...

Sužinok pirmas apie planuojamą renginį!

Pasiūlymas teikti paraišką “Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

Įvykęs renginis

Pasiūlymas teikti paraišką “Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

,

REMIAMOS VEIKLOS: pirmoji veiklos sritis – ne žemės ūkio veikla, įskaitant: su žemės ūkiu nesusijusių paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimą; produktų, išskyrus bioetanolį ir kitus biokurui, maistui ir pašarams priskiriamus produktus, patenkančius į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą (toliau – Sutarties I priedas), nedidelės apimties gamybą. Parama neteikiama produktų gamybai, kai galutinis gaminamas, […]

Kaina: Nemokamai

  • 2013-06-03/2013-06-2800:00/00:00
  • Nėra
  • Bilietai: Nemokamai
  • Nėra

Renginio aprašymas:

REMIAMOS VEIKLOS: pirmoji veiklos sritis – ne žemės ūkio veikla, įskaitant: su žemės ūkiu nesusijusių paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimą; produktų, išskyrus bioetanolį ir kitus biokurui, maistui ir pašarams priskiriamus produktus, patenkančius į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą (toliau – Sutarties I priedas), nedidelės apimties gamybą. Parama neteikiama produktų gamybai, kai galutinis gaminamas, numatytas gaminti produktas yra bioetanolis ar kitas į Sutarties I priedą patenkantis biokurui, maistui ar pašarams priskiriamas produktas, kurių gamybai parama teikiama pagal Programos I krypties priemones; antroji veiklos sritis – tradicinių amatų puoselėjimo veikla, įskaitant: vieno ar kelių tradicinių amatų kūrimą ir plėtrą; tradicinių amatų centrų plėtrą (pelno siekiančius projektus). Parama ne pelno siekiantiems (viešojo pobūdžio) projektams, pagal kuriuos steigiami tradicinių amatų centrai ir (arba) plėtojama jų veikla, teikiama pagal Programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

GALIMI PAREIŠKĖJAI: Paramos gali kreiptis veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus (toliau – labai maža įmonė). Paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai. Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos. Paramos paraiška išregistruojama ir (arba) projekto finansavimas nutraukiamas, jei bet kuriame paramos paraiškos administravimo ar projekto priežiūros etape Agentūra gauna informacijos, kad pareiškėjui (įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.