...

Tarkime įkūriau Individualią įmonę Lietuvoje ir noriu vykdyti veiklą Švedijoje ar tai yra leistina?

Žinių bazė

2014.04.02

Jeigu Lietuvoje yra įkurta Individuali įmonė, ar galiu veiklą susijusią su statybomis, vidaus patalpų, išorės renovaciją vykdyti Švedijoje?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Sigita Sriubaitė-Stepurienė

Regiono vadovė / Klauberg BALTICS

Publikavimo data: 2014-04-02 15:02

LR statybos įstatymas statybos objektų projektuotojams, darbų rangovams, architektams, statinių ar jų projektų ekspertizių rangovams nustato atitinkamus kvalifikacinius ir atestacijos...

Publikavimo data: 2014-04-02 15:02

LR statybos įstatymas statybos objektų projektuotojams, darbų rangovams, architektams, statinių ar jų projektų ekspertizių rangovams nustato atitinkamus kvalifikacinius ir atestacijos reikalavimus. Atestavimo ir dokumentų išdavimo tvarką bei procedūrą detalizuoja Statybos techninis reglamentas STR: 1.02.07:2012. Šis teisės aktas nenustato atestavimo ir kvalifikacijos patvirtinimo reikalavimų galiojimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Lietuvoje įgyta kvalifikacija privalo būti pripažinta tinkama tos valstybės, kurioje norima užsiimti veikla, teisės aktų nustatyta tvarka. Asmenys privalo pateikti atitinkamus kvalifikacinius dokumentus, įvykdyti procedūrinius reikalavimus pagal užsienio valstybės nacionalinius teisės aktus. Paminėtini šie dokumentų rūšių ir jų abipusio pripažinimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisės aktai:
1. 1985 m. birželio 10 d. Europos Tarybos direktyva „Dėl architekto diplomų, pažymėjimų  ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas (85/384/EEB)“
2. 2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, vaistininko ir gydytojo profesijų.

Atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų turėjimas yra susijęs tiek su darbų sauga, atliekamų darbų kokybe, tiek paties veiklos rezultato pateikimu kontroliuojančioms institucijoms. Pastarasis momentas yra aktualus tais atvejais, kai veiklos rezultatui yra reikalingas kontroliuojančios institucijos išduodamas patvirtinimas dėl objekto naudojimo tinkamumo. Tokie atvejai apima sudėtingesnes pastatų rekonstrukcijas ir pan.

Taip pat svarbu įvertini mokestinę teisinio reguliavimo aplinką, verčiantis veikla užsienio valstybėje. Esama tam tikrų specifinių sąlygų paskirstant mokestinę naštą verslo subjektui, kuris veikia kitoje nei registracijos valstybėje.

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.