą, e. komercijos dirbtuves, sukūrė pluoštą elektroninių įrankių verslui bei investavo į moksleivių verslumo skatinimą“, – kalba P. Reut.

P. Reut  teigia, jog 2022 metų GEM tyrimo rezultatai yra vienas pagrindinių šaltinių įsivertinti, kur dėmesys ir pagalba verslui turėtų būti telkiama toliau. „Pirmiausia, naujausi GEM tyrimo rezultatai džiugina – lietuvių pasitikėjimas savo verslo kūrimo žiniomis ir jėgomis išaugo net 17 procentų. Nors baimė pradėti verslą, atsargus verslo aplinkos vertinimas, lyčių nelygybė bei pagrindinė motyvacija kurti verslą tik iš poreikio lieka, tačiau žinodami šias problemas, galime ieškoti sprendimo būdų“, – pasakoja P. Reut.

Pasaulio verslumo stebėsenos tyrimas (GEM) vykdomas nuo 1999 metų, tai yra didžiausias kasmet atliekamas tyrimas pasaulyje. Per daugiau kaip 20 metų apklausta daugiau kaip 4 milijonai  gyventojų iš daugiau kaip 100 pasaulio šalių, atlikta tūkstančiai ekspertinių interviu. Geografiškai tyrimas dengia 60 proc. pasaulio BVP, o tyrimą kasmet atlieka apie 500 mokslininkų iš viso pasaulio.

Pasaulio verslumo stebėseną (angl. Global Entrepreneurship Monitor, GEM) Lietuvoje vykdo Vilniaus universiteto Verslo mokykla kartu su Inovacijų agentūra. GEM Lietuvoje remia „Moody‘s Lietuva“ ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

 

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.