...

Noriu atidaryti tarptautinės mokyklos filialą Lietuvoje. Nuo ko pradėti?

Žinių bazė

2013.05.24

Tai European Coach Federation mokykla, rengianti sertifikuotus coach’erius. Pagrindinė būstinė yra Rygoje. Domina ar reikia leidimo iš Švietimo ministerijos. Taip pat norisi patarimų verslo plano klausimais.
Pagarbiai Neringa

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:50

Atsakant į Jūsų pateiktą klausimą, pirmiausia svarbu nustatyti, kokia veikla ketinate užsiimti ir kaip konkrečiai yra apibrėžiamas „koučingas“, kadangi „koučingo“ ...

Publikavimo data: 2020-01-03 10:50

Atsakant į Jūsų pateiktą klausimą, pirmiausia svarbu nustatyti, kokia veikla ketinate užsiimti ir kaip konkrečiai yra apibrėžiamas „koučingas“, kadangi „koučingo“  terminas tikslaus lietuviško pavadinimo neturi. Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo žodį „Koučingas” apkeisti tokiais lietuviškais atitikmenimis: ugdomasis vadovavimas, asmeninis ugdymas, įgalinantis konsultavimas, taigi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 straipsnyje įtvirtinta paslaugų sutarties samprata,  „koučingas“ yra tam tikros atlygintinos paslaugos. Svarbu įvertinti, ar „koučingas“ yra priskirtinas mokyklų vykdomai švietimo veiklai. Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (toliau – Švietimo įstatymas) mokykla suprantama kaip – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas. Formalusis švietimas yra vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus, įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos išduodamos licencijos ir leidimai yra reikalingi juridiniams ar fiziniams asmenims, vykdantiems formalųjį švietimą. Pavyzdžiui, licenciją reikėtų gauti juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniui vykdančiam formalųjį profesinį mokymą ar universitetines studijas, vairavimo mokykloms ir kt. Taip pat licencijos bei leidimai reikalingi ir užsienio aukštosioms mokykloms, vykdančioms studijas per įsteigtą filialą Lietuvoje, pagal užsienio aukštosios mokyklos studijų programas, jeigu ši veikla priskirtina formaliojo ugdymo kategorijai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą formaliojo švietimo specifiką, nemanome, jog „koučingo“ mokykla galėtų būtų priskirtina mokyklai, vykdančiai formalųjį švietimą. Priešingai, „Koučingas“ kaip teikiama paslauga labiau priskirtina neformaliojo švietimo kategorijai. Norint vykdyti neformalųjį švietimą specialių licencijų ar leidimų iš Švietimo ir mokslo ministerijos gauti nereikia. Atkreipiame dėmesį, steigiant užsienio juridinio asmens filialą (šiuo atveju užsienio mokyklos filialą) Lietuvoje, juridinio asmens filialas yra laikomas struktūriniu juridinio asmens padaliniu, turinčiu savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo, tačiau juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles. Juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Nuostatuose turi būti nurodytas filialo pavadinimas, filialo veiklos tikslai, filialo valdymo organas, jo kompetencija ir kiti įstatyme nustatyti rekvizitai. Alternatyvia neformaliojo švietimo vykdymo teisine forma galėtų būti viešoji įstaiga. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 2 str. nustato, jog viešoji įstaiga – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Viešosios įstaigos steigėjais gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga taip pat turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Visgi jei manote, kad viešosios įstaigos juridinio asmens forma Jūsų vykdomai veiklai nėra priimtina, t.y. tai nebūtų  nepelno siekianti veikla, tuomet galėtumėte pasirinkti įsteigti kitos formos juridinį asmenį, pvz., uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją ar individualią įmonę, kuri teiktų  „koučingo“ paslaugas.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.