...

Rūbų importas ir eksportas

Žinių bazė

2013.05.16

Gal galite informuoti apie rūbų importo eksporto procesą Lietuvos atžvilgiu. Kokie dokumentai privalomi rūbų importui eksportui, kokie įstatymai bei teisės aktai reglamentuoja rūbų importą eksportą, bei kokios institucijos tai reguliuoja, prižiūri?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:01

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į teritoriją, į kurią / iš kurios norėsite importuoti ar eksportuoti rūbus, t.y. tekstilės gaminius (toliau...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:01

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į teritoriją, į kurią / iš kurios norėsite importuoti ar eksportuoti rūbus, t.y. tekstilės gaminius (toliau – „Gaminiai“). Vieni teisės aktai reglamentuoja Gaminių importą bei eksportą į / iš Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių, tuo tarpu visai kiti teisės aktai reglamentuoja Gaminių importą bei eksportą į / iš trečiųjų valstybių, t.y. valstybių, kurios nėra ES narėmis. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog importuojant/ eksportuojant Gaminius į/ iš trečiųjų valstybių, pavyzdžiui, Baltarusijos Respublikos ar Šiaurės Korėjos, yra taikomi žymiai griežtesni reikalavimai nei importuojant/ eksportuojant Gaminius į/ iš ES valstybių narių. Šių šalių Gaminių importą/ eksportą reglamentuoja dvišalės sutartys, susitarimai, kuriomis nustatomos tam tikros kvotos iš šių šalių įvežamoms prekėms ir paslaugoms. Norint importuoti Gaminius iš Baltarusijos ir Šiaurės Korėjos, Jums Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – LR ŪM) reikia pateikti paraišką Gaminių importo kvotoms gauti. Kvotos iš trečiųjų šalių importuojamiems Gaminiams suteikiamos vadovaujantis ES Tarybos reglamentu 517/94, nustatančiu bendrąsias importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisykles, taip pat šio reglamento papildymais, nustatytais ES Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 1163/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės, ES Komisijos reglamentu Nr. 1786/2006 (IV priedas, nustatantis ES bendrijos metinius kiekybinius apribojimus Šiaurės Korėjai) ir ES Komisijos reglamentu Nr. 1260/2009 (II ir VI priedai, nustatantys ES bendrijos metinius kiekybinius apribojimus Baltarusijai). Tuo tarpu importuojant Gaminius iš ES valstybių narių yra atsižvelgiama į vieną svarbiausių Europos ekonominės integracijos pasiekimų –ES vidaus rinką, kurioje galioja bendros taisyklės, palengvinančios prekybą, investicijas, piliečių judėjimą tarp ES valstybių narių. Pažymėtina, jog maždaug 50 proc. ES vidaus rinkoje esančių prekių (įskaitant Gaminius) taikomi vienodi visoje ES reikalavimai, nustatyti ES bendrijos direktyvomis ir reglamentais. Šiose direktyvose ir reglamentuose taikomas abipusio pripažinimo principas, kuris reiškia, kad bet kuris produktas, taip pat ir Gaminys, legaliai pagamintas vienoje valstybėje narėje (arba legaliai importuotas iš trečiosios šalies) ir pateiktas į šios šalies rinką, gali būti be papildomų apribojimų parduodamas ir kitoje valstybėje narėje (abipusio pripažinimo principas), todėl darytina išvada, jog jokie specialūs teisės aktai ar draudimai Gaminių importo/ eksporto ES viduje nereglamentuoja, išskyrus į visuotinai taikomus muitus ir kitus mokesčius. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, jog norint importuoti Gaminius iš trečiųjų valstybių (šiuo konkrečiu atveju Baltarusijos Respublikos) į LR muitų teritoriją yra reikalinga importo licencija. Importo licenciją išduoda LR ŪM, kurios internetiniame puslapyje galima rasti pavyzdinę pateikiamo prašymo formą. Norint gauti LR ŪM išduodamą importo licenciją Jums reikia pateikti šiuos dokumentus: (i.) prašymas; (ii.) sutarties su Baltarusijos Respublikos įmone iš kurios bus perkami Gaminiai kopija; (iii.) Gaminių specifikacija; (iv.) patvirtinimo raštas, kuriame turi būti nurodyta, kad 2013 m. pagal ES Komisijos įgyvendinimo reglamentą Nr. 1163/2012, Jūsų įmonei nebuvo suteiktas importo leidimas Baltarusijos Respublikos kilmės atitinkamos kategorijos Gaminių importui jokioje kitoje ES valstybėje narėje; (v.) įgaliojimas, jei prašymą dėl importo licencijos išdavimo pasirašys ne įmonės vadovas. Atkreiptinas Jūsų dėmesys taip pat į aplinkybę, jog importo licencija yra terminuota. Importo licencija išduodama einamiesiems metams, todėl Jums kreipusis dėl jos išdavimo, jos galiojimas baigtųsi 2013 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus importo licencijos galiojimo terminui, būsite įpareigoti šią importo licenciją grąžinti į LR ŪM. Galiausiai Jūsų užduoto klausimo kontekste pastebime, jog institucijos, kurios prižiūri kaip yra laikomasi ES bei Lietuvos teisės aktų reikalavimų yra LR muitinė, kurios pagrindinė užduotis yra saugoti Lietuvos ir ES visuomenę, rinką, aplinką ir finansinius interesus nuo neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos bei LR ŪM, kuri kartu su LR užsienio reikalų ministerija formuoja vidaus ir užsienio prekybos politiką.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.