...

9 patarimai, kaip sudaryti sėkmingą franšizės sutartį

Verslas

2014.12.09

Autorius: Marija Rudzevičiūtė

Temos: , .

9 patarimai, kaip sudaryti sėkmingą franšizės sutartį

Sigita Sriubaitė-Stepurienė - Įmonių teisininkė ir konsultantė bei verslo teisės kontoros „D Legals“ partnerė. BFL/ Andriaus Ufarto nuotr.

„Kuriant franšizę daugiausia dėmesio turi būti skiriama tinkamai verslo valdymo sistemos dokumentacijai parengti. Franšizės sutartis – vienas esminių jos elementų. Tiek franšizės davėjas, tiek jos gavėjas yra suinteresuoti, kad franšizė veiktų tiksliai pagal sutarties nuostatas. Tad tinkamas jų apibrėžimas sutartyje yra labai svarbus abiem sutarties šalims. Įmonių teisininkė ir konsultantė bei verslo teisės kontoros „D Legals“ partnerė Sigita Sriubaitė-Stepurienė pataria, į ką būtina atkreipti dėmesį siekiant sudaryti sėkmingą franšizės sutartį.

1. Franšizės sutarties terminas

„Franšizės termino pasirinkimas turi dvejopą reikšmę sutarties šalims. Pasibaigus terminui, jei nusprendžiama jį pratęsti, atnaujinto termino pradžia yra geriausia galimybė atlikti vienašalį sutarties sąlygų pakeitimą. Tokiu atveju sutartyje turėtų būti nustatyta, kad sutarties sąlygų pakeitimas gali būti siūlomas franšizės gavėjo ar franšizės davėjo šalims sudarant susitarimą dėl franšizės sutarties termino pratęsimo. Be to, termino pabaiga yra geriausias metas užbaigti nesėkmingą šalių bendradarbiavimą. Trumpesnis terminas leidžia franšizės šalims lengviau pakeisti sutarties sąlygas, o ilgesnis – suteikia daugiau stabilumo, todėl franšizė gali atrodyti patrauklesnė jos gavėjui“, – aiškina specialistė.

2. Kainos ir mokėjimai

Pasak S. Sriubaitės-Stepurienės, gera franšizės sutartis turėtų ne tik nustatyti franšizės gavėjo mokėjimus jos davėjui, bet ir jų keitimo mechanizmą: „Geriausia būtų nustatyti konkrečius principus, kurie taikomi franšizės mokėjimų dydžiui ir formai nustatyti, kad esant poreikiui būtų galima keisti mokėjimus, jei kartais atsirastų nenumatytų aplinkybių. Toks mokėjimų nustatymo būdas apsaugotų abi šalis nuo jų padėtį iš esmės keičiančių situacijų, nes sutartyje numatytais atvejais būtų privaloma pakeisti mokėjimų dydį, būdą ar formą.“

3. Teritorijos nustatymas

„Sudarydamas sutartį franšizės gavėjas dažniausiai norės giežtai nustatytos teritorijos, kuri suteiktų konkurencinio saugumo vykdant verslą pagal franšizę. Tačiau franšizės davėjai turėtų pagalvoti apie tolesnę verslo plėtrą, galimybę sukomercinti papildomus produktus ir paslaugas, teritorijos plėtrą, galimus pokyčius rinkoje. Tad franšizės sutartyje rekomenduotina nustatyti geografinės teritorijos principus, kuriais turi būti vadovaujamasi nustatant veiklos pagal franšizę teritoriją. Taip sutarčiai būtų suteikta daugiau lankstumo“, – įsitikinusi įmonių teisininkė ir konsultantė.

4. Įmonės valdymas

Siekiant išvengti dažnų ir šalims nepalankių franšizės sutarties keitimo bei sprendimų priėmimo rūpesčių, S. Sriubaitė-Stepurienė sudarantiesiems franšizės sutartį pataria nustatyti tik bendruosius principus, reguliuojančius franšizės gavėjo įmonės valdymą. Išsamiau įmonės valdymo tvarką patartina apsibrėžti vietiniuose įmonės dokumentuose, kuriuos, pasikeitus tam tikroms aplinkybėms, būtų galima lengviau koreguoti.

5. Teisė keisti esminius franšizės davėjo principus

„Jei franšizė pasiteisina, jos modelis, veiklos apimtis ir mokestinė bazė (pavyzdžiui, pajamų lygis) gali keistis. Tad franšizės sutartis turi būti sudaryta taip, kad franšizės gavėjui būtų leidžiama keisti tam tikrus jam sutartyje nustatytus reikalavimus. Jei šalys apie šias galimybes galvos ir jas numatys sutartyje nuo pat pradžių, ateityje jos taupys laiką, pastangas ir lėšas“, – pataria S. Sriubaitė-Stepurienė.

6. Draudimas naudoti komercines (gamybines) paslaptis

Verslo konsultantė pabrėžia, kad franšizės gavėjui atskleidžiamos franšizės davėjo komercinės paslaptys bei praktinė veiklos patirtis, todėl prie pagrindinės franšizės sutarties ypač svarbu tinkamai sudaryti konfidencialumo sutartis. Jose rekomenduotina griežtai aptarti, kaip franšizės gavėjas gali naudoti visus jam žinomus duomenis sutarties galiojimo laikotarpiu, numatyti draudimą naudoti komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją ir praktinę patirtį pasibaigus franšizės sutarčiai bei nustatyti sutartinę atsakomybę.

7. Sutarties nutraukimas

„Franšizės sutartyje taip pat rekomenduotina įtraukti nuostatas, kurios reglamentuotų jos išankstinio nutraukimo tvarką, – apie nenumatytus atvejus kalba specialistė. – Rekomenduotina numatyti esmines sąlygas, kurias pažeidus sutartį galima nutraukti nelaukiant termino. Tai apsaugo sutarties šalis nuo didesnių nuostolių, pretenzijų teisių turėtojui reiškimo, prekių ar paslaugų kokybės suprastėjimo, galinčio padaryti daug žalos franšizės prekių ženklo reputacijai.“

8. Konkurenciją ribojantys susitarimai

„Šalys sutartyje gali numatyti tik tokias konkurenciją ribojančias sąlygas, kurių nedraudžia konkurencijos teisė. Tai yra franšizės davėjo prievolė nesuteikti kitiems asmenims išimtinių teisių naudoti toje pačioje teritorijoje kaip ir franšizės gavėjo arba pačiam nevykdyti analogiškos veiklos toje pačioje teritorijoje, taip pat franšizės gavėjo prievolė nekonkuruoti su franšizės davėju nustatytoje teritorijoje toje verslo srityje, draudimas franšizės gavėjui sudaryti franšizės sutartis dėl analogiškų teisių su franšizės davėjo konkurentais, franšizės gavėjo prievolė su franšizės davėju derinti komercinių patalpų, nustatytų sutartyje, išdėstymą ir jų išorės bei vidaus apipavidalinimą, – vardija pašnekovė. – Tačiau įstatymai neleidžia franšizės davėjui nustatyti franšizės gavėjo gaminamų prekių, atliekamų darbų, teikiamų paslaugų kainas ar jų minimalų dydį, taip pat negalimas ribojimas franšizės gavėjui, suteikiantis teisę aptarnauti tik tam tikros kategorijos pirkėjus (užsakovus) arba tik pirkėjus (užsakovus), gyvenančius franšizės sutartyje nustatytoje teritorijoje.“

9. Pagrindinių tikslų ir šalių pareigų įvardijimas

„Dažnai ginčų kyla dėl netinkamo sutarties šalių pareigų apibrėžimo, – įspėja S. Sriubaitė-Stepurienė. – Vienas esminių franšizės davėjo ir gavėjo tikslų turėtų būti plečiamo verslo pelningumas. Siekiant šio tikslo reikia tiksliai apskaičiuoti ir franšizės gavėjui nustatyti rodiklius, kurių turi būti siekiama pelningai verslo plėtrai. Kad šie rodikliai būtų pasiekti, sutartyje svarbu aiškiai apibrėžti abiejų sutarties šalių pareigas, nes tik tinkamai suprantamos nuostatos užtikrina sklandų sutarties vykdymą ir mažina sutarties pažeidimų riziką.“

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.