...

Prekyba prekėmis iš užsienio parduotuvių

Žinių bazė

2013.01.23

Planuoju pradėti prekybą internetu, iš pradžių mąstai būtų labai nedideli, tad būtų patogu tiesiog užsisakyti prekes ir užsienio (ES šalių) internetinių parduotuvių. Tačiau iškilo klausimas ar aš galiu jas perpardavinėti ar turėčiau gauti leidimą ir būtinai sudarinėti tiekimo sutartį? (Jei jokia reklaminė ir pan. medžiaga iš gamintojo ar platintojo nebus naudojama). Žinau ne vieną atvejį, kai yra prekiaujama be gamintojų sutikimo, prekės perkamos bendra tvarka ir parduodamos, ar už tai yra kažkokia atsakomybė numatyta?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:16

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad įsigijus prekes bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, šias prekes galima perparduoti bet kurioje...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:16

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad įsigijus prekes bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, šias prekes galima perparduoti bet kurioje kitoje valstybėje narėje, įskaitant Lietuvą, kadangi Europos Sąjungoje yra įtvirtintas laisvas prekių judėjimas. Pažymime, kad nurodytų prekių perpardavimui nėra reikalingas gamintojo leidimas. Taip pat atsižvelgiant į parduodamų prekių rūšį, būtina patikrinti, ar jų platinimui nėra reikalinga licencija, tačiau dažniausiai licencijuojamos yra ne kasdieninio vartojimo prekės, o pvz., šaudmenys, sprogmenys, psichotropinės, narkotinės, medicininės paskirties prekės, naftos produktai, alkoholis, tabakas, kt., licencijuojamų veiklų sąrašą skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Reikia pažymėti, kad prekių mažmeninę prekybą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintos „Mažmeninės prekybos taisyklės“, kurios nustato bendruosius mažmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje organizavimo reikalavimus. Minėtose taisyklėse įtvirtinti draudimai: (1) parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais; (2) parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais; (3) parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi; (4) parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka; (5) parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs; (6)  parduoti prekes, kurios buvo iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą. Atkreipiame dėmesį, kad vykdydami prekybą prekėmis Jūs privalote turėti prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus, tai galėtų būti PVM sąskaita faktūra arba prekių pirkimo-pardavimo sutartis. Lietuvoje parduodamos prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka. Prekių ženklinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 patvirtintos Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės. Atkreipiame dėmesį, kad prekių pardavimas internetu turi tam tikrų ypatumų, kadangi sutartys yra sudaromos elektroniniu būdu. Sutarčių sudarymą elektroniniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu 
Nr. 258 patvirtintos „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės“ ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Bendruosius reikalavimus į rinką tiekiamoms prekėms nustato Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad į rinką teikiami produktai (gaminiai ir paslaugos) turi būti saugūs. Remiantis nurodyto įstatymo 9 str., platintojas privalo teikti į rinką tik saugius gaminius, teikti vartotojams visą iš gamintojo gautą bei kitą reikiamą informaciją prieš perduodamas gaminį vartotojams, kad šie galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką, kai tokia rizika be reikiamo perspėjimo nėra akivaizdi. Svarbu pažymėti, kad tam tikroms prekių grupėms teisės aktai nustato specialius reikalavimus: (1) Kosmetika - Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 21-647); (2) Tekstilė - LST EN 14682 „Vaikų drabužių sauga. Vaikiškų drabužių virvelės ir įveriamosios virvelės. Techniniai reikalavimai“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-05-12 nutarimas Nr. 674; (3) Oda ir avalynė - Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 4- 129 (Žin., 2008, Nr. 41-1521); Lietuvos higienos norma HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451; 2011, Nr. 49-2400); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-07-03 įsakymas Nr. 372 „Dėl prekybos dėvėtomis prekėmis“; (4) Žaislai - Žaislų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4- 174 (Žin., 2011, Nr. 40-1928, Nr. 106- 4999); (5) Kitos prekės: Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“; Lietuvos standartas LST EN 1888:2003 Vaikų priežiūros gaminiai. Vaikų vežimėliai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai. Apibendrindami tai, kas išdėstyta aukščiau, pažymime, kad Europos Sąjungoje įsigytų prekių pardavimui nėra reikalingas gamintojo leidimas, tačiau parduodant šias prekes Lietuvoje, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių atitinkamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.