...

Noriu teikti valymo paslaugas. Kaip geriausia įteisinti savo veiklą?

Žinių bazė

2013.10.28

Esu kolegijos studentas, noriu užsiimti valymo darbais, t.y. valyti gyventojams namus, butus, langus, kilimus ir t.t. Noriu tai daryti su savo drauge, kuri niekur nedirba ir nesimoko. Kaip geriausia tai įforminti, kad būtų mažiausiai išlaidų, kokia apskaita ir kad būtų galima lengvai nutraukti veiklą, jei to prireiktų. Laukiu patarimo, dėkingas iš anksto

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:23

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad teikti valymo paslaugas turi teisę asmenys, įregistravę individualią veiklą (individualią veikla pagal pažymą arba...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:23

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad teikti valymo paslaugas turi teisę asmenys, įregistravę individualią veiklą (individualią veikla pagal pažymą arba verslo liudijimą), arba įsteigę juridinį asmenį – individualią įmonę, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Atsižvelgiant į Jūsų planuojamos vykdyti veiklos pobūdį bei mastą, rekomenduojame apsvarstyti galimybę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą įregistravus individualią veiklą arba įsteigus individualią įmonę arba mažąją bendriją. Jeigu nuspręstumėte vykdyti ūkinę-komercinę pagal individualią veiklą, galite pasirinkti arba įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą arba įsigyti verslo liudijimą. Pažymime, kad įregistravus individualią veiklą pagal pažymą, turėsite mokėti mokesčius nuo faktiškai gaunamų pajamų, tuo tarpu įsigijus verslo liudijimą, Jūs turėsite iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo per mokestinį laikotarpį numatomų gauti pajamų. Fiksuotus pajamų mokesčių dydžius nustato kiekviena savivaldybė individualiai. Individualią veiklą vykdantys asmenys taip pat privalo kas mėnesį mokėti įstatymo nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokas. Individualios veiklos privalumas yra tas, kad šią veiklą nesudėtinga nutraukti. Atkreipiame dėmesį, kad individualią veiklą vykdantys asmenys yra atsakingi asmeniškai savo turtu už vykdant veiklą atsiradusias prievoles, todėl šios veiklos formos nerekomenduojame rinktis vykdant rizikingą veiklą. Jeigu nuspręstumėte įsteigti juridinį asmenį – individualią įmonę arba mažąją bendriją, reikėtų žinoti, kad steigiant šiuos juridinius asmenims nereikia suformuoti minimalaus įstatinio kapitalo. Atkreipiame dėmesį, kad individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kas reiškia, kad individualios įmonės savininkas atsako už jos prievoles visu savo turtu. Pažymime, kad mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kas reiškia, kad šio juridinio asmens savininkas (narys) neatsako už įmonės prievoles savo asmeniniu turtu. Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2014 m. sausio 1 d. keičiasi mažųjų bendrijų narių poreikiams išimamų lėšų apmokestinimo tvarka. Mažųjų bendrųjų narių mokesčiai, net jei savo poreikiams išimamų pinigų suma per mėnesį nesieks 1000 Lt, kas mėnesį sudarys: 263 Lt įmoka „Sodrai“ ir 90 Lt privalomojo sveikatos draudimo. Įmokos dydis nebus mažinimas netgi jeigu mažosios bendrijos nariai sumokės šiuos mokesčius kitoje bendrovėje ar mažosios bendrijos metinės pajamos bus mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesio algų. Pažymime, jog teikiant valymo paslaugas licencija ar leidimas nėra reikalingi, tačiau manome, kad vykdant šią veiklą egzistuoja rizika, susijusi su cheminių medžiagų naudojimu. Cheminių medžiagų naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas nustato, kad asmenys naudojantys chemines medžiagas ir preparatus turi: (1) nustatyti ir taikyti savo veikloje priemones, šalinančias arba iki minimumo mažinančias neigiamą cheminių medžiagų ir preparatų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, taip pat įvertinti cheminių medžiagų keliamą riziką; (2) turėti duomenų apie gaminamų, tiekiamų rinkai, naudojamų ar kitaip tvarkomų cheminių medžiagų ir preparatų savybes, kiekį, taip pat kitą reikalingą informaciją; (3) teikti vartotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie tiekiamų rinkai ar kitaip tvarkomų cheminių medžiagų ir preparatų pavojingas savybes, galinčias pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai, taip pat taikytinas rizikos valdymo ir saugos priemones; (4) tinkamai kontroliuoti pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų riziką ir, kai tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu, nuosekliai juos keisti tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais arba technologijomis.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.